ERC

25/11/13

Resum del Ple del 21/11/2013


El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra del dia 21 de novembre va ser una demostració més del tarannà antidemocràtic del govern Masagué.

ERC va presentar una moció per crear una “Taula per la Pobresa” que pretenia complementar amb noves aportacions allò que ja s’està fent. El mes de maig CiU va presentar una moció creant una taula social que feia referència principalment als desnonaments.

ERC proposava anar una mica més enllà, impulsant dins de l’ordre local el Bonus social de l’aigua tal com va aprovar el Parlament de Catalunya (amb els vots tant d’ERC com de CiU), posar a l’abast dels torrencs el Bonus social energètic regulat pel RDL 6/2009, així com mirar d’atendre no només les situacions greus d’exclusió i de màxima necessitat, sinó també identificar els anomenats consumidors vulnerables.

Sorprenentment abans del ple el sr. Masagué feia unes declaracions a la premsa dient que no entenia la proposta d’ERC que només busca polèmica, i segons que es va poder llegir a diversos mitjans l’Ajuntament ja tenia enllestida una taula social que cobria tot allò que proposava la moció d’ERC.

És curiós que fins que ERC no va publicar la moció que volia presentar, el govern no havia dit res que estava a punt d’enllestir una taula social.

Aquí podeu llegir la nostra moció: http://eltorrenc.blogspot.com.es/2013/11/mocio-sobre-la-pobresa-torredembarra.html

En el torn de precs i preguntes el govern va respondre les preguntes que es van fer al ple de fa dos mesos. No en va donar cap possibilitat de rèplica a moltes de les seves respostes, fetes fora de context i no va respondre cap de les preguntes fetes per escrit amb temps i forma al·legant que no havien tingut temps.Finalment el regidor Eduard Rovira va fer una sèrie de precs en resposta a la darrera intervenció radiofònica de l’alcalde.

Aquí podeu llegir la transcripció de la intervenció de l'Eduard Rovira: http://eltorrenc.blogspot.com.es/2013/11/intervencio-deduard-rovira-en-resposta.html

INTERVENCIÓ D’EDUARD ROVIRA EN RESPOSTA A LES MANIFESTACIONS DEL SR. MASAGUÉ A LA RÀDIO EL DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE DE 2013

Prego que no digui que nosaltres diem mentides. M'explico:

Quan vostè ha dit en actes públics de certa solemnitat que gràcies al seu govern s'ha modernitzat la xarxa d'aigua i clavegueram, qui menteix? Vostè.

I la prova és que quan li ha convingut (per exemple divendres passat a la ràdio), vostè ha dit que la culpa de la fórmula polinòmica per revisar el preu de l'aigua que consta al plec de clàusules del contracte, és dels governs anteriors, i principalment d'Esquerra.

Però en canvi ha dit en nombroses ocasions que el mèrit de les inversions en la xarxa d'aigua i clavegueram no és d'Esquerra, sinó dels governs de vostè.

Tots els mèrits són dels que van impulsar el concurs.

Vostè ha mentit. No nosaltres. Li prego que no ens digui mentiders.

La noticia de premsa que li ha fet dir-nos mentiders deia: "la Junta de govern local ha aprovat l'augment del preu de l'aigua amb efectes a 1 de gener de 2013", i això és exactament cert.

Per tant no hem dit cap mentida. Li prego, doncs que no ens digui mentiders.

També deia a la ràdio que jo feia el ridícul. Doncs no, i li diré per què:

Primer: La publicitat de l'augment del preu de l'aigua aprovat per la junta de govern local, ha fet que vostè digués públicament per la ràdio que el concurs pel servei d'aigua i clavegueram va ser impulsat pel govern anterior a vostè, i per tant, ha reconegut que les inversions que se'n deriven també.

Segon: Soc conscient que la fórmula polinòmica que regula la revisió dels preus de l'aigua no és simplement l'IPC. Amb la fórmula es valoren tres índex més que en aquest cas ha provocat una diferència d'un 0,15% més que el simple IPC.

Però ara vostè em torna a fer trampes. I li prego que no en faci.

El plec de condicions del concurs va ser aprovat amb els vots a favor de CiU, junt amb ERC, ABG, PSC, PP i VUT.

A més a més, amb el govern actual -és a dir, CIU, PP i GIT-, després d'haver signat el contracte en aplicació de la sentència judicial, vostè i el seu govern -és a dir, CIU, PP i GIT- van acceptar negociar i aprovar el canvi de diverses condicions del contracte.

Una va ser aplicar immediatament la revisió del preu de l'aigua, fent servir de base l'any de la presentació d'ofertes i no pas l'any de la signatura del contracte.

En aquell moment vostè va dir que amb aquesta revisió hi havia un augment de les inversions. Més tard va acceptar en aquesta sala de plens que l'augment de les inversions era simplement l'actualització de la quantitat prevista amb l'IPC.

És a dir que vostè va acceptar la revisió del preu de l'aigua amb la fórmula polinòmica a canvi de revisar les inversions amb l'IPC.

Per què no va aplicar la fórmula polinòmica en les dues revisions?

O millor, per què no ha aplicat com a any de referència inicial de totes les revisions posteriors, l'any de signatura del contracte i no l'any de presentació d'ofertes?

Li prego que no digui que soc jo el que fa el ridícul.

Els periodistes busquen un titular, però jo simplement poso els fets damunt de la taula.

I el fet és que en aplicació de clàusules d'un contracte, sí, impulsat per Esquerra, però també aprovat per vostès, i modificat per aquest govern, la mateixa setmana que s'aprova l'augment del preu de l'aigua, també s'aprova l'augment dels impostos i taxes un 4,9%.

I no dic cap mentida. Ni faig el ridícul fent pública aquesta evidència.

Ni faig el ridícul quan poso damunt la taula que els informes que acompanyen aquest augment del preu de l'aigua pel 2013 diuen que enguany és correcte però sense voler diuen que l'any 2012 vostès van fer trampes.

Un dels informes diu: "la retribució del concessionari durant el primer any de contracte serà aquella que resulti de la seva oferta, i no es podrà revisar fins transcorregut un any des de l'inici de la concessió"

L'altre diu: "No procedirà cap revisió de la retribució del contractista durant el primer any de la concessió, comptat des de l'inici de les prestacions objecte del contracte".

El contracte es va signar el 18 de novembre de 2011.

Un altre prec. No em tingui pena. No passi pena per mi.

Vostè diu que no sap qui és el número 1 o el número 2 a Esquerra. Però tampoc n'ha de fer res.

A partir d'aquí deixi'ns treballar com naltros vulguem. Si no ho pot comprendre potser és perquè vostè està acostumat a que un mana i els altres s'aixanten.

Li prego que no em tingui pena. Cuidi's de casa seva.

I un prec final.

Si cada divendres vostè gasta una hora del seu temps públic, i del temps públic de la ràdio local, per fer comentaris personals sobre els membres de l'oposició que legalment critiquen l'acció de govern, permeti'ns que els dilluns gastem una mica de temps per fer-li la rèplica.

Però a més a més considero que no ens hauria de menystenir com ho fa públicament, i en lloc de dir que jo no entenc les coses i faig el ridícul, contradigui'm amb arguments certs o convidi'm a debatre'ls, i que cada qual faci el ridícul com pugui.

Eduard Rovira Gual

Preguntes del grup municipal d'ERC al ple del dia 21/11/2013


Transcripció de les preguntes fetes pel Grup Municipal d'ERC per a ser respostes al ple del dia 21/11/2013, però que seran respostes al proper ple


 
Al Sr. José Oviedo, regidor de Governació:

 1. La recent eliminació del doble sentit de circulació del carrer Girona, és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 2. Sou conscients que l’únic accés a la Plaça de Catalunya és pel Passeig de la Sort i que els accessos al carrer Pere Badia es focalitzen encara més a l’extrem est, és a dir a les cruïlles del carrer dels Garrofers i el Passeig de l’Estació?
 3. La recent eliminació del doble sentit de circulació del Passeig del Mediterrani, és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 4. Sou conscients que el Passeig Rafael de Campalans té 4 entrades i una única sortida pel carrer dels Atinents?
 5. Les modificacions dels accessos al col·legi l’Antina és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 6. Sou conscients dels perills afegits que suposen aquestes modificacions, les quals no han resolt els perills preexistents? 
 7. Sou conscients que l’eliminació de la sortida de vehicles del col·legi l’Antina per canalitzar tota la circulació per l’Urbanització Les Dunes posa més densitat de vehicles a la sortida de les Dunes accedint a la rotonda del pont de Clarà que no té bona visibilitat, que ja era perillosa i que sota el nostre punt de vista ja s’hauria d’haver modificat? 
 8. Quan tenen previst fer alguna acció per corregir un defecte tan evident com que, entrant a la població per la carretera de La Riera, l’autopista o la N-340, per anar a la zona comercial del carrer Pere Badia o al pàrquing del Carrer Filadors, s’ha de fer tota una volta per accedir per la cruïlla del carrer dels Garrofers o el Passeig de l’Estació?
 9. Quan tenen previst aplicar allò que ja s’havia consensuat amb l’Associació de Veïns del Barri de Sant Jordi, per tal de racionalitzar la seva vialitat? 
 10. Ja han analitzat el règim d’aparcaments de Baix a Mar i n’han tret alguna conclusió?
 11. Quan tenen previst constituir una comissió d’estudi (que el sr. Oviedo ja va dir que volia fer) per analitzar i debatre la vialitat de tota la població per corregir defectes tan evidents com els que acabem de descriure?

A la Sra. Francisca Felguera, regidora de Serveis.

 1. Han rebut cap queixa d’usuaris del servei urbà d’autobusos com a conseqüència de la supressió parcial el servei que s’ha fet al final de l’estiu?
 2. Havien previst a quina quantitat d’usuaris afectaria la supressió de les sortides a partir de les 18.30 hores?
 3. Quina va ser aquesta previsió?
 4. Havien previst a quina quantitat d’usuaris afectaria la supressió del servei dels dissabtes?
 5. Quina va ser aquesta previsió?

Al Sr. Daniel Masagué, alcalde de Torredembarra

 1. Quin nombre de talls d'aigua s'han realitzat a Torredembarra des de l'inici de la concessió del servei d'aigua i clavegueram a SOREA?
 2. I quantes d'aquestes persones s'han acollit als ajuts que donen els serveis socials?
 3. Quina política de difusió es fa d'aquesta possibilitat entre la població més vulnerable des de la Regidoria de Benestar social?
 
Al Regidor de Platges o de Medi Ambient (a qui correspongui)

 1. Hi ha algun pla definit en relació al grup de plantes dunars que es van trasplantar a la platja de la paella i que han arrelat bé?
 2. Està previst deixar que s’escampin de forma natural sense que la neteja de platja ho impedeixi?
 3. Vist l’èxit de l’arrelament, com es pensa aprofitar l’experiència?


 

22/11/13

TAULA RODONA SOBRE EL TERCER FIL FERROVIARI

ERC organitza a la Torre una taula rodona sobre el tercer fil ferroviari

Serà el proper 27 de novembre a un quart de nou del vespre


La Federació Comarcal d'ERC al Tarragonès i la Secció Local de Torredembarra organitzen per al proper 27 de novembre una taula rodona amb el títol "El tercer fil ferroviari: què és i com ens afecta”. Es pretén donar a conèixer què suposa aquest projecte, què implica, com ens afecta; tot esperant poder resoldre els dubtes que envolten aquesta inversió.

En la taula rodona hi participaran Marc Sanglas, diputat d’ERC al Parlament de Catalunya i portaveu en temes d'infraestructures; Carlos Montejano, portaveu de la Plataforma per a la defensa d’un ferrocarril públic i de qualitat; i Núria Pelay , secretària general de la Federació de Transports, Comunicació i Mar de la UGT de Tarragona.

L’acte serà presentat per Eduard Rovira, regidor i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Torredembarra, i començarà el 27 de novembre a les 20.15h a la sala d'actes de Cal Maiam (carrer de Santa Rosalia, 38)

La taula rodona coincidirà amb el ressò de l'anunci de la ministra de Foment ahir al Congrés de Diputats segons el qual es comprometia a fer arribar els trens d'alta velocitat a les estacions urbanes de Reus i de Tarragona. I la ministra es referia a l'intercanviador de vies a l'alçada de l'Arboç. La construcció del tercer fil al llarg de la línia de la costa, des de Tarragona fins a Castellbisbal, té una incidència directa en el compliment del compromís adoptat ahir pel Ministeri en seu parlamentària.

20/11/13

Moció sobre la pobresa a Torredembarra (que presentarem el dijous 20 de novembre al ple de l'Ajuntament)

El grup Municipal d’ERC presenta la següent:

Moció sobre la pobresa a Torredembarra


Per tal sigui i debatuda i aprovada en el proper Ple.

Torredembarra és un municipi que està resultant durament afectat per la crisi econòmica. Segons dades de l’IDESCAT, a 31 de març de 2013 constaven a Torredembarra 1590 persones aturades (aproximadament un 52% d’homes i un 48% de dones). Si tenim en compte la població activa, aquest atur representa prop del 28%, superior a la mitjana de Catalunya en quasi bé 4 punts. Aquest atur s’ha produït per la dependència sobre el sector de la construcció, un dels més castigats per aquesta crisi, però a finals del 2012 quasi bé el 62% de la població aturada pervenia del sector serveis, molt per damunt del de la construcció, situat en un 24%.

Això implica que una part important de les empreses de la construcció establertes a la població han anat tancant portes deixant, fins i tot en alguns cassos, famílies senceres sense treball, però també els establiments lligats als serveis estan, ara per ara en una crisi evident.

Una dada molt important que també ens aporta l’IDESCAT és que la població en risc de pobresa o exclusió social ha passat a Catalunya del 22,2% l’any 2009 al 26,7% l’any 2011, dada que de ben segur és ara superior , i que la població amb privació severa va passat, en les mateixes dates, del 2 al 5,8%, quasi bé el triple.

Aquestes dades no ens són llunyanes. Formem part de Catalunya i ja hem vist que les nostres dades d’atur superen, fins i tot, la mitjana del país. Totes i tots som coneixedors de primera mà de les necessitats urgents per manca de manutenció, assessorament i altres atencions a moltes famílies de la Vila i de les dificultats per afrontar les problemàtiques associades a la manca d’ingressos que van des de no poder cobrir necessitats bàsiques, com l’accés a l’aigua i la llum, a l’alimentació fins a desnonaments del propi habitatge. També comencem a tenir coneixement de casos particulars de nenes i nens que acudeixen a l’escola amb evidències de manca d’aliment

Precisament el Parlament de Catalunya, ha aprovat dues mocions. La Moció 10/X, sobre les polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa, impulsada pels diputats d’ERC el mes d’abril d’aquest mateix any i, justament la passada setmana, la Moció 56/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa energètica impulsada per IC que amplia els mateixos aspectes de la moció Republicana.

Val la pena destacar els aspectes bàsics d’aquestes mocions perquè inclouen algunes iniciatives que es poden emprendre, a nivell local, per donar el necessari suport a totes aquestes famílies de la Vila que viuen la problemàtica associada a una crisi econòmica creada per una nefasta gestió macroeconòmica que ara els toca patir.

Molt resumidament, i entre altres acords, hi ha els següents:

 • Promoure, de manera immediata, les mesures necessàries –incloses les normatives, si cal– per tal que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament si no tenen un informe dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica d’estat de necessitat.(Moció 10/X)
 • Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris, un protocol per a detectar infants que puguin patir desnutrició.(Moció 10/X)
 • Crear una taula sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de l’Administració local, associacions de consumidors, entitats socials, experts en aquesta matèria i empreses subministradores, amb diverses funcions, entre les quals garantir els subministraments vitals d’aigua, sanejament i energia, determinar tarifes socials reduïdes i impulsar bonus socials d’aigua.(Moció 56/X)
A nivell local, més enllà del treball que realitzen els Serveis socials hi ha tota una xarxa de persones que voluntàriament, associades en entitats del tercer sector social i, fins i tot, a títol individual, estan dipositant treball i aportacions econòmiques per mirar de pal·liar aquesta situació.

Per tant, en base a l’ampli acord assolit a nivell nacional pensem que, localment, es fa necessari també establir algun mecanisme que permeti recollir i canalitzar totes les iniciatives existents de manera coordinada i eficient.

A l’espera de la presentació dels pressupostos per al 2014, avancem algunes de les nostres prioritats en aquests temes socials:

 • Cal una redistribució justa dels ingressos municipals per donar sortida a la creixent problemàtica dels efectes de la crisi econòmica sobre la nostra població que incloguin una destinació prioritària als serveis socials però també a la promoció econòmica per contrarestar l’augment de l’atur
 • Cal establir algun tipus de mecanisme que garanteixi que no hi hagi cap tall dels subministraments bàsics, aigua, llum i aliment
 • Cal cercar solucions reals als desnonaments que es puguin arribar a produir
Per tant demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal, les següents propostes:

 1. Instar a l’Ajuntament de Torredembarra a la creació, a nivell municipal, d’una "Taula sobre pobresa" com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de representants de tots els grups municipals de l’Administració local, entitats socials, experts en aquesta matèria i empreses subministradores d’aigua i energia, amb diverses prioritats , entre les quals garantir els subministraments vitals d’aigua, sanejament i energia, determinar tarifes socials reduïdes i impulsar bonus socials d’aigua.

  L’esmentada Taula s’ha de constituir en un termini no superior a 2 mesos a comptar a partir de l’aprovació d’aquest Acord i el Reglament de funcionament ha de comptar amb la col·laboració de totes les entitats que en formen part

 2. Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris, un protocol per a detectar infants que puguin patir desnutrició i fer les gestions necessàries davant el Govern de la Generalitat per aconseguir la redistribució de les beques de menjador per tal que arribin als alumnes que més les necessiten i fer les accions necessàries per tal s’atorguin beques per tot l’import del cost en els casos necessaris, d’acord amb la moció 10/X aprovada pel Parlament de Catalunya.
 3. Encarregar a la regidoria competent l’elaboració i establiment de protocols d’actuació d’urgència per solventar situacions greus d’exclusió i de màxima necessitat, tot revisant i actualitzant, si s’escau, els expedients que hi hagi a Benestar Social.
 4. Crear un llistat d’habitatges desocupats i establir pactes amb els propietaris dels mateixos, generalment entitats bancàries i/o promotores i constructores, incloent els locals propietat de l’Ajuntament, per tal de poder ser ocupats temporalment en casos de desnonaments.
 5. Promoure la creació de mercats d’intercanvi d’objectes que altres persones poden fer servir i dur a terme una campanya de conscienciació entre la població en general perquè s’ajudi desinteressadament i s’aporti el que ells no consumeixin o no necessitin a aquest tipus de mercat.
 6. Insistir amb els supermercats i altres establiments d’alimentació perquè aportin al Rebost dels aliments de Torredembarra tot allò que no han venut, o que retiren de la venda perquè està a punt de caducar per a venda però no per a consum establint algun tipus de mesura per tal se’n sentin, també, part de la solució al problema de la pobresa
 7. Donar a conèixer entre la població l’existència del bonus social energètic, definit en l'article 2 i la disposició transitòria del RDL 6/2009, amb destinació als nomenats consumidors vulnerables, i que està participat econòmicament per les pròpies companyies elèctriques per tal d’ajudar a les persones que estan incloses en aquesta definició
 8. Instar a la companyia concessionària local del servei d’aigua a col·laborar en la creació, conjuntament amb l’Ajuntament de Torredembarra, d’un “bonus social local de l’aigua” aportant un fons econòmic que permeti donar suport als consumidors definits com a vulnerables mentre no es doni compliment en l’àmbit nacional a la moció 56/X del Parlament de Catalunya

Eduard Rovira i Montserrat Gassull
Grup municipal d’ERC
Torredembarra

15/11/13

COMUNICAT DE PREMSA SOBRE L'AUGMENT DEL PREU DE L'AIGUA

Divendres 15 de novembre de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

El govern de Torredembarra aprova apujar 4,80% el cost del servei d’aigua i clavegueram a efectes de l’1 de gener de 2013

El Grup Municipal d’ERC de Torredembarra ha explicat que la Junta de Govern Local del 24 d’octubre va aprovar, a petició de l’empresa que té la concessió del servei d’aigua i clavegueream, SOREA, que a efectes de l’1 de gener de 2013 l’Ajuntament li pagarà a SOREA un 4,80% més que el 2012, any en què l’equip de govern de Torredembarra (CiU, PP i GIT) va canviar el contracte de la concessió del servei. Els regidors d’ERC expressen el seu rebuig a la decisió de la Junta de Govern. Ahir va celebrar-se la Comissió d'Estudi, Informe i Consulta General de l’Ajuntament, on es va donar compte de l’aprovació de la revisió de la retribució de les prestacions i del quadre de preus del contracte de l’aigua i clavegueram. 

La Junta de Govern local va acceptar modificar a l’alça el preu per m3 que percebrà SOREA per gestionar el servei d’aigua i clavegueram. Ara serà 0,6596 euro/m3, un 4,80% més que el 2012. L’any passat, l’equip de govern va modificar el contracte de la concessió i en aquest procediment SOREA va demanar, i se li va concedir, que el preu per metre cúbic fos incrementat un 14,17% respecte al preu que havia ofertat la mateixa SOREA en el concurs públic del 2007 que l’anterior equip de govern havia impulsat per la concessió del servei. “L’any 2012 SOREA va demanar, i se li va acceptar, que el cost del servei a l’Ajuntament s’apugés un 14,17% respecte al preu del 2007, i en aquest 2013 s’apujarà un 4,80% més respecte al del 2012”, ha explicat el portaveu d’ERC, Eduard Rovira.

Cal tenir en compte que SOREA pot demanar una nova revisió dels preus per al 2014. I el nou preu (0,6596 euro/m3) serà un dels elements per a calcular la tarifa que pagaran els usuaris.

En el concurs públic de 2007, SOREA va concórrer però no va sortir vencedora, va portar el tema als jutjats i, després d’un llarg litigi, es va fer amb la concessió. En aquells moments, però, la concessió encara parlava de taxa municipal, no pas de tarifa. La principal diferència és que una taxa queda regulada per l’Ajuntament cada any com una ordenança més, mentre que amb la tarifa és la concessionària qui l’estableix. Amb la modificació del contracte de l’any 2012, el govern de Daniel Masagué va fer el canvi de taxa municipal a tarifa.

Cal recordar que en el darrer Ple extraordinari on CiU, PP i GIT van aprovar incrementar els impostos més importants un 4,9%. “Si a això li afegim que el servei d’aigua i clavegueram augmenta un 4,80% a efectes de l’1 de gener de 2013, Torredembarra s’està convertint en un poble on es paga molt car per un serveis públics que no milloren gaire”, ha manifestat el regidor Eduard Rovira.

Un canvi en el contracte de la concessió sub judice
La regidora d’ERC, Montserrat Gassull, recorda que el canvi del contracte de la concessió aprovada pel govern Masagué està sent investigat pel Jutjat per indicis de delicte. Assegura que la ciutadania ha notat un encariment del servei des que SOREA va fer-se amb la concessió. Precisament, Gassull fa memòria: “ERC va impulsar el concurs públic amb la condició que el preu continuava sent una taxa, no pas una tarifa, i la taxa quedaria regulada mitjançant les ordenances municipals; i també amb el concurs, ERC volia que l’Ajuntament fes un exercici administratiu radicalment transparent en un tema tan important com és el servei públic de l’aigua i el clavegueram”.

Malgrat això, “tot va canviar quan Daniel Masagué va esdevenir alcalde de Torredembarra; i va empitjorar quan l’any 2012 va decidir modificar el contracte del servei que, al nostre parer, perjudica a la immensa majoria de torrencs a canvi de beneficiar uns pocs”, ha dit Gassull.

Un altre greuge que deriva del canvi de contracte d’adjudicació és que l’empresa cobra directament els rebuts de l’aigua, ja no l’Ajuntament, amb la qual cosa el consistori no ingressa un líquid (els rebuts dels contribuents) com quan es tractava d’una taxa; en no disposar d’aquesta font d’ingressos directa i amb un calendari de cobrament controlat, l’Ajuntament perd certa capacitat de maniobra pel que fa a la seva liquiditat.


4/11/13

ERC considera injustificat i injustificable que el govern de Torredembarra augmenti un 4,9% la majoria d’impostos


COMUNICAT DE PREMSA

ERC considera injustificat i injustificable que el govern de Torredembarra augmenti un 4,9% la majoria d’impostos


El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Torredembarra ha votat en contra de les ordenances fiscals i taxes municipals en el Ple extraordinari celebrat avui dilluns. En deu ordenances i taxes, l’equip de govern format per CiU, PP i GIT, han aprovat un increment del 4,9% respecte al 2013 i en una altra, la d’escombraries, han incrementat molt més el gravamen per als tallers que generen residus. ERC proposava “congelar tots els impostos ja que ens diuen que no podien abaixar-se”. Per a més inri, "es pagarà més per uns serveis que ja són cars però que no han millorat, tot el contrari”.


El regidor portaveu d’ERC a l’Ajuntament torrenc, Eduard Rovira, considera que “l’increment del 4,9% està injustificat i és injustificable, i només pot venir pel fet que l’equip de govern ha de fer front a despeses més grans, que ell mateix no ha sabut reduir, sinó incrementar”. Pugen un 4,9% l’IBI, l’IAE, l’ICIO, la taxa dels enterraments, la brossa que generen els tallers, el preu de la grua municipal i de la zona blava, les petites obres de les llars, l’obtenció de documents municipals...


Rovira ha afegit que “moltes famílies de Torredembarra ho està passant malament econòmicament, tothom s’ha d’estrènyer el cinturó, però el primer que ha de donar exemple és l’Ajuntament, cosa que no passa”. “Els ciutadans hem de pagar impostos, però hem de pagar el preu just pel servei que rebem, i aquí paguem uns impostos locals que creixen un 4,9% per un serveis que no veiem que hagin millorat”, ha dit Eduard Rovira.


Per ERC, el que cal és “reduir la despesa i començar a reduir-la en un conjunt de despeses inútils en comptes de fer-li pagar la festa al contribuent apujant-li els impostos”, ha manifestat Rovira. La regidora republicana, Montserrat Gassull, anuncia que “fent càlculs de determinades despeses que té l’actual Ajuntament, i són càlculs a la baixa, podríem retallar 1.904.000 euros a l’any de despesa pública”. Es dóna el cas que l’any 2014 l’Ajuntament haurà de fer el pagament -fins ara ajornat- d’interessos per un valor que ERC calcula proper als 3.000.000 d’euros.


L’estalvi d’1.904.000 euros a l’any sortiria de retallar serveis que l’Ajuntament paga i no es realitzen, de reduir la partida de personal que ha pujat en comptes de disminuir en època de crisi, de desfer els plusos de productivitat que cobren determinats treballadors municipals de la màxima confiança de l’alcalde, de no pagar els lloguers per locals que no s’estan usant, de reduir despeses en publicitat i premsa, etc.


ERC afirma que les ordenances que l’equip de govern ha aprovat empitjoren la situació dels veïns que encara poden pagar els impostos, per no parlar dels que ja no els poden pagar. “El govern de Torredembarra és insensible a les dificultats que passen moltes famílies del poble afectades per la crisi".

22/10/13

Xerrada d'Anna Simó sobre els reptes en l'Educació, el dia 25 a Torredembarra

La secció local de Torredembarra organitza una xerrada sobre ensenyament que durà a terme la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya i portaveu d’ERC, Anna Simó. L'acte es celebrarà aquest proper divendres 25 d’octubre a 1/4rt de nou del vespre a Cal Maiam (Carrer de Santa Rosalia, 38).

Amb el títol de L’educació a Catalunya: propostes als reptes d’avui i de demà, l'Anna Simó ens posarà al corrent, de quina és la situació actual de l’educació a Catalunya, quins reptes hem de superar, les eines que tenim al nostre abast per a fer-ho i quin és el model d’educació que volem.

Cartell "L'educació a Catalunya: propostes als reptes d'aviu i de demà"

29/9/13

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE DE 2013


El Ple Municipal d’aquest mes de setembre tenia 3 punts principals a l’ordre del dia:

Un era l’aprovació del reglament d’usos dels espais (sales gran i petita del casal, Cal Maiam, pati del castell, sala de plens, sala Lluís d’Icart i biblioteca), i recursos (entarimat, cadires, taules i tanques) de l’ajuntament. ERC va votar en contra perquè ha resultat un reglament incomplet que no regula alguns espais (com les carpes que queden muntades o jardins i places públiques), i és ambigu en alguns punts permetent molta discrecionalitat i per tant inseguretat jurídica.

Els altres dos punts són les desestimacions de les al·legacions presentades per ERC contra la creació d’una societat mercantil i d’una entitat pública de serveis urbanístics respectivament. Els arguments de desestimació de les al·legacions eren tan inconsistents que ens va permetre rebatre’ls amb facilitat. L’alcalde ni tant sols va defensar la seva opinió: Va passar a votació directament.

En el torn de precs i preguntes van respondre les preguntes d’ERC fetes per escrit sense llegir els antecedents que les acompanyaven, i amb alguna falsedat. Alguna no la van respondre directament. Després l’alcalde no va donar el dret de rèplica a les respostes. I les preguntes fetes oralment les respondran per escrit, evitant-ne el mínim debat. Algun regidor de l’equip de govern que va voler respondre directament va ser silenciat amb una ordre de l’alcalde.

Al final l’alcalde va respondre preguntes escrites dels ciutadans. En la primera va intentar evitar la rèplica i va demostrar un cop més el seu tarannà. En la protesta generalitzada de regidors i públic va aprofitar per expulsar el ciutadà que portava la segona pregunta i així se’n va estalviar la rèplica.

Tota una lliçó de democràcia.

24/9/13

Nota de premsa: Canvis al patronat de turisme gràcies a la pressió d'ERC


Torredembarra, 18 de setembre de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

ERC informa que el president del Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra ha normalitzat diverses irregularitats internes per la pressió republicana

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra va posar en coneixement al Ple Ordinari celebrat al gener algunes qüestions que trobaven irregulars en el funcionament de la Junta del Patronat Municipal de Turisme. La regidora Montserrat Gassull, qui des de fa poques setmanes és la representant del Grup Municipal d’ERC en aquesta junta, informa que malgrat que el president del Patronat, el regidor Ignasi Duran (GIT), s’havia negat a escoltar les advertències d’ERC, la reunió del Patronat celebrada recentment ha normalitzat determinades irregularitats denunciades pels republicans.

En concret, ERC havia advertit que un dels vocals del Patronat, que era representant de CiU, Joël Navas, havia estat contractat pel mateix organisme en qualitat d’informador turístic en els darrers dos estius. A més, havia anat en nom del Patronat com a encarregat d’actes que l’organisme patrocina o col·labora o organitza. La normativa prohibeix que la junta d’un organisme públic –en aquest cas municipal- contracti un membre de la mateixa Junta. El Grup Municipal d’ERC va demanar formalment que el President cessés Jöel Navas, per haver incorregut en una incompatibilitat amb el càrrec de vocal de Junta que tenia. Doncs bé, Joël Navas ja no forma part de la Junta perquè casualment es va aprovar el seu relleu.

En un altre ordre de coses, ERC va avisar en un Ple al regidor Ignasi Duran que els pagaments superiors a 12.000€ que el Patronat feia, els havia de passar per l’aprovació de la Junta del Patronat, cosa que no succeïa. El regidor i president del Patronat va respondre que això no era així, que l’obligació la tenia a partir de 18.000 euros i apel·lava a un decret d'alcaldia. ERC va advertir-li de nou en la reunió de la Junta del Patronat celebrada al mes de juliol i, davant dels assistents, la representant d’ERC, Montserrat Gassull, li va llegir l’article dels estatuts del Patronat on s’especifica el límit en 12.000 euros. Doncs bé, malgrat que en la reunió de juliol Ignasi Duran va seguir negant la situació, en la reunió celebrada recentment es va incloure dins de l’ordre del dia passar per aprovació de la Junta tots els acords superiors a 12.000 euros i inferiors a 18.000 euros, que corresponen als anys 2013, 2012 i 2011, és a dir, a tots els anys que Ignasi Duran ha exercit de president del Patronat.

ERC havia advertit que si la Junta del Patronat no era cridada a aprovar els acords superiors a 12.000 euros i fins a 18.000 euros, els acords adoptats sense el vist-i-plau de la Junta eren acords nuls de ple dret.

En resum, l’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra i en concret, Ignasi Duran, ha hagut de normalitzar situacions internes de funcionament que s’havien generat dins del seu mandat de presidència del Patronat Municipal de Turisme, i ho ha fet pressionat per l’acció de control del grup municipal d’ERC.

7/9/13

FESTES POPULARS: NO TOTES CORRESPONEN A CULTURA


Si vull parlar de les funcions i objectius del Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra no em puc estar de parlar del concepte cultura. No vull que es puguin fer servir simplicitats que permetin el “tot s’hi val”.

L’antropòleg Tylor defineix cultura com “...aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, l'art, la moral, el dret, els costums, i qualssevol altres hàbits i capacitats adquirits per l'home”.

Altres definicions lliguen aquestes capacitats adquirides per l’home amb el seu entorn. El diccionari de la llengua catalana de l’IEC diu: “Conjunt dels símbols, valors, normes, models d’organització, coneixements, objectes, etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida, d’una societat o d’un poble”.

Així, qualsevol cosa que faci l’home és cultura, i des d’aquest punt de vista qualsevol activitat podria ser pagada i promoguda pel Patronat de Cultura: l’esport, el comerç, la sanitat, l’ordre públic, els serveis...

Em sembla que no és això.

Els objectius del Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra estan definits a l’article 2 dels seus estatuts. Entre els objectius del Patronat hi ha els següents:

 1. Promoure la creació cultural i el hàbits de consum culturals, (...), vetllar pel desenvolupament de les festes populars i de caràcter tradicional (...).
c) Tenir cura de la informació i de l’animació culturals amb la realització i estímul de tota mena d’activitats que suposin un enriquiment del lleure, (...).
d) Contribuir prioritàriament a la defensa i promoció dels béns culturals i patrimonials, i dels valors socioculturals del municipi.
g) Promoure el desenvolupament de la cultura i en especial, publicacions, conferències, cursos, exposicions, premis literaris i artístics, concerts, espectacles teatrals, festes populars (...).
h) Proposar, gestionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar i contribuir al foment, a l’increment i a la qualitat de l’oferta cultural de Torredembarra.

Com es pot comprovar les festes populars també són part dels objectius del Patronat:

 • Al punt a) es posen les festes populars en relació al caràcter tradicional.
 • Al punt g) es citen les festes populars al costat de cursos, exposicions, premis artístics, etc. com a objecte especial de desenvolupament de la cultura.

Els objectius del Patronat també citen el lleure, però ho fan com a concepte a enriquir: ...estímul d’activitats que suposin un enriquiment del lleure.

Els altres dos objectius del Patronat que he remarcat parlen de contribuir prioritàriament a la defensa dels valors socioculturals del municipi, i de contribuir a l’increment i a la qualitat de l’oferta cultural.

Concretant més diríem que els estatuts donen valor als següents conceptes:

 • Les festes populars en relació al seu caràcter tradicional
 • Les festes populars com a objecte especial de desenvolupament de la cultura
 • L’enriquiment del lleure
 • Prioritzar la defensa dels valors socioculturals del municipi
 • La qualitat de l’oferta cultural

Aquest mes d’agost, per iniciativa del Regidor de Cultura i sense passar-ho per la Junta del Patronat, hi va haver un ball popular a una plaça de Baix a Mar. Hi va actuar Pedro Alma, un cantant amb música enregistrada per fer ballar i entretenir.

L’argument del Sr. Font era que alguns veïns li havien demanat que fes algun acte gratuït a Baix a Mar.

Segons el diccionari de l’IEC gratuït té dues accepcions:

1 adj. [LC] Donat, concedit, sense haver de pagar-ho.
2 adj. [LC] No motivat.

Totes dues són aplicables. La primera perquè el públic no va haver de pagar (malgrat que, encara que fos baratet, el Patronat sí que va pagar el músic).

I la segona perquè la motivació de l’acte és insuficient per atènyer els objectius del Patronat de Cultura:

 • No era una festa popular de caràcter tradicional.
 • No es pot qualificar d’objecte especial de desenvolupament de la cultura.
 • És lleure, però no hi ha un enriquiment del lleure.
 • No hi ha una defensa dels valors socioculturals del municipi.
 • I definitivament no és una oferta cultural de qualitat.

Estic molt content que es facin actes a Baix a Mar, però aquest ball no li correspon al Patronat de Cultura. En lloc d’un ball, Cultura podria haver llogat un escombriaire, que també hagués fet un servei gratuït pels veïns i tindríem la plaça neta.

Eduard Rovira Gual

El primer pas obligatori: transparència i diàleg


Alguna gent pregunta per què a l’Ajuntament de Torredembarra CiU i ERC no col·laboren com ho poden fer al Parlament de Catalunya. Fins i tot n’hi ha que ho veuen necessari pel procés nacional cap a la independència. Mai ens ho han proposat!!

L’alcalde mateix va manifestar en un Ple que ell “anava a sopar amb qui ell volia”. Nosaltres també! Hi hauria d’haver unes viandes molt diferents per anar a sopar plegats.
Des del primer dia li demanem transparència i diàleg. De moment, ni una cosa ni l’altra. No ens necessita ni a nosaltres, ni al diàleg, ni a la transparència

Ja li vam criticar la despesa destinada a la premsa per dir el mateix a tres bandes. El Som-hi, l’han convertit amb premsa “rosa” plena de fotos i reportatge social. Li demanem que per optimitzar recursos i no ser tant repetitius, aprofiti per informar dels següents temes:

-Per què s’han pagat 35.000 € als propietaris dels “xiringuitos” de la platja i no s’hi han instal·lat?
-Per què les casetes dels socorristes van costar 40.000 € més del que estaven pressupostades amb menys equipament i menys qualitat i disseny?
-Per què la milionària despesa de manteniment del Pàrquing Filadors? I dels contradictoris quan tot és prefabricat de formigó?
-Per què no ens justifica de manera entenedora la despesa de talar 130 arbres a la superfície del Pàrquing Filadors? Que digui on eren 130 arbres a Filadors?
-Per què la desviació de 900.000 € del pressupost de la Sala Cal Maiam, havent-hi fet menys obra? I de la piscina i els diners que hi ha ofegats?
-Per què no va acabar el Teatre Auditori, quan tenia tots els diners? Per què va permetre una desviació d’un milió i mig d’euros?
-Per què s’han perdut els diners per la remodelació de l’antiga Carretera Nacional?
-Per què no s’ha fet el camí de Ronda quan ho pagava la Subdirecció General de Costes?
-Per què no ens parla dels diners que es queda o que guanya extres l’empresa de recollida de brossa, per un servei que no fa?
-Insistim que parli dels lloguers i de les opcions de compra milionàries que pagarem. I del lloguer d’un local il·legal.
-Qui és aquesta empresa d’assessors perquè rebi tants diners i tants bons tractes? Ara fa un concurs a mida per 90.000 € l’any, i fa més de dos anys que n’està pagant 300.000 € l’any. On estan justificats tants diners?
-Per què l’augment de tarifes i de mínims del contracte d’aigua i clavegueram? Tantes campanyes per estalviar aigua i ara provoca que es malgasti.
-Per què va renovar els crèdits quan l’interventora de carrera va informar que l’ajuntament pagarà 3.000.000 € més d’interessos dels que hauria pagat amb les condicions inicials?

Moltes preguntes, moltes coses per explicar i molt poques ganes d’informar al poble.

29/7/13

Torredembarra
Torredembarra, divendres 26 de juliol de 2013
COMUNICAT DE PREMSA


ERC demana que el regidor José Oviedo i el Cap de Policia
Local de Torredembarra siguin apartats dels seus càrrecs


El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de
Torredembarra vol manifestar el malestar davant de la notícia que el regidor de
Governació, José Oviedo (PP), i el Cap de Policia Local, Josep Gili, hagin estat
imputats per fets que presumptament són d’una gravetat important.
El passat 1 de juliol ERC va emetre una nota en la que va demanar a l’alcalde que
actués de forma preventiva. Com vam dir l’1 de juliol, no entenem la seva passivitat
davant dels fets que van aparèixer descrits a la premsa. La noticia d’avui 26 de juliol
agreuja més la situació.
Per tant i per respecte al cos de la Policia Local i als vilatans, demanem que els
imputats siguin apartats de les seves funcions fins que el jutge aclareixi els fets. El
Grup Municipal d’ERC respecta la presumpció d’innocència de tothom. Ara bé, creu
que no és ètic ni estètic desenvolupar la funció de regidor de Governació en un
ajuntament quan has de defensar-te d’un presumpte delicte de prevaricació.
Pel que fal cap de Policia Local, respectar la seva presumpció d’inocència no treu que
el Grup Municipal d’ERC consideri que Josep Gili hauria de renunciar a les seves
funcions fins a l’aclariment dels presumptes delictes de coaccions i prevaricació. Si Gili
no ho fa voluntàriament, el Grup Municipal d’ERC demanarà a l’alcalde que exerceixi
de màxim comandament policial al poble i aparti del càrrec l’inspector en cap.

21/7/13

Nota de Premsa: ERC té la ferma convicció que no és competència del Ple de Torredembarra la resolució del conflicte de les multes del radar


Torredembarra, dimecres 17 de juliol de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

ERC té la ferma convicció que no és competència del Ple de Torredembarra la resolució del conflicte de les multes del radar

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Torredembarra manifesta que té la ferma convicció que no és competència del Ple la resolució del conflicte de les multes del radar. Aquesta resolució és un dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària convocada per demà.

ERC s’ha assessorat detingudament a mesura que avançava el cas del radar. En tot el procés, el tema no ha estat competència del Ple. I és que totes les competències delegables van ser delegades a la Junta de Govern Local; i totes les accions fetes en relació a les multes del radar han estat dictades per l’alcalde via decret.

L’equip de govern municipal vol ara que el Ple (un òrgan que s’ha quedat sempre al marge de totes les decicions) aprovi la resolució final sense que hi hagi un acord amb BASE (de la Diputació) segons el qual BASE renunciï a cobrar les despeses de tramitar les multes del radar. Dites despeses pugen a desenes de milers d’euros que l’Ajuntament haurà de pagar per la tramitació de les sancions i la seva retirada i/o devolució. Els diners a BASE suposen un cost molt elevat per a la ciutadania.

Per tot plegat, ERC no només es negarà a votar aquest punt, sinó que també demanarà responsabilitats a l’alcalde pel perjudici econòmic que això suposa per l’Ajuntament. Per tant, una vegada s’hagi valorat el cost de les multes anul·lades i de les retornades, “exigim que aquells que hi votin a favor ho paguin de la seva pròpia butxaca en comptes de fer-ho pagar a la ciutadania en general”.

Vot en contra de les dues empreses municipals

Pel que fa a un altre punt del Ple de demà, el Grup Municipal d’ERC anuncia que votarà en contra de les dues empreses municipals que l’equip de govern vol crear. Una és la societat mercantil per l’exercici d’activitats econòmiques en règim de lliure concurrència vinculades amb la prestació i gestió de serveis municipals de caràcter no essencial; que ERC troba del tot innecessària. I l’altra és per activitats d’infraestructura i urbanisme, TORREGESTIÓ (entitat pública empresarial -EPEL). En aquest darrer cas, el vot contrari d’ERC també es basa en un informe negatiu del secretari municipal.

El secretari municipal fa constar en un informe de 20 de març de 2013 que en la comissió encarregada de preparar la memòria que havia de sotmetre’s al ple hi hauria hagut d’haver representants de tots els grups polítics de l’ajuntament, i això no s’ha tingut en compte. Això d’una banda; de l’altra, tenint en compte la transcendència de l’entitat TORREGESTIÓ que es vol crear, amb àmplies funcions i potestats administratives, ERC considera que els òrgans de govern haurien de tenir la participació i el consens de tots els grups. Això mateix surt en un informe del secretari amb data 28 de juny de 2013, recolzant-se en la Sentència del Tribunal Suprem de 27 d’octubre de 2010 i de 29 d’octubre de 2010, sentències que modifiquen els estatuts de dues entitats locals que inicialment no contemplaven la participació de tots els grups municipals de l’ajuntament de cada cas.

Mocions d’ERC que es debatran en el Ple de demà

En un altre ordre de coses, en el Ple municipal de demà es debatran tres mocions del Grup Municipal d’ERC: una sobre la regulació de la mobilitat i dels espais públics de Baix a Mar; una altra de rebuig de la modificació de la llei d’horaris comercials i la de suport al pacte nacional pel dret a decidir. Ara bé, dues altres mocions presentades amb temps i forma correctes no van ser admeses dins de l’ordre del dia: una instava el govern de l’Estat espanyol a què modifiqui la llei hipotecària i reguli la dació en pagament, i una altra moció a favor de la transparència a les administracions públiques.

5/7/13

Nota de premsa: ERC demana que Torredembarra faci el decret de limitació d’obres entre juliol i agost per no causar pèrdues al turisme


Torredembarra, divendres 5 de juliol de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

ERC demana que Torredembarra faci el decret de limitació d’obres entre juliol i agost per no causar pèrdues al turisme


El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra ha entrat a registre una petició formal, i també ho va fer a través del Patronat Municipal de Turisme, amb la intenció que l’alcalde faci el decret de limitació d’obres que Torredembarra, com a vila turística, havia emès sempre fins a l’arribada al govern de Daniel Masagué. El decret no prohibeix sinó que regula els horaris i els tipus d’obres que es poden realitzar entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, els dos mesos de temporada alta.

ERC remarca que “aquest decret no va en contra de ningú, sinó que busca un benefici per a la vila, per als turistes que ens visiten, per als habitants, per a les empreses que es dediquen al turisme...”

Torredembarra és una vila turística per excel·lència i el turisme, ara per ara, és la principal font d’ingressos. En governs anteriors el decret de limitació de les obres, de l’1 de juliol al 31 d’agost, deia que les obres que afectaven a la via pública eren prohibides si no era un cas d’urgència; que les obres privades es limitaven o adaptaven als horaris de la població turística, on segons quines hores no estava permès de fer sorolls i també es volia evitar a tota costa les molèsties (per exemple, pols) que provoquen les obres tant a persones com a restaurants i altres negocis.

ERC recorda que ha demanat sempre al govern de Daniel Masagué que publiqués el decret i posa de manifest que cada any hi ha més queixes, en especial l’estiu de l’any passat, però l’alcalde va fer cas omís a tot.

Per tant, “no demanem privar ni prohibir, el decret és de regulació”. Aquest estiu el govern ha donat permís per obrir la via pública, tant si és per una connexió de gas, clavegueram o com per les obres que realitza l’empresa SOREA: “És tenir molt poc coneixement del recursos turístics del poble i dels negocis que hi viuen”, lamenta el Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament.

4/7/13

Nota de premsa: Torredembarra necessita un canvi d’estil de fer política i un canvi de gestors polítics

Torredembarra, dijous 4 de juliol de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

ERC: ‘Torredembarra necessita un canvi d’estil de fer política i un canvi de gestors polítics’

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra ha fet balanç del que portem de mandat municipal, encara que no podem deixar de lligar aquests dos anys amb els tres anteriors, en els quals ja va començar la manera de fer d’avui del govern de Daniel Masagué”. La principal conclusió és que ‘Torredembarra necessita un canvi d’estil de fer política i un canvi de gestors polítics’.

Els dos regidors, Eduard Rovira i Montserrat Gasull, han repassat diversos temes i han acabat amb el que, segons ERC, li cal a Torredembarra:
 1. Una gestió municipal i política oberta, pública i transparent.
 2. Un estalvi de despeses innecessàries per invertir en béns i serveis a la via pública i als habitants. Despeses innecessàries són per exemples els lloguers altíssims, l’assessoria externa i advocats externs i el que es paga per productivitats.
 3. Amb casos de necessitats socials com ens trobem ara, crear ajudes i fer d’intermediaris en molts problemes que té ara la societat. (banc d’aliments, menjadors socials i borses de treball per gent amb veritables necessitats, etc).
 4. Política de personal necessària, justa i coherent amb sistemes públics de selecció de personal. En conseqüència, realitzar una nova Relació de Llocs de Treball.
 5. Optimitzar les inversions fetes i acabar en la mesura del possible les que no ho estan.
 6. Revisar els darrers contractes i la licitació per concurs de la resta, perquè estan tots caducats
 7. Recuperar, malgrat que pugui ser difícil, els diners per reformar l’antiga Carretera N-340, per un cantó, i per l’altre el Camí de Ronda que havia de fer Direcció Gral. Costes.
 8. Una promoció econòmica i turística adequada i necessària amb plans a llarg termini, mitjançant un Pla socioeconòmic que englobi totes les fonts de recursos del municipi: Comerç, Turisme, Industria.
 9. Optimitzar, organitzar i agilitzar la gestió municipal i totes les àrees de treball.

Donat el nombre de temes tractats, us reproduïm resumit les qüestions analitzades.

Pacte de mandat

El pacte de mandat de l'actual govern està inspirat en la concessió de regidories a canvi de seguidisme de la voluntat de l'alcalde. D'aquest seguidisme incondicional, Masagué en diu “ganes de treballar”. L’alcalde mai ha debatut res amb ERC. Ja tenia la majoria que volia i l’aplica com un rodet.


Regles de joc

Un cop assegurada la majoria suficient al plenari, l'alcalde va reduir totes les possibilitats de participació al mínim (els Plens són bimensuals, abans eren un al mes). No fa reunions amb l’oposició per tractar temes de ciutat, a diferència d’ERC que quan governava fèiem reunions amb l’oposició de tots els temes (per exemple, quan es projectava el pàrquing Filadors per anar a concurs, ens vam reunir 6 vegades amb l’oposició). Això l’alcalde, que és regidor d’Urbanisme, no ho ha fet mai.

Quan demanem la informació, directament és censurada, demorada o no ens la donen. Actualment, l’alcalde posa com a excusa que l’hem denunciat a Fiscalia per no respondre a les preguntes del Ple. Però abans que la fiscalia s’hi posés, ja responia poc i malament. I a més d’això, ERC remarca que Daniel Masagué, quan no era ni regidor, va portar el tema del contracte de l’aigua de Torredembarra als jutjats. Ell que es queixa tant, va fer una cosa pitjor: anar contra els interessos de tot el poble. Sent un ciutadà de peu, no regidor, va voler aturar als jutjats el canvi de forma de gestió dels serveis municipals d'abastament d'aigua i clavegueram. Però el jutge va arxivar el recurs de Masagué.

No hi ha una planificació global per tal de buscar el benefici general, sinó un “sobre la marxa” d'anar tapant forats i arreglar detalls. Cap contracte, cap procediment, cap obra, etc. Si n’hi ha alguna, es fa a dit. I els treballadors també contractats a dit.

La gestió del personal del govern es basa en la inèrcia i les productivitats. I el que cal és una nova relació de llocs de treball perquè tothom sàpiga què ha de fer i què guanyarà per fer-ho, i no dependre d’una falsa productivitat.

Recriminem les dedicacions exclusives dels regidors que no estan justificades de cap manera. I recriminem que encara a dia d’avui la ciutadania no sap els sous dels seus càrrecs electes.

Situació econòmica

Des que CiU i els seus socis governen, no han aprovat cap proposta de l’oposició en els pressupostos. Quan Masagué va entrar a governar, la ràtio d’endeutament era del 90%. Ara és més del 120%. L’augment de l’endeutament és perquè el govern de Masagué ha demanat 5.000.000 d'euros en nous crèdits. Per pagar les desviacions de pressupost de Cal Maiam i el pàrquing Filadors, que són 900.000 i 1.500.000. Són 2.400.000 euros de desviació en dos execucions sota el seu mandat i plena responsabilitat. La diferència fins a 5 milions demanats en crèdits no sabem a què es destina.

A banda, també va refinançar el deute existent amb unes condicions que suposarà 3.000.000 d’euros més en despeses financeres de l’Ajuntament fins al 2028

Àrea d’urbanisme

A Torredembarra no necessitem societats públiques municipals, i menys en l’àrea d’urbanisme. El govern està creant una societat pública que gestionarà urbanisme. És contradictori que el mateix alcalde hagi dit que l’urbanisme no funciona quan ell va nomenar un coordinador d’urbanisme, amb un contracte d’alta direcció, imposat per CiU i que presumiblement serà el gerent de la societat municipal.

Obres d'aigua i clavegueram

Pel que fa a obres, l’equip de govern està lluint les que van lligades al contracte de l’aigua i no diu mai que les inversions d’aquest contracte vénen derivades del concurs de la concessió endegat durant el nostre mandat 2003-2007. La mateixa concessió obligava a 13 milions d'euros en inversions. L’alcalde llueix haver-ne negociat 17. Però no hem vist cap document on detalli aquest diferencial de quatre milions d’euros en obres o no sabem en què es destinaran.

Les modificacions que ha fet el Sr. Masagué després de la signatura del contracte, suposen una gran quantitat de milions d’euros per l’empresa, la qual, segons calculem, guanyarà més de 20 milions d’euros extres. Les modificacions del contracte només hi compten els beneficis per l’empresa i cap pel municipi.


L’herència del milió d’euros de l’edifici Lluís Companys

L’alcalde Masagué va deixar acabar l’edifici en qüestió sense cap vigilància. L’Ajuntament de Torredembarra va haver de pagar 64.000 € més de sanció del Jutjat per no complir la sentència que indemnitzava l’empresa de la regidora Maria Dolors Toda. Però a banda d’això, l’alcalde va pactar amb ella i en el passat mandat li va donar les competències d’Urbanisme i Obres. A més, li ha perdonat l’execució de sentències judicials que perjudicaven els interessos de l’empresa de la regidora.

Auditori i desviacions del pressupost inicial

El govern de Masagué no va seguir el pla d’obres previst i l’obra va anant fent desviacions i preus contradictoris. Va haver de parar-la quan tenia una desviació del pressupost d‘un milió i mig d’euros. Després l’ha abandonat i ara l’auditori està destrossat.

Ara bé, el milió i mig de desviació li serveixen d’excusa però, paral·lelament, el govern ha acceptat sense fer modificacions de projecte –tot i que per llei això calia- unes desviacions dels pressupostos d'1.500.000 d'euros del pàrquing Filadors i de 900.000 euros de la remodelació de la sala Cal Maiam. Aquesta s’ha acabat amb desviació de pressupost però alguns detalls del projecte inicial no s’han realitzat.