ERC

18/7/14

El Parlament aprova per unanimitat reconsiderar el tancament de l'Escola Mirades de Torredembarra

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat reconsiderar el tancament de l'Escola Mirades de Torredembarra decretat pel Departament d'Ensenyament. Es va votar una resolució presentada pel grup parlamentari del PSC tot i que el text final aprovat és l'esmena que ERC va aportar durant la tramitació de la resolució.


El text aprovat finalment per la Comissió d'Ensenyament i Universitats és el text en forma d'esmena que el Grup Parlamentiari d'ERC havia presentat, i que recollia el sentit de la moció que ERC i PSC van presentar de forma conjunta en un Ple de l'Ajuntament, i en la qual es recollien les aportacions de les AMPA locals. 

Ahir, per tant, la Comissió va aprovar, amb els vots de tots els grups, això: "El Parlament de Catalunya sol·licita a la Generalitat que reconsideri la decisió de tancar definitivament l’Escola Mirades i, si s’escau, d’acord amb la planificació escolar que treballi amb l’Ajuntament de Torredembarra una ubicació definitiva del centre amb les línies necessàries."

El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Torredembarra, Eduard Rovira, manifesta que a partir d'ara estaran amatents perquè la Generalitat i el consistori facin complir la resolució parlamentària, ja que en tot aquest tema fins ara el sentit comú no s'ha aplicat, i el sentit comú diu que l'Escola Mirades no pot tancar-se.

17/7/14

FONT NO DIMITIRÀ

La successió d’esdeveniments que han estat qualificats d’esperpèntics, estrafolaris, al·lucinants i altres adjectius del mateix estil, fa que molta gent no entengui el comportament dels polítics i regidors que hem protagonitzat aquest circ. L’explicació senzilla és que s’han posat interessos individuals, de partit o d’ideologia per davant dels interessos de Torredembarra. Cada dia que passa es produeix un fet nou, i de la mateixa manera que els periodistes estan fent un master sense haver-lo demanat, a tots ens cal prendre una mica de distància per observar-ho tot en el seu conjunt. El temps ens aclarirà moltes coses.

A partir de la detenció de Daniel Masagué, els primers dies hi va haver reunions informals d’ABG, PSC i ERC per analitzar l'evolució de la crisi i emprendre accions adequades a cada moment. Passats els primers dies en espera de reaccions i vista la no renúncia de Masagué el dimarts 8 es planteja una moció de censura. Aquesta es proposa necessàriament amb PP i ADT, i es comencen a posar damunt la taula les condicions de mínims que després es perfeccionaran. ABG manifesta que donarà suport a Enric Grangel però que no vol entrar a govern.

Després de la dimissió de Daniel Masagué es continuen fent reunions per tal de poder fer un govern d’ample consens amb les condicions bàsiques que s’havien proposat per la moció de censura. El resultat és un Pacte de Responsabilitat que es publica per tal que tothom que vulgui s'hi pugui adherir.

Els regidors de CDC van manifestar inicialment que no interferirien en la governabilitat de Torredembarra i de mica en mica han anat suggerint, demanant i han acabat volent imposar Pere Font dins el pacte.

El resultat ha estat que Font ha aprofitat l’ocasió per aconseguir l’alcaldia, amb l’excusa que els altres partits han volgut marginar CiU. La suposada marginació de CiU és falsa: Segons el pacte la seva participació seria plena a tots els òrgans de govern col·legiats, amb 2 membres inicialment al govern i 1 membre amb vot (com tots els partits) a la Junta de Govern Local. El matís és que de moment no podria ser Pere Font.

Que alguns grups o regidors hagin volgut mantenir les seves posicions personals o ideològiques, individuals o col·lectives, és molt respectable, però han facilitat que es consumés la jugada de Pere Font. D’entrada ha promès que dimitirà aviat, però vistos els moviments que està fent avui dimecres, dia de la Mare de Déu del Carme, vaticino que no plegarà, la qual cosa ens porta a un govern de molta minoria, o a un govern amb els mateixos partits d’abans GIT, PP i CiU, i vès que no s’hi incorpori algun despistat.

Si Pere Font no marxa, Josep Rull acabarà odiant Torredembarra.


Eduard Rovira Gual

ERC Torredembarra

16/7/14

ERC reitera la seva crida a la responsabilitat davant la nova situació a l’Ajuntament de TorredembarraEsquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra,davant la situació política local sorgida com aconseqüència del plenari de 14 de juliol de 2014 queha retornat l’alcaldia a CiU amb 0 vots recollitsdurant la votacióvol fer saber a l’opinió pública:

1r.- La dimissió de l’anterior alcalde de CiU, Daniel Masagué, va crear la necessitat de substituir-lo. Atès l’insòlit de la situació i la complexa aritmèticapolítica a l’Ajuntament, aquesta substitució només podia donar-se ambgenerositat, deixant de costat sumes ideològiques de sigles. Fent un exercici de responsabilitat política, ERC, tot i disposar d’un únic regidor pel pas a no adscrita de l’altra regidora escollida dins la nostra formació, la va exercir col·laborant des del primer moment en l’elaboració d’un pacte de mínims que assegurés l’elecció d’un alcalde de consens que garantís la governabilitat fins a la fi de l’actual mandat, posant les persones pel damunt dels partits.

2n.- El pacte de mínims tenia com a finalitat la substitució del dimissionat Masagué per una persona de consens. Persona que, també a dia d’avui, tots els regidors i regidores coincidim que és Enric Grangel per 3 motius: La seva experiència com a regidor a l’Ajuntament de Torredembarra, la seva condició de cap de llista de la segona llista més votada, el PSC, i la condició ètica d’optar a aquesta alcaldia sense cap possibilitat de repetir en el següent mandat. En cap moment es va posar damunt la taula de negociació cap repartiment de carteres com al·lega ABG per justificar, en part, la seva irresponsable abstenció. Tal i com indicava el títol del document sobre el que s’estava treballant “PACTE DE RESPONSABILITAT I PER L’ELECCIÓ D’UN NOU ALCALDE A TORREDEMBARRA FINS FINALITZAR L’ACTUAL MANDAT”, l’únic objectiu de les converses va ser, en tot moment, proclamar un alcalde de transició, en la persona de consens, amb un mínim de condicions comunes.

3r.- La governabilitat proposada pels regidors de l’abstenció i per la pròpia CiU únicament es pot obtenir amb la incorporació del màxim nombre de persones possibles en el govern al voltant de l’alcalde de consens, deixant de costat les legítimes aspiracions d’emprar aquesta situació política com un constant altaveu electoralista. L’única condició irrenunciable per a ERC ha estat i és que no formi part del govern cap persona mentre estigui imputada pel que ja es coneix popularment com a “cas Torredembarra”. En aquests moments, això garanteix que en el govern hi siguin presents tots els grups polítics amb representació al consistori a excepció del GIT. Malgrat aquesta condició queda clar que les principals decisions seran per ple on tots els regidors (imputats o no) tenen veu i vot.
ERC lamenta que, en no haver reflexionat a fons la proposta ofertada, CiU ha propiciat amb la seva opció tot un conjunt de titulars en els mitjans de comunicació del tipus “Torredembarra té un alcalde imputat” ques’haguessin pogut evitar si aquest partit hagués exercit la responsabilitat que s’esperava de la llista més votada.4t.- ERC valora positivament la posició adoptada durant el plenari per part de PSC, PP, ADT i Unió, partits amb els que ideològicament i en els moments nacionals pre-consulta en què vivim mai formaríem govern en condicions locals normals. Tanmateix, emplacem als que ens han portat amb el seu vot o no vot a una nova “situació temporal”, segons ha manifestat el dirigent de Convergència Democràtica Josep Rull, a fer una proposta de governabilitat que permeti arribar a la data de les eleccions municipals amb dignitat i tranquil·litat política a la que, responsablement un cop més, ens adherirem sacrificant de nou els interessos de partit pel bé del poble de Torredembarra.

12/7/14

PACTE DE RESPONSABILITAT I PER L'ELECCIÓ D'UN NOU ALCALDE A TORREDEMBARRA FINS FINALITZAR L'ACTUAL MANDAT

Reunides les persones sotasignants, en representació dels grups municipals detallats al peu d’aquest document,

MANIFESTEN


El 26 de juny va tenir lloc a l’Ajuntament de Torredembarra una situació excepcional consistent en el registre de les dependències municipals per part de la Guàrdia Civil que va acabar amb la detenció i trasllat al jutjat de l’alcalde i la resta de membres de l’equip de Govern. Encara a dia d’avui l’alcalde es troba en presó preventiva, comunicat i sense fiança, el cas es troba en secret de sumari i ha estat designat alcalde accidental, el Sr. Enric Grangel, cap de llista del PSC, per tal de poder convocar els plenaris que permetran acceptar la renúncia de l’alcalde Sr. Daniel Masagué i la del  regidor Sr. José Oviedo.

Durant més de quinze dies l’ajuntament de Torredembarra ha estat sense govern municipal efectiu. Davant aquesta situació d’ingovernabilitat i la possibilitat de creació d’una comissió gestora municipal per acord de Consell de Ministres Espanyol en compliment del Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals,  la responsabilitat de mantenir la governabilitat amb els efectius locals ens porta a subscriure un ACORD per substituir l’anterior alcalde que ja ha dimitit dels seus càrrecs.

Aquest ACORD es basa en els PACTES següents

 

PACTES


Primer.- Es proposa com alcalde de Torredembarra al Sr. Enric Grangel, cap de llista del PSC, segona llista municipal més votada després de CIU en les eleccions del 2011.

Segon.- Un cop elegit l’alcalde, es treballarà per constituir un govern el més ampli possible en el qual únicament tindran regidories delegades aquells regidors i regidores que no continuïn en situació d’imputats com a conseqüència de l’actuació del 26 de juny de 2014

Tercer.- El nou govern tindrà com a principal objectiu  garantir  la governabilitat de Torredembarra fins la finalització del present mandat

Quart.-  Es traspassaran a la Junta de Govern Local (JGL) totes aquelles atribucions que actualment ostentava  l’alcaldia i que  poden ser traspassades a  aquest òrgan de govern.

Cinquè.- El plenari de l’Ajuntament tindrà totes aquelles competències que s’havien delegat a la JGL al començament de l’actual mandat. Tanmateix, es modificarà el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per tal de fer sessions plenàries i comissions informatives amb una periodicitat mensual.

Sisè.- Per tal de permetre als regidors i regidores que no ostentin cap regidoria delegada col·laborar amb la governabilitat de Torredembarra es crearan comissions de treball especifiques amb representació de tots els grups municipals i els tècnics i tècniques de l’Ajuntament que es requereixin per assessorar aquestes comissions.

Setè.- Atesa la realitat social del moment cap regidor ni regidora de l’Ajuntament tindrà dedicació exclusiva ni parcial i s’ajustaran les seves percepcions econòmiques per assistències a l’esmentada realitat social

Vuitè.- Es garantirà el funcionament col·legiat de tots els regidors i regidores en les decisions més importants

Novè.- S’ emprendran les accions urgents que es detallen a continuació:

1.      Tancar les empreses públiques creades no operatives
2.      Eliminar els càrrecs de confiança o restituir-los on els pertoqui quan no sigui possible la  extinció dels seus llocs de treball
3.      Es reglamentaran els pagaments de les productivitats i s’eliminaran les arbitràries existents
4.      Obertura de la JGL a l’assistència de tots els regidors i regidores.
5.      Tots els Grups Municipals signants d’aquest acord tindran representant a la JGL amb dret a vot
6.      Normalitzar la situació de la neteja viària,  els lloguers injustificats i altres contractes que puguin ser declarats nuls o anul·lables
7.      Executar els acords de ple aprovats incloses les comissions d’estudi i treball.
8.      Fer un inventari de tots els expedients municipals
9.      Canviar l’actual lletrat extern de l’Ajuntament
10. Dur a terme, amb la màxima urgència, una auditoria econòmica per tal de conèixer la situació en que es troba l’Ajuntament


Desè.- Es donarà a conèixer a tota la població de Torredembarra el perquè d’aquest acord i el seu contingut
Torredembarra, 12 de juliol de 2014


4/7/14

7 DIES A LA PRESÓJa han passat set dies i no es veuen reaccions. Només ha deixat l’acta el portaveu del PP. Uns diuen que no han fet res i segueixen com estaven. Altres han deixat alguna responsabilitat però segueixen al govern. I uns altres han deixat el govern, s’han passat a l’oposició, i així estan bé.

Tot plegat: L’alcalde empresonat. Una Junta de Govern Local que no es pot reunir perquè només són 2 (Falguera, com alcaldessa accidental, i Ardèvol, 2n. tinent d’alcalde) i mínim han de ser 3 per a què els acords siguin vàlids. La resta de regidors de CiU conserven les seves regidories i com si res.

ERC junt amb PSC i ABG (l’Agrupació no hi és) no sumem prou regidors per emprendre gaires accions contra els que han causat aquesta situació i que no volen assumir la seva responsabilitat política (com ha fet el portaveu del PP).

Ni tan sols ens han donat cap explicació formal de com volen resoldre aquesta situació. Hem hagut de demanar a l’alcaldessa accidental una reunió de portaveus que no pot defugir.

Després estem tramitant un ple extraordinari per a que les atribucions delegades en la Junta de Govern Local tornin al Ple.

A partir d’aquí seguim estudiant totes les possibilitats que permet la llei per impedir que segueixin governant aquells que han provocat la situació.

No poso en qüestió la seva innocència, no em correspon. Però la seva credibilitat política no s’aguanta, perquè han donat suport a una manera de fer fosca, intolerant i que s’ha passat pel voraviu totes les eines democràtiques i de garantia municipals. I això ho ha vist tothom.

Eduard Rovira Gual