ERC

25/11/13

Resum del Ple del 21/11/2013


El ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra del dia 21 de novembre va ser una demostració més del tarannà antidemocràtic del govern Masagué.

ERC va presentar una moció per crear una “Taula per la Pobresa” que pretenia complementar amb noves aportacions allò que ja s’està fent. El mes de maig CiU va presentar una moció creant una taula social que feia referència principalment als desnonaments.

ERC proposava anar una mica més enllà, impulsant dins de l’ordre local el Bonus social de l’aigua tal com va aprovar el Parlament de Catalunya (amb els vots tant d’ERC com de CiU), posar a l’abast dels torrencs el Bonus social energètic regulat pel RDL 6/2009, així com mirar d’atendre no només les situacions greus d’exclusió i de màxima necessitat, sinó també identificar els anomenats consumidors vulnerables.

Sorprenentment abans del ple el sr. Masagué feia unes declaracions a la premsa dient que no entenia la proposta d’ERC que només busca polèmica, i segons que es va poder llegir a diversos mitjans l’Ajuntament ja tenia enllestida una taula social que cobria tot allò que proposava la moció d’ERC.

És curiós que fins que ERC no va publicar la moció que volia presentar, el govern no havia dit res que estava a punt d’enllestir una taula social.

Aquí podeu llegir la nostra moció: http://eltorrenc.blogspot.com.es/2013/11/mocio-sobre-la-pobresa-torredembarra.html

En el torn de precs i preguntes el govern va respondre les preguntes que es van fer al ple de fa dos mesos. No en va donar cap possibilitat de rèplica a moltes de les seves respostes, fetes fora de context i no va respondre cap de les preguntes fetes per escrit amb temps i forma al·legant que no havien tingut temps.Finalment el regidor Eduard Rovira va fer una sèrie de precs en resposta a la darrera intervenció radiofònica de l’alcalde.

Aquí podeu llegir la transcripció de la intervenció de l'Eduard Rovira: http://eltorrenc.blogspot.com.es/2013/11/intervencio-deduard-rovira-en-resposta.html

INTERVENCIÓ D’EDUARD ROVIRA EN RESPOSTA A LES MANIFESTACIONS DEL SR. MASAGUÉ A LA RÀDIO EL DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE DE 2013

Prego que no digui que nosaltres diem mentides. M'explico:

Quan vostè ha dit en actes públics de certa solemnitat que gràcies al seu govern s'ha modernitzat la xarxa d'aigua i clavegueram, qui menteix? Vostè.

I la prova és que quan li ha convingut (per exemple divendres passat a la ràdio), vostè ha dit que la culpa de la fórmula polinòmica per revisar el preu de l'aigua que consta al plec de clàusules del contracte, és dels governs anteriors, i principalment d'Esquerra.

Però en canvi ha dit en nombroses ocasions que el mèrit de les inversions en la xarxa d'aigua i clavegueram no és d'Esquerra, sinó dels governs de vostè.

Tots els mèrits són dels que van impulsar el concurs.

Vostè ha mentit. No nosaltres. Li prego que no ens digui mentiders.

La noticia de premsa que li ha fet dir-nos mentiders deia: "la Junta de govern local ha aprovat l'augment del preu de l'aigua amb efectes a 1 de gener de 2013", i això és exactament cert.

Per tant no hem dit cap mentida. Li prego, doncs que no ens digui mentiders.

També deia a la ràdio que jo feia el ridícul. Doncs no, i li diré per què:

Primer: La publicitat de l'augment del preu de l'aigua aprovat per la junta de govern local, ha fet que vostè digués públicament per la ràdio que el concurs pel servei d'aigua i clavegueram va ser impulsat pel govern anterior a vostè, i per tant, ha reconegut que les inversions que se'n deriven també.

Segon: Soc conscient que la fórmula polinòmica que regula la revisió dels preus de l'aigua no és simplement l'IPC. Amb la fórmula es valoren tres índex més que en aquest cas ha provocat una diferència d'un 0,15% més que el simple IPC.

Però ara vostè em torna a fer trampes. I li prego que no en faci.

El plec de condicions del concurs va ser aprovat amb els vots a favor de CiU, junt amb ERC, ABG, PSC, PP i VUT.

A més a més, amb el govern actual -és a dir, CIU, PP i GIT-, després d'haver signat el contracte en aplicació de la sentència judicial, vostè i el seu govern -és a dir, CIU, PP i GIT- van acceptar negociar i aprovar el canvi de diverses condicions del contracte.

Una va ser aplicar immediatament la revisió del preu de l'aigua, fent servir de base l'any de la presentació d'ofertes i no pas l'any de la signatura del contracte.

En aquell moment vostè va dir que amb aquesta revisió hi havia un augment de les inversions. Més tard va acceptar en aquesta sala de plens que l'augment de les inversions era simplement l'actualització de la quantitat prevista amb l'IPC.

És a dir que vostè va acceptar la revisió del preu de l'aigua amb la fórmula polinòmica a canvi de revisar les inversions amb l'IPC.

Per què no va aplicar la fórmula polinòmica en les dues revisions?

O millor, per què no ha aplicat com a any de referència inicial de totes les revisions posteriors, l'any de signatura del contracte i no l'any de presentació d'ofertes?

Li prego que no digui que soc jo el que fa el ridícul.

Els periodistes busquen un titular, però jo simplement poso els fets damunt de la taula.

I el fet és que en aplicació de clàusules d'un contracte, sí, impulsat per Esquerra, però també aprovat per vostès, i modificat per aquest govern, la mateixa setmana que s'aprova l'augment del preu de l'aigua, també s'aprova l'augment dels impostos i taxes un 4,9%.

I no dic cap mentida. Ni faig el ridícul fent pública aquesta evidència.

Ni faig el ridícul quan poso damunt la taula que els informes que acompanyen aquest augment del preu de l'aigua pel 2013 diuen que enguany és correcte però sense voler diuen que l'any 2012 vostès van fer trampes.

Un dels informes diu: "la retribució del concessionari durant el primer any de contracte serà aquella que resulti de la seva oferta, i no es podrà revisar fins transcorregut un any des de l'inici de la concessió"

L'altre diu: "No procedirà cap revisió de la retribució del contractista durant el primer any de la concessió, comptat des de l'inici de les prestacions objecte del contracte".

El contracte es va signar el 18 de novembre de 2011.

Un altre prec. No em tingui pena. No passi pena per mi.

Vostè diu que no sap qui és el número 1 o el número 2 a Esquerra. Però tampoc n'ha de fer res.

A partir d'aquí deixi'ns treballar com naltros vulguem. Si no ho pot comprendre potser és perquè vostè està acostumat a que un mana i els altres s'aixanten.

Li prego que no em tingui pena. Cuidi's de casa seva.

I un prec final.

Si cada divendres vostè gasta una hora del seu temps públic, i del temps públic de la ràdio local, per fer comentaris personals sobre els membres de l'oposició que legalment critiquen l'acció de govern, permeti'ns que els dilluns gastem una mica de temps per fer-li la rèplica.

Però a més a més considero que no ens hauria de menystenir com ho fa públicament, i en lloc de dir que jo no entenc les coses i faig el ridícul, contradigui'm amb arguments certs o convidi'm a debatre'ls, i que cada qual faci el ridícul com pugui.

Eduard Rovira Gual

Preguntes del grup municipal d'ERC al ple del dia 21/11/2013


Transcripció de les preguntes fetes pel Grup Municipal d'ERC per a ser respostes al ple del dia 21/11/2013, però que seran respostes al proper ple


 
Al Sr. José Oviedo, regidor de Governació:

 1. La recent eliminació del doble sentit de circulació del carrer Girona, és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 2. Sou conscients que l’únic accés a la Plaça de Catalunya és pel Passeig de la Sort i que els accessos al carrer Pere Badia es focalitzen encara més a l’extrem est, és a dir a les cruïlles del carrer dels Garrofers i el Passeig de l’Estació?
 3. La recent eliminació del doble sentit de circulació del Passeig del Mediterrani, és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 4. Sou conscients que el Passeig Rafael de Campalans té 4 entrades i una única sortida pel carrer dels Atinents?
 5. Les modificacions dels accessos al col·legi l’Antina és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 6. Sou conscients dels perills afegits que suposen aquestes modificacions, les quals no han resolt els perills preexistents? 
 7. Sou conscients que l’eliminació de la sortida de vehicles del col·legi l’Antina per canalitzar tota la circulació per l’Urbanització Les Dunes posa més densitat de vehicles a la sortida de les Dunes accedint a la rotonda del pont de Clarà que no té bona visibilitat, que ja era perillosa i que sota el nostre punt de vista ja s’hauria d’haver modificat? 
 8. Quan tenen previst fer alguna acció per corregir un defecte tan evident com que, entrant a la població per la carretera de La Riera, l’autopista o la N-340, per anar a la zona comercial del carrer Pere Badia o al pàrquing del Carrer Filadors, s’ha de fer tota una volta per accedir per la cruïlla del carrer dels Garrofers o el Passeig de l’Estació?
 9. Quan tenen previst aplicar allò que ja s’havia consensuat amb l’Associació de Veïns del Barri de Sant Jordi, per tal de racionalitzar la seva vialitat? 
 10. Ja han analitzat el règim d’aparcaments de Baix a Mar i n’han tret alguna conclusió?
 11. Quan tenen previst constituir una comissió d’estudi (que el sr. Oviedo ja va dir que volia fer) per analitzar i debatre la vialitat de tota la població per corregir defectes tan evidents com els que acabem de descriure?

A la Sra. Francisca Felguera, regidora de Serveis.

 1. Han rebut cap queixa d’usuaris del servei urbà d’autobusos com a conseqüència de la supressió parcial el servei que s’ha fet al final de l’estiu?
 2. Havien previst a quina quantitat d’usuaris afectaria la supressió de les sortides a partir de les 18.30 hores?
 3. Quina va ser aquesta previsió?
 4. Havien previst a quina quantitat d’usuaris afectaria la supressió del servei dels dissabtes?
 5. Quina va ser aquesta previsió?

Al Sr. Daniel Masagué, alcalde de Torredembarra

 1. Quin nombre de talls d'aigua s'han realitzat a Torredembarra des de l'inici de la concessió del servei d'aigua i clavegueram a SOREA?
 2. I quantes d'aquestes persones s'han acollit als ajuts que donen els serveis socials?
 3. Quina política de difusió es fa d'aquesta possibilitat entre la població més vulnerable des de la Regidoria de Benestar social?
 
Al Regidor de Platges o de Medi Ambient (a qui correspongui)

 1. Hi ha algun pla definit en relació al grup de plantes dunars que es van trasplantar a la platja de la paella i que han arrelat bé?
 2. Està previst deixar que s’escampin de forma natural sense que la neteja de platja ho impedeixi?
 3. Vist l’èxit de l’arrelament, com es pensa aprofitar l’experiència?


 

22/11/13

TAULA RODONA SOBRE EL TERCER FIL FERROVIARI

ERC organitza a la Torre una taula rodona sobre el tercer fil ferroviari

Serà el proper 27 de novembre a un quart de nou del vespre


La Federació Comarcal d'ERC al Tarragonès i la Secció Local de Torredembarra organitzen per al proper 27 de novembre una taula rodona amb el títol "El tercer fil ferroviari: què és i com ens afecta”. Es pretén donar a conèixer què suposa aquest projecte, què implica, com ens afecta; tot esperant poder resoldre els dubtes que envolten aquesta inversió.

En la taula rodona hi participaran Marc Sanglas, diputat d’ERC al Parlament de Catalunya i portaveu en temes d'infraestructures; Carlos Montejano, portaveu de la Plataforma per a la defensa d’un ferrocarril públic i de qualitat; i Núria Pelay , secretària general de la Federació de Transports, Comunicació i Mar de la UGT de Tarragona.

L’acte serà presentat per Eduard Rovira, regidor i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Torredembarra, i començarà el 27 de novembre a les 20.15h a la sala d'actes de Cal Maiam (carrer de Santa Rosalia, 38)

La taula rodona coincidirà amb el ressò de l'anunci de la ministra de Foment ahir al Congrés de Diputats segons el qual es comprometia a fer arribar els trens d'alta velocitat a les estacions urbanes de Reus i de Tarragona. I la ministra es referia a l'intercanviador de vies a l'alçada de l'Arboç. La construcció del tercer fil al llarg de la línia de la costa, des de Tarragona fins a Castellbisbal, té una incidència directa en el compliment del compromís adoptat ahir pel Ministeri en seu parlamentària.

20/11/13

Moció sobre la pobresa a Torredembarra (que presentarem el dijous 20 de novembre al ple de l'Ajuntament)

El grup Municipal d’ERC presenta la següent:

Moció sobre la pobresa a Torredembarra


Per tal sigui i debatuda i aprovada en el proper Ple.

Torredembarra és un municipi que està resultant durament afectat per la crisi econòmica. Segons dades de l’IDESCAT, a 31 de març de 2013 constaven a Torredembarra 1590 persones aturades (aproximadament un 52% d’homes i un 48% de dones). Si tenim en compte la població activa, aquest atur representa prop del 28%, superior a la mitjana de Catalunya en quasi bé 4 punts. Aquest atur s’ha produït per la dependència sobre el sector de la construcció, un dels més castigats per aquesta crisi, però a finals del 2012 quasi bé el 62% de la població aturada pervenia del sector serveis, molt per damunt del de la construcció, situat en un 24%.

Això implica que una part important de les empreses de la construcció establertes a la població han anat tancant portes deixant, fins i tot en alguns cassos, famílies senceres sense treball, però també els establiments lligats als serveis estan, ara per ara en una crisi evident.

Una dada molt important que també ens aporta l’IDESCAT és que la població en risc de pobresa o exclusió social ha passat a Catalunya del 22,2% l’any 2009 al 26,7% l’any 2011, dada que de ben segur és ara superior , i que la població amb privació severa va passat, en les mateixes dates, del 2 al 5,8%, quasi bé el triple.

Aquestes dades no ens són llunyanes. Formem part de Catalunya i ja hem vist que les nostres dades d’atur superen, fins i tot, la mitjana del país. Totes i tots som coneixedors de primera mà de les necessitats urgents per manca de manutenció, assessorament i altres atencions a moltes famílies de la Vila i de les dificultats per afrontar les problemàtiques associades a la manca d’ingressos que van des de no poder cobrir necessitats bàsiques, com l’accés a l’aigua i la llum, a l’alimentació fins a desnonaments del propi habitatge. També comencem a tenir coneixement de casos particulars de nenes i nens que acudeixen a l’escola amb evidències de manca d’aliment

Precisament el Parlament de Catalunya, ha aprovat dues mocions. La Moció 10/X, sobre les polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa, impulsada pels diputats d’ERC el mes d’abril d’aquest mateix any i, justament la passada setmana, la Moció 56/X del Parlament de Catalunya, sobre la pobresa energètica impulsada per IC que amplia els mateixos aspectes de la moció Republicana.

Val la pena destacar els aspectes bàsics d’aquestes mocions perquè inclouen algunes iniciatives que es poden emprendre, a nivell local, per donar el necessari suport a totes aquestes famílies de la Vila que viuen la problemàtica associada a una crisi econòmica creada per una nefasta gestió macroeconòmica que ara els toca patir.

Molt resumidament, i entre altres acords, hi ha els següents:

 • Promoure, de manera immediata, les mesures necessàries –incloses les normatives, si cal– per tal que les empreses subministradores d’energia i aigua potable no interrompin el subministrament per impagament si no tenen un informe dels serveis socials bàsics i si la unitat familiar rep uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional o es troba en una situació econòmica d’estat de necessitat.(Moció 10/X)
 • Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris, un protocol per a detectar infants que puguin patir desnutrició.(Moció 10/X)
 • Crear una taula sobre pobresa energètica com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de l’Administració local, associacions de consumidors, entitats socials, experts en aquesta matèria i empreses subministradores, amb diverses funcions, entre les quals garantir els subministraments vitals d’aigua, sanejament i energia, determinar tarifes socials reduïdes i impulsar bonus socials d’aigua.(Moció 56/X)
A nivell local, més enllà del treball que realitzen els Serveis socials hi ha tota una xarxa de persones que voluntàriament, associades en entitats del tercer sector social i, fins i tot, a títol individual, estan dipositant treball i aportacions econòmiques per mirar de pal·liar aquesta situació.

Per tant, en base a l’ampli acord assolit a nivell nacional pensem que, localment, es fa necessari també establir algun mecanisme que permeti recollir i canalitzar totes les iniciatives existents de manera coordinada i eficient.

A l’espera de la presentació dels pressupostos per al 2014, avancem algunes de les nostres prioritats en aquests temes socials:

 • Cal una redistribució justa dels ingressos municipals per donar sortida a la creixent problemàtica dels efectes de la crisi econòmica sobre la nostra població que incloguin una destinació prioritària als serveis socials però també a la promoció econòmica per contrarestar l’augment de l’atur
 • Cal establir algun tipus de mecanisme que garanteixi que no hi hagi cap tall dels subministraments bàsics, aigua, llum i aliment
 • Cal cercar solucions reals als desnonaments que es puguin arribar a produir
Per tant demanem que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació municipal, les següents propostes:

 1. Instar a l’Ajuntament de Torredembarra a la creació, a nivell municipal, d’una "Taula sobre pobresa" com a espai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives i solucions, amb la participació de representants de tots els grups municipals de l’Administració local, entitats socials, experts en aquesta matèria i empreses subministradores d’aigua i energia, amb diverses prioritats , entre les quals garantir els subministraments vitals d’aigua, sanejament i energia, determinar tarifes socials reduïdes i impulsar bonus socials d’aigua.

  L’esmentada Taula s’ha de constituir en un termini no superior a 2 mesos a comptar a partir de l’aprovació d’aquest Acord i el Reglament de funcionament ha de comptar amb la col·laboració de totes les entitats que en formen part

 2. Crear, entre els serveis socials, educatius i sanitaris, un protocol per a detectar infants que puguin patir desnutrició i fer les gestions necessàries davant el Govern de la Generalitat per aconseguir la redistribució de les beques de menjador per tal que arribin als alumnes que més les necessiten i fer les accions necessàries per tal s’atorguin beques per tot l’import del cost en els casos necessaris, d’acord amb la moció 10/X aprovada pel Parlament de Catalunya.
 3. Encarregar a la regidoria competent l’elaboració i establiment de protocols d’actuació d’urgència per solventar situacions greus d’exclusió i de màxima necessitat, tot revisant i actualitzant, si s’escau, els expedients que hi hagi a Benestar Social.
 4. Crear un llistat d’habitatges desocupats i establir pactes amb els propietaris dels mateixos, generalment entitats bancàries i/o promotores i constructores, incloent els locals propietat de l’Ajuntament, per tal de poder ser ocupats temporalment en casos de desnonaments.
 5. Promoure la creació de mercats d’intercanvi d’objectes que altres persones poden fer servir i dur a terme una campanya de conscienciació entre la població en general perquè s’ajudi desinteressadament i s’aporti el que ells no consumeixin o no necessitin a aquest tipus de mercat.
 6. Insistir amb els supermercats i altres establiments d’alimentació perquè aportin al Rebost dels aliments de Torredembarra tot allò que no han venut, o que retiren de la venda perquè està a punt de caducar per a venda però no per a consum establint algun tipus de mesura per tal se’n sentin, també, part de la solució al problema de la pobresa
 7. Donar a conèixer entre la població l’existència del bonus social energètic, definit en l'article 2 i la disposició transitòria del RDL 6/2009, amb destinació als nomenats consumidors vulnerables, i que està participat econòmicament per les pròpies companyies elèctriques per tal d’ajudar a les persones que estan incloses en aquesta definició
 8. Instar a la companyia concessionària local del servei d’aigua a col·laborar en la creació, conjuntament amb l’Ajuntament de Torredembarra, d’un “bonus social local de l’aigua” aportant un fons econòmic que permeti donar suport als consumidors definits com a vulnerables mentre no es doni compliment en l’àmbit nacional a la moció 56/X del Parlament de Catalunya

Eduard Rovira i Montserrat Gassull
Grup municipal d’ERC
Torredembarra

15/11/13

COMUNICAT DE PREMSA SOBRE L'AUGMENT DEL PREU DE L'AIGUA

Divendres 15 de novembre de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

El govern de Torredembarra aprova apujar 4,80% el cost del servei d’aigua i clavegueram a efectes de l’1 de gener de 2013

El Grup Municipal d’ERC de Torredembarra ha explicat que la Junta de Govern Local del 24 d’octubre va aprovar, a petició de l’empresa que té la concessió del servei d’aigua i clavegueream, SOREA, que a efectes de l’1 de gener de 2013 l’Ajuntament li pagarà a SOREA un 4,80% més que el 2012, any en què l’equip de govern de Torredembarra (CiU, PP i GIT) va canviar el contracte de la concessió del servei. Els regidors d’ERC expressen el seu rebuig a la decisió de la Junta de Govern. Ahir va celebrar-se la Comissió d'Estudi, Informe i Consulta General de l’Ajuntament, on es va donar compte de l’aprovació de la revisió de la retribució de les prestacions i del quadre de preus del contracte de l’aigua i clavegueram. 

La Junta de Govern local va acceptar modificar a l’alça el preu per m3 que percebrà SOREA per gestionar el servei d’aigua i clavegueram. Ara serà 0,6596 euro/m3, un 4,80% més que el 2012. L’any passat, l’equip de govern va modificar el contracte de la concessió i en aquest procediment SOREA va demanar, i se li va concedir, que el preu per metre cúbic fos incrementat un 14,17% respecte al preu que havia ofertat la mateixa SOREA en el concurs públic del 2007 que l’anterior equip de govern havia impulsat per la concessió del servei. “L’any 2012 SOREA va demanar, i se li va acceptar, que el cost del servei a l’Ajuntament s’apugés un 14,17% respecte al preu del 2007, i en aquest 2013 s’apujarà un 4,80% més respecte al del 2012”, ha explicat el portaveu d’ERC, Eduard Rovira.

Cal tenir en compte que SOREA pot demanar una nova revisió dels preus per al 2014. I el nou preu (0,6596 euro/m3) serà un dels elements per a calcular la tarifa que pagaran els usuaris.

En el concurs públic de 2007, SOREA va concórrer però no va sortir vencedora, va portar el tema als jutjats i, després d’un llarg litigi, es va fer amb la concessió. En aquells moments, però, la concessió encara parlava de taxa municipal, no pas de tarifa. La principal diferència és que una taxa queda regulada per l’Ajuntament cada any com una ordenança més, mentre que amb la tarifa és la concessionària qui l’estableix. Amb la modificació del contracte de l’any 2012, el govern de Daniel Masagué va fer el canvi de taxa municipal a tarifa.

Cal recordar que en el darrer Ple extraordinari on CiU, PP i GIT van aprovar incrementar els impostos més importants un 4,9%. “Si a això li afegim que el servei d’aigua i clavegueram augmenta un 4,80% a efectes de l’1 de gener de 2013, Torredembarra s’està convertint en un poble on es paga molt car per un serveis públics que no milloren gaire”, ha manifestat el regidor Eduard Rovira.

Un canvi en el contracte de la concessió sub judice
La regidora d’ERC, Montserrat Gassull, recorda que el canvi del contracte de la concessió aprovada pel govern Masagué està sent investigat pel Jutjat per indicis de delicte. Assegura que la ciutadania ha notat un encariment del servei des que SOREA va fer-se amb la concessió. Precisament, Gassull fa memòria: “ERC va impulsar el concurs públic amb la condició que el preu continuava sent una taxa, no pas una tarifa, i la taxa quedaria regulada mitjançant les ordenances municipals; i també amb el concurs, ERC volia que l’Ajuntament fes un exercici administratiu radicalment transparent en un tema tan important com és el servei públic de l’aigua i el clavegueram”.

Malgrat això, “tot va canviar quan Daniel Masagué va esdevenir alcalde de Torredembarra; i va empitjorar quan l’any 2012 va decidir modificar el contracte del servei que, al nostre parer, perjudica a la immensa majoria de torrencs a canvi de beneficiar uns pocs”, ha dit Gassull.

Un altre greuge que deriva del canvi de contracte d’adjudicació és que l’empresa cobra directament els rebuts de l’aigua, ja no l’Ajuntament, amb la qual cosa el consistori no ingressa un líquid (els rebuts dels contribuents) com quan es tractava d’una taxa; en no disposar d’aquesta font d’ingressos directa i amb un calendari de cobrament controlat, l’Ajuntament perd certa capacitat de maniobra pel que fa a la seva liquiditat.


4/11/13

ERC considera injustificat i injustificable que el govern de Torredembarra augmenti un 4,9% la majoria d’impostos


COMUNICAT DE PREMSA

ERC considera injustificat i injustificable que el govern de Torredembarra augmenti un 4,9% la majoria d’impostos


El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Torredembarra ha votat en contra de les ordenances fiscals i taxes municipals en el Ple extraordinari celebrat avui dilluns. En deu ordenances i taxes, l’equip de govern format per CiU, PP i GIT, han aprovat un increment del 4,9% respecte al 2013 i en una altra, la d’escombraries, han incrementat molt més el gravamen per als tallers que generen residus. ERC proposava “congelar tots els impostos ja que ens diuen que no podien abaixar-se”. Per a més inri, "es pagarà més per uns serveis que ja són cars però que no han millorat, tot el contrari”.


El regidor portaveu d’ERC a l’Ajuntament torrenc, Eduard Rovira, considera que “l’increment del 4,9% està injustificat i és injustificable, i només pot venir pel fet que l’equip de govern ha de fer front a despeses més grans, que ell mateix no ha sabut reduir, sinó incrementar”. Pugen un 4,9% l’IBI, l’IAE, l’ICIO, la taxa dels enterraments, la brossa que generen els tallers, el preu de la grua municipal i de la zona blava, les petites obres de les llars, l’obtenció de documents municipals...


Rovira ha afegit que “moltes famílies de Torredembarra ho està passant malament econòmicament, tothom s’ha d’estrènyer el cinturó, però el primer que ha de donar exemple és l’Ajuntament, cosa que no passa”. “Els ciutadans hem de pagar impostos, però hem de pagar el preu just pel servei que rebem, i aquí paguem uns impostos locals que creixen un 4,9% per un serveis que no veiem que hagin millorat”, ha dit Eduard Rovira.


Per ERC, el que cal és “reduir la despesa i començar a reduir-la en un conjunt de despeses inútils en comptes de fer-li pagar la festa al contribuent apujant-li els impostos”, ha manifestat Rovira. La regidora republicana, Montserrat Gassull, anuncia que “fent càlculs de determinades despeses que té l’actual Ajuntament, i són càlculs a la baixa, podríem retallar 1.904.000 euros a l’any de despesa pública”. Es dóna el cas que l’any 2014 l’Ajuntament haurà de fer el pagament -fins ara ajornat- d’interessos per un valor que ERC calcula proper als 3.000.000 d’euros.


L’estalvi d’1.904.000 euros a l’any sortiria de retallar serveis que l’Ajuntament paga i no es realitzen, de reduir la partida de personal que ha pujat en comptes de disminuir en època de crisi, de desfer els plusos de productivitat que cobren determinats treballadors municipals de la màxima confiança de l’alcalde, de no pagar els lloguers per locals que no s’estan usant, de reduir despeses en publicitat i premsa, etc.


ERC afirma que les ordenances que l’equip de govern ha aprovat empitjoren la situació dels veïns que encara poden pagar els impostos, per no parlar dels que ja no els poden pagar. “El govern de Torredembarra és insensible a les dificultats que passen moltes famílies del poble afectades per la crisi".