ERC

25/1/13

ERC demana al president del Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra el cessament de dos vocals de la Junta de l’ens per imcompatibilitats
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra va posar en coneixement al Ple Ordinari celebrat la setmana passada que dos membres del Patronat Municipal de Turisme han incorregut en incompatibilitats per seguir ostentat el càrrec de vocals dins de la Junta del Patronat. ERC va demanar que siguin cessats aquests dos membres, ja que en cas contrari el President del Patronat, el regidor Ignasi Duran (GIT), estaria emparant-los malgrat els fets.

El Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra està format pel president, un representant de cada grup municipal i un representant d’associacions empresarials del municipi. Els regidors d’ERC recorden que els patrons d’aquest organisme estan sotmesos al que la normativa dictamina de les incompatibilitats per als càrrecs electes públics. En el cas que ens ocupa, si els dos membres fossin cessats, això no impedeix que se’n puguin nomenar d’altres en el seu lloc; per tant, ERC no insta a disminuir la Junta del Patronat de Turisme, però sí que el President del Patronat no permeti que la situació es perllongui, ja que, en cas contrari, el Grup Municipal no tindrà cap més remei que denunciar el cas a altres instàncies.

Pel que fa a la primera incompatibilitat, el Grup Municipal d’ERC informa que el vocal del Patronat que és el representant de CiU, Joël Navas, ha estat contractat pel mateix organisme en qualitat d’informador turístic en els darrers dos estius. A més, ha anat en nom del Patronat com a encarregat d’actes que l’organisme patrocina o col·labora o organitza. La normativa prohibeix que la junta d’un organisme públic –en aquest cas municipal- contracti un membre de la mateixa Junta. El Grup Municipal d’ERC demana, per tant, que el President cessi Jöel Navas.

Pel que fa a la segona incompatibilitat, el Grup Municipal d’ERC posa com a prova l’acta de la reunió del Patronat del 6 de març de 2012. El representant de l’Associació d’empresaris turístics del Baix Gaià, Jaume Aloy, va oferir un producte d’uns empresaris de l’associació del Baix Gaià perquè el Patronat el valorés per a adquirir-lo i, a més, perquè la resta de la Junta el posés en coneixement d’altres departaments de l’Ajuntament. El Grup Municipal d’ERC vol posar l’accent en el fet que un vocal de la Junta del Patronat va utilitzar la reunió de l’organisme per, directament, fer negoci lucratiu per a companys de la seva associació empresarial. L’acta de la reunió del 6 de març de 2012 detalla que Jaume Aloy va presentar el producte a tots els assistents a la reunió i -afegeix l’acta- “que l’aniran a oferir a altres departaments de l’ajuntament de Torredembarra i que si les altres associacions s’encarreguen de fer arribar aquesta informació als seus associats i de recollir les sol·licituds, se’ls oferirà una comissió del 10%. Cada QR tindrà un cost de 99€ anuals amb preus especials”. L’acta afegeix que dit producte va ser ofert de manera gratuïta al Patronat Municipal de Turisme. El Grup Municipal d’ERC demana, per tant, que el President cessi Jaume Aloy.

Normativa
La normativa que regula  les incompatibilitats per ostentar aquest tipus de càrrec, que és la mateixa que s’aplica als regidors, està fixada en la llei de bases de règim local, la qual remet a LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General). Aquesta regula al seu article 178 les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat.

21/1/13

ERC veu CiU a Torredembarra lligada de mans pel PP quan es nega a recolzar la moció contra la Llei WertÉs el segon ple que CiU vota contra un text que sí ha aprovat en altres municipis i que s’alinea amb l’oposició del Govern de la Generalitat al projecte del ministre espanyol

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Torredembarra troba que CiU està lligada de mans pel seu soci preferent de govern, el PP, i la darrera demostració d’aquest fet és que ahir dijous, CiU, PP i el regidor de GIT van votar junts en contra de la moció presentada per ERC i PSC, que fa una defensa del sistema lingüístic i del model d’escola catalana i que també rebutja la proposta de modificació de la llei d’educació espanyola plantejada pel ministre Wert (coneguda com la Llei Wert). El sentit principal de la moció no és cap altre que alinear-se amb l’oposició que va mostrar -i que manté- la conselleria d’Ensenyament i, per tant, el Govern de la Generalitat contra la Llei Wert.

ERC i PSC van presentar en l’anterior Ple ordinari i l’últim de 2012 la moció que ahir va tornar a ser rebutjada (per 8 vots en contra i 7 a favor), però amb una gran diferència. Ahir el text no incloïa un punt en els acords que sí va constar en la primera moció; ahir no existia el punt que demanava la ruptura del pacte de govern local entre CiU i PP. Els regidors d’ERC volen posar l’accent en què treure la referència explícita al pacte CiU-PP a Torredembarra tampoc ha estat suficient perquè CiU recolzés la moció de l’oposició, i si ni tan sols així CiU de Torredembarra va votar en coherència amb el que el seu partit defensa fora vila, això només certifica que l’alcalde està lligat de mans.

El Grup Municipal d’ERC creu que el que compta en la política són els fets i no les paraules. Ahir dijous l’alcalde Daniel Masagué va actuar de diferent manera de com es va expressar. Masagué va arribar a dir que ell és independentista, però quan va arribar el moment de votar la moció, CiU va votar el mateix que un partit, PP, que ataca la llengua i la cultura de Catalunya.

A banda de la constatació del fet que l’alcalde diu una cosa però actua de forma contradictòria, el Grup Municipal d’ERC també critica les formes de CiU durant el Ple ordinari d’ahir. Exactament, és difícil de comprendre com el grup municipal convergent va voler introduir una moció pròpia sobre el mateix tema en el darrer moment, sense haver-la presentat en temps i forma a registre malgrat haver tingut mesos per a redactar-la, ja que el projecte de Llei Wert es va donar a conèixer la setmana següent a les eleccions del 25 de novembre.

CiU perd una votació

Finalment, el Grup Municipal d’ERC assegura que no podia de cap manera donar suport al document que CiU va presentar a darrera hora, i que al final no va acabar sent inclòs en el debat del Ple Ordinari. No va ser debatut perquè els grups municipals no van admetre el mecanisme d’inclusió d’aquesta moció per la via d’urgència, això és un mecanisme que planteja una primera votació en la que la majoria del Ple ha d’acceptar o no que un text sigui debatut tot i no haver-se presentat en temps i forma.

18/1/13

ERC assegura que l’Ajuntament paga a un preu inflat dos lloguers mentre l’alcalde refusa donar cap explicacióEl Grup Municipal d’ Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Torredembarra ha aportat informacions complementàries durant la celebració del ple Extraordinari sobre dos lloguers que l’Ajuntament està pagant per dos locals que no utilitza per a res i que estan sent investigats per si existeixen irregularitats per part de la Fiscalia. ERC informa que el preu pactat final entre les dues parts en el contracte de compra dels dos locals, mitjançant el procediment de lloguer amb opció de compra, són preus inflats si es compara amb els preus de mercat existents amb locals de similars o millors característiques.

El local situat al carrer Garraf i Priorat, 9 (a Clarà) és un soterrani, té 700 metres quadrats d’ús, a on qualsevol activitat seria il·legal ja que seria contrària a la norma d’usos municipal i fins i tot l’activitat de la finca no està legalitzada dins del pla urbanístic vigent. L’Ajuntament està pagant 5.900 euros més el 21% d’IVA cada mes i el preu final d’adquisició que es va pactar és un milió d’euros. La regidora Montse Gassull ha descrit dos exemples de Torredembarra, d’una finca cèntrica molt més gran i d’una altra finca molt més gran a primera línia de la costa, en les quals s’hi poden aixecar habitatges, i de les quals el preu de venda és de tres milions la primera i de set milions la segona. “Comparant-ho, pactar amb el propietari un milió d’euros de preu final per un local de 700 metres quadrats que són plantes de soterrani a on no s’hi podrà fer cap activitat de tipus social, i que es troba allunyat del centre urbà, és una operació en la que algú està guanyant molts diners cada mes però els que paguem som tots”, ha dit Montse Gassull.

Pel que fa al segon local polèmic, és una nau al carrer Gaià, 22-24 pel qual el consistori paga amb els diners de tots 9.583,33 euros +21% d’IVA cada mes. El preu final que consta en el contracte per la seva adquisició, mitjançant el procediment del lloguer amb opció de compra, són 1.374.000 euros. Eduard  Rovira assegura que “naus de la mateixa zona i en els mateixos mesos que es va fer el contracte, estaven al mercat a un preu de 300.000 o 400.000 euros i presentaven millors condicions que aquesta nau”. L’alcalde va dir el març de 2011 que ordenava l’operació immobiliària en caràcter d’urgència, per la singularitat de la nau. Va dir fa dos anys que seria la nova seu de la  Policia Local, però la nau no és pas singular perquè en el poble existeixen d’altres de millors prestacions, i no s’ha demostrat la urgència perquè després de gairebé dos anys no s’ha fet cap projecte per adequar l’interior de la nau i la Policia Local no s’ha mogut d’allà on era el març de 2011.

El Ple Extraordinari ha rebutjat, amb el vots en bloc de l’equip de govern, les dues propostes dels grups de l’oposició. Demanaven incoar un expedient per determinar la possible nul·litat de ple dret dels acords de les juntes de govern que en el seu dia van aprovar els lloguers dels dos locals. Demanaven també que el secretari municipal fes un informe sobre les causes de nul·litat de ple dret que presumptament concorren en els citats acords. Però l’equip de govern ha votat en contra de tot.

El Grup Municipal d’ERC critica que, durant les dues hores de ple, l’alcalde ha refusat donar cap explicació tot i que ha gosat dir que podria donar les explicacions que volgués. Per ERC, això és una demostració que l’alcalde gira l’esquena a la informació i a la transparència, i que es burla del Ple municipal en tant que no hi dirimeix cap qüestió polèmica quan el Ple és el màxim òrgan de representació del municipi.

Ara bé, ERC ha aportat informacions complementàries que demostrarien que els dos lloguers amb opció de compra s’estan pagant a uns preus inflats, amb els diners dels torrencs i les torrenques.

Indicis d’irregularitats en el primer lloguer
El primer lloguer es tracta d’un local situat al carrer Garraf i Priorat número 9 (a Clarà), aprovat per Junta de Govern del 3 de març de 2011. L’Ajuntament està pagant 5.900 euros + IVA al mes, i farà aviat dos anys que l’alcalde va anunciar una utilitat que no s’ha complert mai. Per començar, el local en qüestió no compleix el Pla d’Usos municipals per a la utilitat anunciada, i el seu propietari és una persona que quan es va signar el contracte de lloguer tenia deutes pendents amb l’Ajuntament i la llei especifica que una administració pública no pot fer cap contracte amb cap persona que sigui deutora d’aquesta mateixa administració; no es va fer cap concurs públic, es va triar el local a dit, però l’oposició té en mans un peritatge (que Fiscalia també té) que xifrava el preu de mercat del lloguer del local en 1.500 euros mensuals, ara bé, l’Ajuntament va ordenar un altre peritatge–de 5.900 euros- i basant-se en aquest segon peritatge –hi ha indicis que fou a un preu pactat anteriorment- l’Ajuntament està pagant 5.900 euros + IVA per un local que no utilitza per a res. El peritatge dels 1.500 euros no va formar part, mai, de l’expedient del contracte; ara bé, l’oposició va descobrir-lo perquè és un document amb entrada de registre a l’Ajuntament, el va recuperar i va donar-ne còpia a Fiscalia.Indicis d’irregularitats en el segon lloguer
Lloguer d’una nau al carrer Gaià 22-24, que en el seu dia es va contractar amb l’empresa Vicsan. Era el 17 de març de 2011, es va fer la contractació en caràcter d’urgència, sense cap concurs públic, d’un lloguer per 4 anys, per un import de 9.077,21 euros+IVA durant el 2011 i de 9.583,33 euros +IVA a partir de 2012. Es va dir, des de l’equip de govern, que es triava a dit aquella nau per la seva “singularitat”, però aquesta condició va quedar rebutjada per l’interventor d’aquella època i també pel secretari, el qual va fer un informe desfavorable a l’operació. Els termes amb els quals es va redactar el contracte de lloguer desmunta la idea de la “singularitat”, és a dir, no es pot justificar que es triés aquella nau i no cap altra. L’alcalde va anunciar que llogava la nau per traslladar-hi la policia local, però d’això en fa gairebé dos anys i la policia local no s’hi ha mudat mai. A sobre, el 2 de gener de 2012 l’equip de govern ordena una modificació del contracte de lloguer que passa de 4 a 12 anys, i en aquests termes, la competència per autoritzar això és del Ple i no pas la Junta de Govern, però el canvi mai no va arribar al Ple. I per arrodonir els despropòsits, la propietària de la nau llogada, l’empresa Vicsan, va vendre-la a Catalunya Caixa i no consta que hi hagi cap acord de l’Ajuntament que autoritzés dita venda quan una de les clàusules del contracte que l’Ajuntament va signar amb Vicsan diu que la propietat s’obliga expressament a no vendre. L’oposició ha detectat i ha avisat a Fiscalia de defectes formals en la contractació de març de 2011 i també veu irregularitats en el que ha passat després.

17/1/13

COMUNICAT DE PREMSA


Avui se celebra el Ple Extraordinari sobre dos lloguers que paga l’Ajuntament de Torredembarra sempre que l’alcalde no se salti la llei impedint-loEl Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra recorda que avui dijous a les 12.00 hores, el secretari de l’Ajuntament ha convocat un Ple Extraordinari que cinc regidors dels grups municipals PSC., ERC i ABG van sol·licitar per tractar el tema de dos lloguers que l’Ajuntament està pagant per dos locals que no utilitza per a res i que estan sent investigats per si existeixen irregularitats per part de la Fiscalia, després de la pertinent denúncia de l’oposició municipal. Al Ple de demà, hi ha només dos punts de l’ordre del dia: dues propostes per incoar l’expedient per determinar la possible nul·litat de ple dret dels acords de les juntes de govern que en el seu dia van aprovar el lloguer amb opció de compra dels dos locals, un situat al carrer Garraf i Priorat, 9 (a Clarà) i l’altre situat al carrer Gaià, 22-24.

El Grup Municipal d’ERC anima la població a assistir avui a l’edifici consistorial, al Saló de Plens, perquè tindrà informació detallada de presumptes irregularitats administratives en dues operacions que l’equip de govern va fer, sense cap concurs públic previ i amb informes desfavorables del secretari municipal. Cada mes amb els diners dels torrencs i les torrenques es paga cada mes 5.900 + IVA euros per un cantó i 9.583,33 euros +IVA per l’altre per lloguers sense cap utilitat, i això des de fa pràcticament dos anys.

El Grup Municipal d’ERC lamenta que la població de Torredembarra tingui un alcalde que, primer que res, es congratula públicament de dir que ell va signar un decret perquè “el Ple no es pot celebrar” (paraules textuals de Masagué). En el mateix mitjà, l’alcalde va dir que no pot ser que un secretari municipal tingui més poder que l’alcalde. ERC vol deixar clar que un alcalde no pot estar per damunt de la llei i el secretari de l’Ajuntament va emetre un informe avisant a l’alcalde que el decret d’alcaldia que volia aturar el Ple Extraordinari “no s’ajusta a la legalitat”, segons consta en l’informe del secretari.  Dit d’una altra manera, no és que el secretari està per damunt de l’alcalde Masagué, és que l’alcalde Masagué volia està per damunt de la llei i en un Estat de dret ningú pot saltar-se la llei.

El Grup Municipal d’ERC també lamenta que en la darrera aparició pública de l’alcalde en un mitjà de comunicació municipal digués que ell no té cap problema de parlar dels dos lloguers en qüestió. Això és una mentida i a la vegada una fanfarronada més de Daniel Massagué, ja que l’alcalde va vetar mocions de l’oposició i no les va incloure en l’ordre del dia de plens ordinaris, i això és la prova evident que l’alcalde no volia que sortissin dades a la llum; el resultat de tot plegat és que davant de l’opacitat sobre els dos lloguers i  de maniobres caciquils de l’alcalde en aquest tema, els regidors de l’oposició no hem tingut més remei que utilitzar la llei, que està del nostre cantó, i forçar la celebració del Ple Extraordinari.

Indicis d’irregularitats en el primer lloguer
El primer lloguer es tracta d’un local situat al carrer Garraf i Priorat número 9 (a Clarà), aprovat per Junta de Govern del 3 de març de 2011. L’Ajuntament està pagant 5.900 euros + IVA al mes, i farà aviat dos anys que l’alcalde va anunciar una utilitat que no s’ha complert mai. Per començar, el local en qüestió no compleix el Pla d’Usos municipals per a la utilitat anunciada, i el seu propietari és una persona que quan es va signar el contracte de lloguer tenia deutes pendents amb l’Ajuntament i la llei especifica que una administració pública no pot fer cap contracte amb cap persona que sigui deutora d’aquesta mateixa administració; no es va fer cap concurs públic, es va triar el local a dit, però l’oposició té en mans un peritatge (que Fiscalia també té) que xifrava el preu de mercat del lloguer del local en 1.500 euros mensuals, ara bé, l’Ajuntament va ordenar un altre peritatge–de 5.900 euros- i basant-se en aquest segon peritatge –hi ha indicis que fou a un preu pactat anteriorment- l’Ajuntament està pagant 5.900 euros + IVA per un local que no utilitza per a res. El peritatge dels 1.500 euros no va formar part, mai, de l’expedient del contracte; ara bé, l’oposició va descobrir-lo perquè és un document amb entrada de registre a l’Ajuntament, el va recuperar i va donar-ne còpia a Fiscalia.Indicis d’irregularitats en el segon lloguer


Lloguer d’una nau al carrer Gaià 22-24, que en el seu dia es va contractar amb l’empresa Vicsan. Era el 17 de març de 2011, es va fer la contractació en caràcter d’urgència, sense cap concurs públic, d’un lloguer per 4 anys, per un import de 9.077,21 euros+IVA durant el 2011 i de 9.583,33 euros +IVA a partir de 2012. Es va dir, des de l’equip de govern, que es triava a dit aquella nau per la seva “singularitat”, però aquesta condició va quedar rebutjada per l’interventor d’aquella època i també pel secretari, el qual va fer un informe desfavorable a l’operació. Els termes amb els quals es va redactar el contracte de lloguer desmunta la idea de la “singularitat”, és a dir, no es pot justificar que es triés aquella nau i no cap altra. L’alcalde va anunciar que llogava la nau per traslladar-hi la policia local, però d’això en fa gairebé dos anys i la policia local no s’hi ha mudat mai. A sobre, el 2 de gener de 2012 l’equip de govern ordena una modificació del contracte de lloguer que passa de 4 a 12 anys, i en aquests termes, la competència per autoritzar això és del Ple i no pas la Junta de Govern, però el canvi mai no va arribar al Ple. I per arrodonir els despropòsits, la propietària de la nau llogada, l’empresa Vicsan, va vendre-la a Catalunya Caixa i no consta que hi hagi cap acord de l’Ajuntament que autoritzés dita venda quan una de les clàusules del contracte que l’Ajuntament va signar amb Vicsan diu que la propietat s’obliga expressament a no vendre. L’oposició ha detectat i ha avisat a Fiscalia de defectes formals en la contractació de març de 2011 i també veu irregularitats en el que ha passat després.

14/1/13

La Fiscalia investiga dos lloguers de l'Ajuntament de Torredembarra dels que l'oposició parlarà en un Ple extraordinari


Si l’alcalde de CiU impedeix la celebració del Ple, incorrerà en una il•legalitat i serà portat a la Fiscalia
Els grups municipals de PSC, ERC i ABG de Torredembatrra han forçat la celebració el proper dijous 17 de gener a les 12.00 hores, d’un Ple Extraordinari per tractar dos lloguers que l’Ajuntament està pagant per uns locals que no tenen la utilitat que l’alcalde va anunciar. En la contractació del lloguer de cadascun dels locals l’oposició ha detectat irregularitats que la Fiscalia està investigant. De forma resumida, les contractacions dels dos lloguers es van fer a dit, sense cap concurs públic,  amb peritatges que situen el preu real de mercat per sota del lloguer que paga l’Ajuntament i, a més, hi ha informes desfavorables pel secertari de l’Ajuntament en algunes fases de les operacions.

Aquestes operacions es van fer just abans de les eleccions municipals de 2011. Durant el mandat actual, l’alcalde s’ha negat a tractar-les en els plenaris quan l’oposició s’hi ha interessat (en forma de mocions o de preguntes). Per això, aquests dos lloguers són l’ordre del dia del Ple que PSC, ERC i ABG han forçat utilitzant un mecanisme emparat en la llei. Ara bé, l’alcalde (CiU) ha avisat per escrit fins a dues vegades al secretari de l’Ajuntament perquè desconvoqui el Ple. La llei està del cantó dels grups de l’oposició convocants i, en aquest sentit, el secretari va redactar un informe intern que diu a l’alcalde: “el decret (de l’alcalde per suspendre el Ple) no s’ajusta a la legalitat”; el secretari li recomanava “amb els deguts respectes, que si no vol incórrer en possibles responsabilitats” no aturi la celebració del Ple.

Els regidors de l’oposició han recordat que l’alcalde torrenc va avisar en una ràdio municipal que no permetria celebrar el Ple. “Si el proper dijous 17 de gener, l’alcalde impedeix la seva celebració, portarem aquesta manifesta il·legalitat de l’alcalde davant del fiscal”.

Indicis d’irregularitats en el primer lloguer
El primer lloguer es tracta d’un local situat al carrer Garraf i Priorat número 9 (a Clarà), pel qual l’Ajuntament està pagant 6.900 euros al mes, i farà aviat dos anys que l’alcalde va anunciar una utilitat que no s’ha complert mai. Per començar, el local en qüestió no compleix el Pla d’Usos municipals per a la utilitat anunciada, i el seu propietari és una persona que quan es va signar el contracte de lloguer tenia deutes pendents amb l’Ajuntament i la llei especifica que una administració pública no pot fer cap contracte amb cap persona que sigui deutora d’aquesta mateixa administració; no es va fer cap concurs públic, es va triar el local a dit, però l’oposició té en mans un peritatge (que Fiscalia també té) que xifrava el preu de mercat del lloguer del local en 1.500 euros mensuals, ara bé, l’Ajuntament va ordenar un altre peritatge–de 6.900 euros- i basant-se en aquest segon peritatge –hi ha indicis que fou a un preu pactat anteriorment- l’Ajuntament està pagant des del mes d’abril de 2011 6.900 euros per un local que no utilitza per a res. El peritatge dels 1.500 euros no va formar part, mai, de l’expedient del contracte; ara bé, l’oposició va descobrir-lo perquè és un document amb entrada de registre a l’Ajuntament, el va recuperar i va donar-ne còpia a Fiscalia.


Indicis d’irregularitats en el segon lloguer
Lloguer d’una nau al carrer Gaià 22-24, que en el seu dia es va contractar amb l’empresa Vicsan. Era el 17 de març de 2011, es va fer la contractació en caràcter d’urgència, sense cap concurs públic, d’un lloguer per 4 anys, per un import de 9.077,21 euros+IVA durant el 2011 i de 9.583,33 euros +IVA a partir de 2012. Es va dir, des de l’equip de govern, que es triava aquella nau per la “singularitat”, però aquesta condició va quedar rebutjada per l’interventor d’aquella època i pel secretari, el qual va fer un informe negatiu. Els termes amb els quals es va redactar el contracte de lloguer desmunta la idea de la “singularitat”, és a dir, no es pot justificar que es triés aquella nau i no cap altra. L’alcalde va anunciar que llogava la nau per traslladar-hi la policia local, però d’això en fa gairebé dos anys i la policia local no s’hi ha mudat mai. A sobre, el 2 de gener de 2012 l’equip de govern ordena una modificació del contracte de lloguer que passa de 4 a 12 anys, i en aquests termes, la competència per autoritzar això és del Ple i no pas la Junta de Govern, però el canvi mai no va arribar al Ple. I per arrodonir els despropòsits, la propietària de la nau llogada, l’empresa Vicsan, va vendre-la a Catalunya Caixa i justament això anava en contra d’una de les claus del contracte que l’Ajuntament va signar amb Vicsan. L’oposició ha detectat i ha avisat a Fiscalia de defectes formals en la contractació de març de 2011 i també veu irregularitats en el que ha passat després.