ERC

17/1/13

COMUNICAT DE PREMSA


Avui se celebra el Ple Extraordinari sobre dos lloguers que paga l’Ajuntament de Torredembarra sempre que l’alcalde no se salti la llei impedint-loEl Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra recorda que avui dijous a les 12.00 hores, el secretari de l’Ajuntament ha convocat un Ple Extraordinari que cinc regidors dels grups municipals PSC., ERC i ABG van sol·licitar per tractar el tema de dos lloguers que l’Ajuntament està pagant per dos locals que no utilitza per a res i que estan sent investigats per si existeixen irregularitats per part de la Fiscalia, després de la pertinent denúncia de l’oposició municipal. Al Ple de demà, hi ha només dos punts de l’ordre del dia: dues propostes per incoar l’expedient per determinar la possible nul·litat de ple dret dels acords de les juntes de govern que en el seu dia van aprovar el lloguer amb opció de compra dels dos locals, un situat al carrer Garraf i Priorat, 9 (a Clarà) i l’altre situat al carrer Gaià, 22-24.

El Grup Municipal d’ERC anima la població a assistir avui a l’edifici consistorial, al Saló de Plens, perquè tindrà informació detallada de presumptes irregularitats administratives en dues operacions que l’equip de govern va fer, sense cap concurs públic previ i amb informes desfavorables del secretari municipal. Cada mes amb els diners dels torrencs i les torrenques es paga cada mes 5.900 + IVA euros per un cantó i 9.583,33 euros +IVA per l’altre per lloguers sense cap utilitat, i això des de fa pràcticament dos anys.

El Grup Municipal d’ERC lamenta que la població de Torredembarra tingui un alcalde que, primer que res, es congratula públicament de dir que ell va signar un decret perquè “el Ple no es pot celebrar” (paraules textuals de Masagué). En el mateix mitjà, l’alcalde va dir que no pot ser que un secretari municipal tingui més poder que l’alcalde. ERC vol deixar clar que un alcalde no pot estar per damunt de la llei i el secretari de l’Ajuntament va emetre un informe avisant a l’alcalde que el decret d’alcaldia que volia aturar el Ple Extraordinari “no s’ajusta a la legalitat”, segons consta en l’informe del secretari.  Dit d’una altra manera, no és que el secretari està per damunt de l’alcalde Masagué, és que l’alcalde Masagué volia està per damunt de la llei i en un Estat de dret ningú pot saltar-se la llei.

El Grup Municipal d’ERC també lamenta que en la darrera aparició pública de l’alcalde en un mitjà de comunicació municipal digués que ell no té cap problema de parlar dels dos lloguers en qüestió. Això és una mentida i a la vegada una fanfarronada més de Daniel Massagué, ja que l’alcalde va vetar mocions de l’oposició i no les va incloure en l’ordre del dia de plens ordinaris, i això és la prova evident que l’alcalde no volia que sortissin dades a la llum; el resultat de tot plegat és que davant de l’opacitat sobre els dos lloguers i  de maniobres caciquils de l’alcalde en aquest tema, els regidors de l’oposició no hem tingut més remei que utilitzar la llei, que està del nostre cantó, i forçar la celebració del Ple Extraordinari.

Indicis d’irregularitats en el primer lloguer
El primer lloguer es tracta d’un local situat al carrer Garraf i Priorat número 9 (a Clarà), aprovat per Junta de Govern del 3 de març de 2011. L’Ajuntament està pagant 5.900 euros + IVA al mes, i farà aviat dos anys que l’alcalde va anunciar una utilitat que no s’ha complert mai. Per començar, el local en qüestió no compleix el Pla d’Usos municipals per a la utilitat anunciada, i el seu propietari és una persona que quan es va signar el contracte de lloguer tenia deutes pendents amb l’Ajuntament i la llei especifica que una administració pública no pot fer cap contracte amb cap persona que sigui deutora d’aquesta mateixa administració; no es va fer cap concurs públic, es va triar el local a dit, però l’oposició té en mans un peritatge (que Fiscalia també té) que xifrava el preu de mercat del lloguer del local en 1.500 euros mensuals, ara bé, l’Ajuntament va ordenar un altre peritatge–de 5.900 euros- i basant-se en aquest segon peritatge –hi ha indicis que fou a un preu pactat anteriorment- l’Ajuntament està pagant 5.900 euros + IVA per un local que no utilitza per a res. El peritatge dels 1.500 euros no va formar part, mai, de l’expedient del contracte; ara bé, l’oposició va descobrir-lo perquè és un document amb entrada de registre a l’Ajuntament, el va recuperar i va donar-ne còpia a Fiscalia.Indicis d’irregularitats en el segon lloguer


Lloguer d’una nau al carrer Gaià 22-24, que en el seu dia es va contractar amb l’empresa Vicsan. Era el 17 de març de 2011, es va fer la contractació en caràcter d’urgència, sense cap concurs públic, d’un lloguer per 4 anys, per un import de 9.077,21 euros+IVA durant el 2011 i de 9.583,33 euros +IVA a partir de 2012. Es va dir, des de l’equip de govern, que es triava a dit aquella nau per la seva “singularitat”, però aquesta condició va quedar rebutjada per l’interventor d’aquella època i també pel secretari, el qual va fer un informe desfavorable a l’operació. Els termes amb els quals es va redactar el contracte de lloguer desmunta la idea de la “singularitat”, és a dir, no es pot justificar que es triés aquella nau i no cap altra. L’alcalde va anunciar que llogava la nau per traslladar-hi la policia local, però d’això en fa gairebé dos anys i la policia local no s’hi ha mudat mai. A sobre, el 2 de gener de 2012 l’equip de govern ordena una modificació del contracte de lloguer que passa de 4 a 12 anys, i en aquests termes, la competència per autoritzar això és del Ple i no pas la Junta de Govern, però el canvi mai no va arribar al Ple. I per arrodonir els despropòsits, la propietària de la nau llogada, l’empresa Vicsan, va vendre-la a Catalunya Caixa i no consta que hi hagi cap acord de l’Ajuntament que autoritzés dita venda quan una de les clàusules del contracte que l’Ajuntament va signar amb Vicsan diu que la propietat s’obliga expressament a no vendre. L’oposició ha detectat i ha avisat a Fiscalia de defectes formals en la contractació de març de 2011 i també veu irregularitats en el que ha passat després.