ERC

25/1/13

ERC demana al president del Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra el cessament de dos vocals de la Junta de l’ens per imcompatibilitats
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra va posar en coneixement al Ple Ordinari celebrat la setmana passada que dos membres del Patronat Municipal de Turisme han incorregut en incompatibilitats per seguir ostentat el càrrec de vocals dins de la Junta del Patronat. ERC va demanar que siguin cessats aquests dos membres, ja que en cas contrari el President del Patronat, el regidor Ignasi Duran (GIT), estaria emparant-los malgrat els fets.

El Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra està format pel president, un representant de cada grup municipal i un representant d’associacions empresarials del municipi. Els regidors d’ERC recorden que els patrons d’aquest organisme estan sotmesos al que la normativa dictamina de les incompatibilitats per als càrrecs electes públics. En el cas que ens ocupa, si els dos membres fossin cessats, això no impedeix que se’n puguin nomenar d’altres en el seu lloc; per tant, ERC no insta a disminuir la Junta del Patronat de Turisme, però sí que el President del Patronat no permeti que la situació es perllongui, ja que, en cas contrari, el Grup Municipal no tindrà cap més remei que denunciar el cas a altres instàncies.

Pel que fa a la primera incompatibilitat, el Grup Municipal d’ERC informa que el vocal del Patronat que és el representant de CiU, Joël Navas, ha estat contractat pel mateix organisme en qualitat d’informador turístic en els darrers dos estius. A més, ha anat en nom del Patronat com a encarregat d’actes que l’organisme patrocina o col·labora o organitza. La normativa prohibeix que la junta d’un organisme públic –en aquest cas municipal- contracti un membre de la mateixa Junta. El Grup Municipal d’ERC demana, per tant, que el President cessi Jöel Navas.

Pel que fa a la segona incompatibilitat, el Grup Municipal d’ERC posa com a prova l’acta de la reunió del Patronat del 6 de març de 2012. El representant de l’Associació d’empresaris turístics del Baix Gaià, Jaume Aloy, va oferir un producte d’uns empresaris de l’associació del Baix Gaià perquè el Patronat el valorés per a adquirir-lo i, a més, perquè la resta de la Junta el posés en coneixement d’altres departaments de l’Ajuntament. El Grup Municipal d’ERC vol posar l’accent en el fet que un vocal de la Junta del Patronat va utilitzar la reunió de l’organisme per, directament, fer negoci lucratiu per a companys de la seva associació empresarial. L’acta de la reunió del 6 de març de 2012 detalla que Jaume Aloy va presentar el producte a tots els assistents a la reunió i -afegeix l’acta- “que l’aniran a oferir a altres departaments de l’ajuntament de Torredembarra i que si les altres associacions s’encarreguen de fer arribar aquesta informació als seus associats i de recollir les sol·licituds, se’ls oferirà una comissió del 10%. Cada QR tindrà un cost de 99€ anuals amb preus especials”. L’acta afegeix que dit producte va ser ofert de manera gratuïta al Patronat Municipal de Turisme. El Grup Municipal d’ERC demana, per tant, que el President cessi Jaume Aloy.

Normativa
La normativa que regula  les incompatibilitats per ostentar aquest tipus de càrrec, que és la mateixa que s’aplica als regidors, està fixada en la llei de bases de règim local, la qual remet a LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General). Aquesta regula al seu article 178 les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada