ERC

29/9/13

RESUM DEL PLE MUNICIPAL DE SETEMBRE DE 2013


El Ple Municipal d’aquest mes de setembre tenia 3 punts principals a l’ordre del dia:

Un era l’aprovació del reglament d’usos dels espais (sales gran i petita del casal, Cal Maiam, pati del castell, sala de plens, sala Lluís d’Icart i biblioteca), i recursos (entarimat, cadires, taules i tanques) de l’ajuntament. ERC va votar en contra perquè ha resultat un reglament incomplet que no regula alguns espais (com les carpes que queden muntades o jardins i places públiques), i és ambigu en alguns punts permetent molta discrecionalitat i per tant inseguretat jurídica.

Els altres dos punts són les desestimacions de les al·legacions presentades per ERC contra la creació d’una societat mercantil i d’una entitat pública de serveis urbanístics respectivament. Els arguments de desestimació de les al·legacions eren tan inconsistents que ens va permetre rebatre’ls amb facilitat. L’alcalde ni tant sols va defensar la seva opinió: Va passar a votació directament.

En el torn de precs i preguntes van respondre les preguntes d’ERC fetes per escrit sense llegir els antecedents que les acompanyaven, i amb alguna falsedat. Alguna no la van respondre directament. Després l’alcalde no va donar el dret de rèplica a les respostes. I les preguntes fetes oralment les respondran per escrit, evitant-ne el mínim debat. Algun regidor de l’equip de govern que va voler respondre directament va ser silenciat amb una ordre de l’alcalde.

Al final l’alcalde va respondre preguntes escrites dels ciutadans. En la primera va intentar evitar la rèplica i va demostrar un cop més el seu tarannà. En la protesta generalitzada de regidors i públic va aprofitar per expulsar el ciutadà que portava la segona pregunta i així se’n va estalviar la rèplica.

Tota una lliçó de democràcia.

24/9/13

Nota de premsa: Canvis al patronat de turisme gràcies a la pressió d'ERC


Torredembarra, 18 de setembre de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

ERC informa que el president del Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra ha normalitzat diverses irregularitats internes per la pressió republicana

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra va posar en coneixement al Ple Ordinari celebrat al gener algunes qüestions que trobaven irregulars en el funcionament de la Junta del Patronat Municipal de Turisme. La regidora Montserrat Gassull, qui des de fa poques setmanes és la representant del Grup Municipal d’ERC en aquesta junta, informa que malgrat que el president del Patronat, el regidor Ignasi Duran (GIT), s’havia negat a escoltar les advertències d’ERC, la reunió del Patronat celebrada recentment ha normalitzat determinades irregularitats denunciades pels republicans.

En concret, ERC havia advertit que un dels vocals del Patronat, que era representant de CiU, Joël Navas, havia estat contractat pel mateix organisme en qualitat d’informador turístic en els darrers dos estius. A més, havia anat en nom del Patronat com a encarregat d’actes que l’organisme patrocina o col·labora o organitza. La normativa prohibeix que la junta d’un organisme públic –en aquest cas municipal- contracti un membre de la mateixa Junta. El Grup Municipal d’ERC va demanar formalment que el President cessés Jöel Navas, per haver incorregut en una incompatibilitat amb el càrrec de vocal de Junta que tenia. Doncs bé, Joël Navas ja no forma part de la Junta perquè casualment es va aprovar el seu relleu.

En un altre ordre de coses, ERC va avisar en un Ple al regidor Ignasi Duran que els pagaments superiors a 12.000€ que el Patronat feia, els havia de passar per l’aprovació de la Junta del Patronat, cosa que no succeïa. El regidor i president del Patronat va respondre que això no era així, que l’obligació la tenia a partir de 18.000 euros i apel·lava a un decret d'alcaldia. ERC va advertir-li de nou en la reunió de la Junta del Patronat celebrada al mes de juliol i, davant dels assistents, la representant d’ERC, Montserrat Gassull, li va llegir l’article dels estatuts del Patronat on s’especifica el límit en 12.000 euros. Doncs bé, malgrat que en la reunió de juliol Ignasi Duran va seguir negant la situació, en la reunió celebrada recentment es va incloure dins de l’ordre del dia passar per aprovació de la Junta tots els acords superiors a 12.000 euros i inferiors a 18.000 euros, que corresponen als anys 2013, 2012 i 2011, és a dir, a tots els anys que Ignasi Duran ha exercit de president del Patronat.

ERC havia advertit que si la Junta del Patronat no era cridada a aprovar els acords superiors a 12.000 euros i fins a 18.000 euros, els acords adoptats sense el vist-i-plau de la Junta eren acords nuls de ple dret.

En resum, l’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra i en concret, Ignasi Duran, ha hagut de normalitzar situacions internes de funcionament que s’havien generat dins del seu mandat de presidència del Patronat Municipal de Turisme, i ho ha fet pressionat per l’acció de control del grup municipal d’ERC.

7/9/13

FESTES POPULARS: NO TOTES CORRESPONEN A CULTURA


Si vull parlar de les funcions i objectius del Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra no em puc estar de parlar del concepte cultura. No vull que es puguin fer servir simplicitats que permetin el “tot s’hi val”.

L’antropòleg Tylor defineix cultura com “...aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, l'art, la moral, el dret, els costums, i qualssevol altres hàbits i capacitats adquirits per l'home”.

Altres definicions lliguen aquestes capacitats adquirides per l’home amb el seu entorn. El diccionari de la llengua catalana de l’IEC diu: “Conjunt dels símbols, valors, normes, models d’organització, coneixements, objectes, etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida, d’una societat o d’un poble”.

Així, qualsevol cosa que faci l’home és cultura, i des d’aquest punt de vista qualsevol activitat podria ser pagada i promoguda pel Patronat de Cultura: l’esport, el comerç, la sanitat, l’ordre públic, els serveis...

Em sembla que no és això.

Els objectius del Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra estan definits a l’article 2 dels seus estatuts. Entre els objectius del Patronat hi ha els següents:

 1. Promoure la creació cultural i el hàbits de consum culturals, (...), vetllar pel desenvolupament de les festes populars i de caràcter tradicional (...).
c) Tenir cura de la informació i de l’animació culturals amb la realització i estímul de tota mena d’activitats que suposin un enriquiment del lleure, (...).
d) Contribuir prioritàriament a la defensa i promoció dels béns culturals i patrimonials, i dels valors socioculturals del municipi.
g) Promoure el desenvolupament de la cultura i en especial, publicacions, conferències, cursos, exposicions, premis literaris i artístics, concerts, espectacles teatrals, festes populars (...).
h) Proposar, gestionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar i contribuir al foment, a l’increment i a la qualitat de l’oferta cultural de Torredembarra.

Com es pot comprovar les festes populars també són part dels objectius del Patronat:

 • Al punt a) es posen les festes populars en relació al caràcter tradicional.
 • Al punt g) es citen les festes populars al costat de cursos, exposicions, premis artístics, etc. com a objecte especial de desenvolupament de la cultura.

Els objectius del Patronat també citen el lleure, però ho fan com a concepte a enriquir: ...estímul d’activitats que suposin un enriquiment del lleure.

Els altres dos objectius del Patronat que he remarcat parlen de contribuir prioritàriament a la defensa dels valors socioculturals del municipi, i de contribuir a l’increment i a la qualitat de l’oferta cultural.

Concretant més diríem que els estatuts donen valor als següents conceptes:

 • Les festes populars en relació al seu caràcter tradicional
 • Les festes populars com a objecte especial de desenvolupament de la cultura
 • L’enriquiment del lleure
 • Prioritzar la defensa dels valors socioculturals del municipi
 • La qualitat de l’oferta cultural

Aquest mes d’agost, per iniciativa del Regidor de Cultura i sense passar-ho per la Junta del Patronat, hi va haver un ball popular a una plaça de Baix a Mar. Hi va actuar Pedro Alma, un cantant amb música enregistrada per fer ballar i entretenir.

L’argument del Sr. Font era que alguns veïns li havien demanat que fes algun acte gratuït a Baix a Mar.

Segons el diccionari de l’IEC gratuït té dues accepcions:

1 adj. [LC] Donat, concedit, sense haver de pagar-ho.
2 adj. [LC] No motivat.

Totes dues són aplicables. La primera perquè el públic no va haver de pagar (malgrat que, encara que fos baratet, el Patronat sí que va pagar el músic).

I la segona perquè la motivació de l’acte és insuficient per atènyer els objectius del Patronat de Cultura:

 • No era una festa popular de caràcter tradicional.
 • No es pot qualificar d’objecte especial de desenvolupament de la cultura.
 • És lleure, però no hi ha un enriquiment del lleure.
 • No hi ha una defensa dels valors socioculturals del municipi.
 • I definitivament no és una oferta cultural de qualitat.

Estic molt content que es facin actes a Baix a Mar, però aquest ball no li correspon al Patronat de Cultura. En lloc d’un ball, Cultura podria haver llogat un escombriaire, que també hagués fet un servei gratuït pels veïns i tindríem la plaça neta.

Eduard Rovira Gual

El primer pas obligatori: transparència i diàleg


Alguna gent pregunta per què a l’Ajuntament de Torredembarra CiU i ERC no col·laboren com ho poden fer al Parlament de Catalunya. Fins i tot n’hi ha que ho veuen necessari pel procés nacional cap a la independència. Mai ens ho han proposat!!

L’alcalde mateix va manifestar en un Ple que ell “anava a sopar amb qui ell volia”. Nosaltres també! Hi hauria d’haver unes viandes molt diferents per anar a sopar plegats.
Des del primer dia li demanem transparència i diàleg. De moment, ni una cosa ni l’altra. No ens necessita ni a nosaltres, ni al diàleg, ni a la transparència

Ja li vam criticar la despesa destinada a la premsa per dir el mateix a tres bandes. El Som-hi, l’han convertit amb premsa “rosa” plena de fotos i reportatge social. Li demanem que per optimitzar recursos i no ser tant repetitius, aprofiti per informar dels següents temes:

-Per què s’han pagat 35.000 € als propietaris dels “xiringuitos” de la platja i no s’hi han instal·lat?
-Per què les casetes dels socorristes van costar 40.000 € més del que estaven pressupostades amb menys equipament i menys qualitat i disseny?
-Per què la milionària despesa de manteniment del Pàrquing Filadors? I dels contradictoris quan tot és prefabricat de formigó?
-Per què no ens justifica de manera entenedora la despesa de talar 130 arbres a la superfície del Pàrquing Filadors? Que digui on eren 130 arbres a Filadors?
-Per què la desviació de 900.000 € del pressupost de la Sala Cal Maiam, havent-hi fet menys obra? I de la piscina i els diners que hi ha ofegats?
-Per què no va acabar el Teatre Auditori, quan tenia tots els diners? Per què va permetre una desviació d’un milió i mig d’euros?
-Per què s’han perdut els diners per la remodelació de l’antiga Carretera Nacional?
-Per què no s’ha fet el camí de Ronda quan ho pagava la Subdirecció General de Costes?
-Per què no ens parla dels diners que es queda o que guanya extres l’empresa de recollida de brossa, per un servei que no fa?
-Insistim que parli dels lloguers i de les opcions de compra milionàries que pagarem. I del lloguer d’un local il·legal.
-Qui és aquesta empresa d’assessors perquè rebi tants diners i tants bons tractes? Ara fa un concurs a mida per 90.000 € l’any, i fa més de dos anys que n’està pagant 300.000 € l’any. On estan justificats tants diners?
-Per què l’augment de tarifes i de mínims del contracte d’aigua i clavegueram? Tantes campanyes per estalviar aigua i ara provoca que es malgasti.
-Per què va renovar els crèdits quan l’interventora de carrera va informar que l’ajuntament pagarà 3.000.000 € més d’interessos dels que hauria pagat amb les condicions inicials?

Moltes preguntes, moltes coses per explicar i molt poques ganes d’informar al poble.