ERC

24/9/13

Nota de premsa: Canvis al patronat de turisme gràcies a la pressió d'ERC


Torredembarra, 18 de setembre de 2013

COMUNICAT DE PREMSA

ERC informa que el president del Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra ha normalitzat diverses irregularitats internes per la pressió republicana

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Torredembarra va posar en coneixement al Ple Ordinari celebrat al gener algunes qüestions que trobaven irregulars en el funcionament de la Junta del Patronat Municipal de Turisme. La regidora Montserrat Gassull, qui des de fa poques setmanes és la representant del Grup Municipal d’ERC en aquesta junta, informa que malgrat que el president del Patronat, el regidor Ignasi Duran (GIT), s’havia negat a escoltar les advertències d’ERC, la reunió del Patronat celebrada recentment ha normalitzat determinades irregularitats denunciades pels republicans.

En concret, ERC havia advertit que un dels vocals del Patronat, que era representant de CiU, Joël Navas, havia estat contractat pel mateix organisme en qualitat d’informador turístic en els darrers dos estius. A més, havia anat en nom del Patronat com a encarregat d’actes que l’organisme patrocina o col·labora o organitza. La normativa prohibeix que la junta d’un organisme públic –en aquest cas municipal- contracti un membre de la mateixa Junta. El Grup Municipal d’ERC va demanar formalment que el President cessés Jöel Navas, per haver incorregut en una incompatibilitat amb el càrrec de vocal de Junta que tenia. Doncs bé, Joël Navas ja no forma part de la Junta perquè casualment es va aprovar el seu relleu.

En un altre ordre de coses, ERC va avisar en un Ple al regidor Ignasi Duran que els pagaments superiors a 12.000€ que el Patronat feia, els havia de passar per l’aprovació de la Junta del Patronat, cosa que no succeïa. El regidor i president del Patronat va respondre que això no era així, que l’obligació la tenia a partir de 18.000 euros i apel·lava a un decret d'alcaldia. ERC va advertir-li de nou en la reunió de la Junta del Patronat celebrada al mes de juliol i, davant dels assistents, la representant d’ERC, Montserrat Gassull, li va llegir l’article dels estatuts del Patronat on s’especifica el límit en 12.000 euros. Doncs bé, malgrat que en la reunió de juliol Ignasi Duran va seguir negant la situació, en la reunió celebrada recentment es va incloure dins de l’ordre del dia passar per aprovació de la Junta tots els acords superiors a 12.000 euros i inferiors a 18.000 euros, que corresponen als anys 2013, 2012 i 2011, és a dir, a tots els anys que Ignasi Duran ha exercit de president del Patronat.

ERC havia advertit que si la Junta del Patronat no era cridada a aprovar els acords superiors a 12.000 euros i fins a 18.000 euros, els acords adoptats sense el vist-i-plau de la Junta eren acords nuls de ple dret.

En resum, l’equip de govern de l’Ajuntament de Torredembarra i en concret, Ignasi Duran, ha hagut de normalitzar situacions internes de funcionament que s’havien generat dins del seu mandat de presidència del Patronat Municipal de Turisme, i ho ha fet pressionat per l’acció de control del grup municipal d’ERC.