ERC

7/9/13

FESTES POPULARS: NO TOTES CORRESPONEN A CULTURA


Si vull parlar de les funcions i objectius del Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra no em puc estar de parlar del concepte cultura. No vull que es puguin fer servir simplicitats que permetin el “tot s’hi val”.

L’antropòleg Tylor defineix cultura com “...aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, l'art, la moral, el dret, els costums, i qualssevol altres hàbits i capacitats adquirits per l'home”.

Altres definicions lliguen aquestes capacitats adquirides per l’home amb el seu entorn. El diccionari de la llengua catalana de l’IEC diu: “Conjunt dels símbols, valors, normes, models d’organització, coneixements, objectes, etc., que constitueixen la tradició, el patrimoni, la forma de vida, d’una societat o d’un poble”.

Així, qualsevol cosa que faci l’home és cultura, i des d’aquest punt de vista qualsevol activitat podria ser pagada i promoguda pel Patronat de Cultura: l’esport, el comerç, la sanitat, l’ordre públic, els serveis...

Em sembla que no és això.

Els objectius del Patronat Municipal de Cultura de Torredembarra estan definits a l’article 2 dels seus estatuts. Entre els objectius del Patronat hi ha els següents:

 1. Promoure la creació cultural i el hàbits de consum culturals, (...), vetllar pel desenvolupament de les festes populars i de caràcter tradicional (...).
c) Tenir cura de la informació i de l’animació culturals amb la realització i estímul de tota mena d’activitats que suposin un enriquiment del lleure, (...).
d) Contribuir prioritàriament a la defensa i promoció dels béns culturals i patrimonials, i dels valors socioculturals del municipi.
g) Promoure el desenvolupament de la cultura i en especial, publicacions, conferències, cursos, exposicions, premis literaris i artístics, concerts, espectacles teatrals, festes populars (...).
h) Proposar, gestionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes que puguin beneficiar i contribuir al foment, a l’increment i a la qualitat de l’oferta cultural de Torredembarra.

Com es pot comprovar les festes populars també són part dels objectius del Patronat:

 • Al punt a) es posen les festes populars en relació al caràcter tradicional.
 • Al punt g) es citen les festes populars al costat de cursos, exposicions, premis artístics, etc. com a objecte especial de desenvolupament de la cultura.

Els objectius del Patronat també citen el lleure, però ho fan com a concepte a enriquir: ...estímul d’activitats que suposin un enriquiment del lleure.

Els altres dos objectius del Patronat que he remarcat parlen de contribuir prioritàriament a la defensa dels valors socioculturals del municipi, i de contribuir a l’increment i a la qualitat de l’oferta cultural.

Concretant més diríem que els estatuts donen valor als següents conceptes:

 • Les festes populars en relació al seu caràcter tradicional
 • Les festes populars com a objecte especial de desenvolupament de la cultura
 • L’enriquiment del lleure
 • Prioritzar la defensa dels valors socioculturals del municipi
 • La qualitat de l’oferta cultural

Aquest mes d’agost, per iniciativa del Regidor de Cultura i sense passar-ho per la Junta del Patronat, hi va haver un ball popular a una plaça de Baix a Mar. Hi va actuar Pedro Alma, un cantant amb música enregistrada per fer ballar i entretenir.

L’argument del Sr. Font era que alguns veïns li havien demanat que fes algun acte gratuït a Baix a Mar.

Segons el diccionari de l’IEC gratuït té dues accepcions:

1 adj. [LC] Donat, concedit, sense haver de pagar-ho.
2 adj. [LC] No motivat.

Totes dues són aplicables. La primera perquè el públic no va haver de pagar (malgrat que, encara que fos baratet, el Patronat sí que va pagar el músic).

I la segona perquè la motivació de l’acte és insuficient per atènyer els objectius del Patronat de Cultura:

 • No era una festa popular de caràcter tradicional.
 • No es pot qualificar d’objecte especial de desenvolupament de la cultura.
 • És lleure, però no hi ha un enriquiment del lleure.
 • No hi ha una defensa dels valors socioculturals del municipi.
 • I definitivament no és una oferta cultural de qualitat.

Estic molt content que es facin actes a Baix a Mar, però aquest ball no li correspon al Patronat de Cultura. En lloc d’un ball, Cultura podria haver llogat un escombriaire, que també hagués fet un servei gratuït pels veïns i tindríem la plaça neta.

Eduard Rovira Gual