ERC

24/5/10

El CAR de la discòrdia

Desprès d’un accidentat Ple del dijous dia 20, on els punts del Ordre del Dia, tenien certa importància, el més debatut i tens, va ser la Moció que va entrar el PSC, recolzada per ERC i ABG, havent-la comentat tots amb els nostres propis partits o juntes .
Aquesta Moció ja va començar en mal peu: la setmana anterior, l’Alcalde decideix no posar-la al Ordre del Dia de la Comissió Informativa, per tant al Ple, tampoc.
L’Alcalde no ho pot fer, qualsevol Regidor pot entrar una moció, s’ha de posar al Ordre del Dia, es debatuda per tots els regidors, i s’accepta el resultat de la votació per passar-la al Ple
Obligat, però la va haver d’entrar.
En el seu moment quan arriba al Ple, ahir, tots els partits de l’oposició la defensem i tots pràcticament amb els mateixos arguments: La nova ampliació del C.A.P., què s’anomena C.A.R, es construeix al P.P. La Rasa, al costat del C.A.P. actual.
No cal que ara expliquem més motius, perquè son obvis i tothom els comparteix.
Dons l’Alcalde surt amb un discurs, desinformador, agressiu, poc clar i amb una defensa inusual.
Quan veu que perd la votació, aleshores proposa un canvi, no massa clar, o al menys ningú el veu massa clar i proposa un recés de deu minuts, que es converteix en un recés de més de trenta minuts.
PSC i ERC ho van tenir clar aviat: Continuàvem amb la mateixa postura.
ABG i els seus, es tanquen amb l’Alcalde, la Sra. Toda i algú més, a la sala de Juntes. Els crits, es sentien des de fora.
Què va passar? ABG quan es reincorpora a la sala de Plens, entra amb el vot canviat.
La Sra. Pradeda, també canvia el seu vot, anuncia què votarà en contra de la Moció, quan abans ja havia manifestat el seu vot afirmatiu, al ser la primera que intervé als torns explicatius de vot.
El PSC proposa deixar-la sobre la taula i demana el compromís de l’Alcalde, que en quinze dies, es debati i s’arribi a un acord general i discutir-la amb el coneixement de les intencions del Institut Català de la Salut.
Només uns aclariments:
L’Institut Català de la Salut, encara no ha donat el vist i plau per la construcció del C.A.R.
L’I.C.S. i la mateixa Xarxa Sanitària de Sta. Tecla, no estan assabentats que hi ha la possibilitat de construir el CAR al costat del CAP.
L’Ajuntament, només els hi ha ofert el terreny de Muntanyans I.
Ells prefereixen la construcció al costat del C.A.P., si és possible.
Només necessiten 4.000 m2. Per quin motiu, se’ls hi ofereixen 10.000 m2???
No construiran un Hospital, ni una unitat ambulatòria ni un hospital de dia. És un centre on es faran radiografies, ecografies, i probes relacionades amb la imatge.
El projecte no està ni començat, per molt l’Alcalde manifesti què si. I l’oferiment de Sta. Tecla al ICS, va ser de fer-lo ells per anar més rapit, quan aquest donés el vist i plau.
Amb les retallades de la Generalitat, també perilla aquesta inversió, com altres arreu de Catalunya.
El CAR de Vila-seca, està construït, perquè l’Ajuntament ha avançat els diners, si no, ni aquest estaria.
ERC no canviarà la seva posició, pensant en el bé general de tota la població.
Creiem que aquesta petició, no és tant difícil d’entendre i que forma part d’unes necessitats bàsiques com son la salut.
Alguna cosa, que no sabem, deu estar passant, perquè el govern no accepti aquesta proposta avalada per la majoria de la població.
Que siguin ells què ho expliquin, i ells seran els responsables de les seves accions.

19/5/10