ERC

3/5/12

ERC va abandonar el Ple extraordinari del 30 d’abril per la manipulació de l’alcalde en la convocatòria


L´alcalde Daniel Massagué (CiU) va incloure punts en l’ordre del dia sobre la concessió del servei d’aigua que el secretari municipal havia advertit com a il·legalitat, i a pesar d’una petició per escrit del secretari de no portar-ho a aprovació

Els regidors d’ERC de Torredembarra, Eduard Rovira i Montserrat Gassull, van abandonar dilluns passat el Ple extraordinari de l’Ajuntament en senyal de protesta per l’actitud de l’alcalde, Daniel Massagué (CiU), per la manipulació de la convocatòria del Ple. Massagué havia inclòs quatre punts en l’ordre del dia, sobre la concessió del servei de l’aigua i el clavegueram, punts que l’alcalde havia retirat en un ple anterior celebrat el mes de març, ja que el secretari municipal hi havia fet un avís d’il·legalitat; en el ple extraordinari, però, del 30 d’abril van ser inclosos aprofitant que el mateix secretari havia avisat l’alcalde que estaria absent aquell dilluns per fer el pont de l’1 de Maig. Els representants d’ERC van demanar la retirada dels quatre punts de l’ordre del dia, però l’alcalde s’hi va negar; llavors els regidors republicans van exposar els seus motius i van abandonar la sala sense prendre part en la votació posterior.

L’Alcalde va convocar divendres 27 d’abril a la tarda el Ple extraordinari i urgent per dilluns dia 30 a les 14:00h, quan és va assabentar que el secretari municipal estaria absent perquè s’havia agafat el dilluns de pont per fer festa. Va aprofitar l’avinentesa per incloure a l’ordre del dia quatre punts que van ser retirats del Ple anterior del març, i que fan referència a modificacions en el contracte del servei d’aigua i clavegueram del municipi. El secretari, en el seu moment, ja va fer un avís d’il·legalitat als expedients corresponents a aquests quatre punts. “Sis regidors de l’oposició havíem demanat un informe previ al secretari, el qual va ser prohibit per l’Alcalde al·legant que retirava els citats punts de l’ordre del dia d’aquell ple del mes de març”, recorda ERC.

Sense cap canvi, i amb les mateixes propostes diligenciades pel Secretari conforme s’havien retirt del Ple, l’Alcalde les va tornar a passar per aprovació en el ple extraordinari del 30 d’abril. ERC explica que cinc minuts abans de començar la sessió plenària del 30 d’abril, “l’Alcalde ens ha fet entrega de: primer, fotocòpia de la comunicació que el secretari municipal li va lliurar el dia 27 després de preparar la convocatòria, on el secretari li demana que no ho passi per aprovació; segon, un informe de la secretària accidental i el de la interventora accidental, i tercer,  un informe signat per un advocat extern on no hi figura ni el número de col·legiat ni hi consta cap registre municipal”. La comunicació del secretari a l’Alcalde diu textualment: ”(...)He de comunicar a alcaldia que tant per les objeccions procedimentals fetes, com per la manca d’anàlisi de les incidències contractuals que esmenta la Sra. Interventora accidental (anàlisi que òbviament ha de ser jurídic) considero que l’expedient no està conclús per a ser inclòs en l’ordre del dia de la sessió”

La secretària accidental diu en el seu informe que l’emet “sense entrar en aspectes relacionats com és la seva incidència en la relació entre la Corporació i l’empresa concessionària del servei...” però precisament és aquesta relació Ajuntament-empresa la que queda alterada amb la modificació del contracte que es volia passar pel Ple.

ERC no està d’acord amb les modificacions que s’estan fent en contracte del servei d’aigua i clavegueram, perquè totes són en benefici de l’empresa concessionària i no del consumidor i del municipi: Consum mínim i preus més elevat, etc. Si la concessionària no està d’acord amb el contracte que va signar el passat mes de novembre, que hi renunciï.

ERC no està d’acord que l’Alcalde aprofiti l’absència del secretari per evitar els seus advertiments legals. “Volem que l’informe que vam demanar els regidors de l’oposició sigui emès pel secretari de l’Ajuntament i no per una secretària accidental. Aquests dos fets demostren la mala fe del Sr. Massagué”, considera ERC.

“Com a càrrecs electes, ens sentim maltractats per part de l’Alcalde, degut a la seva política d’opacitat, desinformació, enganys i poca transparència”, afirmen els regidors republicans. “Estem cansats d’assistir a sessions plenàries sense la informació prèvia que facilitaria el debat i la participació de tots els grups municipals”, expliquen. “Estem cansats de no poder complir amb la nostra feina com a regidors. Mai podem analitzar ni vetllar pels interessos municipals ni dels ciutadans, ja que la informació no se’ns facilita”.

Ja n’hi ha prou de tant demanar públicament la col·laboració de l’oposició. D’anar amb el victimisme i donant la culpa als altres de tota la seva incapacitat per dialogar, consensuar i governar en equip. “Les formes i el comportament de l’Alcalde poden ser moltes coses però sobretot són antidemocràtics”, conclouen els regidors republicans.

Torredembarra, dimecres 2 de maig de 2012