ERC

26/3/12

Respostes a les preguntes d´ERC al Ple de Gener 2012


Abans del plenari del mes de gener, el Grup Municipal d’ERC va presentar un seguit de preguntes per escrit als membres de l’equip de govern per a ser respostes a la sessió plenària. Segons l’Alcalde eren massa preguntes pel temps que van tenir per preparar-les, però en realitat només va ser una excusa per no respondre.

Voldria remarcar que les preguntes anaven dirigides a cada departament, i qui en tenia més (20) era el senyor Massagué de les quals només 4 exigien consulta de dades. Alguns regidors duien les respostes preparades sense problemes de temps, però tenien ordres de no contestar. Moltes preguntes eren d’intenció política, per ressaltar el nostre interès en alguns temes. I d’altres eren per criticar allò que creiem que no es fa bé. Potser aquestes són les que l’Alcalde considera “capcioses”, amb segona intenció, però ja li ben asseguro que no hi ha cap altra intenció que la directa de criticar allò que no està bé. La possibilitat d’una intenció recargolada és el que li fa por, i per això s’arma de tanta prudència que sembla paranoia.

Després de dos mesos, hem rebut les respostes per escrit, tal com es va comprometre al plenari de gener. Les hem rebut el matí del mateix dia que al vespre hi ha el plenari de març. Es queixava de no tenir temps per respondre, i a nosaltres ens dóna 8 hores per preparar la rèplica. Després de dos mesos!

I per acabar-ho d’adobar, les respostes demostren que no era temps el que faltava, sinó que falten ganes de dir res.

A continuació hi ha les preguntes, les respostes amb lletra cursiva (No us les perdeu, són genials!) i algun comentari entre parèntesis.

Sra Francisca Felguera
Regidora de serveis
(11 preguntes)

Ens pot explicar per què del contracte de recollida de brossa se’n paga la totalitat, quan aquesta empresa només en realitza una part degut a la retirada de contenidors del municipi?
Va ésser el propi ajuntament, en l’anterior legislatura, el que va decidir retirar aquests contenidors.
(On són aquests contenidors? Són propietat de l’ajuntament)

Pensa reorganitzar els contenidors que queden, instal·lant-los en llocs on no molestin, i evitar que estiguin en cruïlles on no permeten la visibilitat, al costat de passos de vianants, on tampoc es veu la  persona que te intenció de creuar, en cantoneres on impedeixen veure els cotxes del carrer principal, davant de comerços, on envaeixen tota la façana produint un impacte visual no massa adient de cara el comerç en general?
Des de la implantació del servei amb la nova empresa, l’ajuntament, en l’anterior legislatura va efectuar molts canvis d’ubicació en funció de les reclamacions dels veïns. I es continuaran fent les necessàries.
(I si un veí no es queixa, no es toca)

Referent al contracte de la neteja, vostè mateixa pot comprovar l’estat de salubritat en que es troben els carrers del municipi. Hi ha carrers i places que no s’han netejat amb aigua des que vostè és regidora de serveis ni quan ho era el Sr. Perez.

Per què se li paga a l’empresa la totalitat del servei, quan no el realitza?
        El servei està constantment fiscalitzat.
        (Es revisen les factures, però no es vigila el servei)

El nou Plec de Clàusules pel concurs de la neteja viaria, que vostès han anunciat que estava en procés, qui l’està fent?
        Els serveis tècnics.
        (De l’ajuntament?)

Veiem la tala d’arbres que s’està fent en tot el municipi. Alguns tallats i amb l’escocell tapat, sense possibilitat de replantar.

Pensa retirar tots els arbres morts que va plantar el seu antecessor, fruit d’aquella compra indiscriminada i elevadíssima de preu?
Aquest és el seu criteri, si hi ha un arbre mort s’ha de substituir.
(Precisament és això que proposem, que ho faci)

Quina política respecte als arbres del municipi pensa dur a terme? Hem comprovat que n’hi ha que no s’han podat, no estan cuidats, etc.
        Tenir cura i conservar-los en perfecte estat.
        (Ho farà?)

Ha consultat i ha donat de baixa els arbres tallats i no reposats a l’inventari d’arbrat de tot el municipi i que va elaborar l’Ajuntament fa anys? Quan s’ha fet la darrera actualització d’aquest inventari?
        Quan es cregui convenient es farà la seva actualització.
(Després de la tala de les moreres del carrer Joaquim Costa, del trasplantament de les de darrera l’edifici de l’antic Long Play i d’altres, no ho creu convenient?)

Respecte als parcs infantils: Què pensa fer per mantenir els jocs en un estat òptim?
Tenir cura i conservar-los en perfecte estat i millorar-los si és possible.
(Devem tenir un concepte diferent de “tenir cura i conservar-los”)


Què pensa fer amb la jardineria de tot el municipi, ja que pràcticament no hi ha manteniment en cap lloc?
Tenir cura i conservar-los en perfecte estat i millorar-los si és possible.
(Molta cura i conservació: només cal veure el jardí del costat del Caprabo: la instal·lació de reg és preciosa!)


Què pensa fer per mantenir els parcs i jocs infantils per no tenir-los en aquest estat d’abandó que pateixen i per l’entrada indiscriminada de gossos que hi defequen?
Tenir cura i conservar-los en perfecte estat i millorar-los si és possible.
(Que es refereix a les defecacions, als gossos, o ni s’ha acabat de llegir la pregunta, ara que ha trobat una resposta que sembla convincent?)


Sr. Daniel Masagué
President de la Corporació
(20 preguntes)

Hem vist a la premsa la denegació per part d’Urbanisme de la Generalitat d’un pla de construcció de vint habitatges:

Ens pot explicar quins en son els motius per no aprovar-ho?
Modificació de l’emplaçament de les edificacions.

Ens pot explicar en quin estat estan els Plans Parcials de Municipi?
(Aquí la resposta és prou acceptable: ens detallen cada pla parcial amb un comentari breu)

Per l’ampliació del polígon, què han fet per part de l’Ajuntament?
        Redactat el projecte.

Ens pot explicar en quin estat està l’entorn de l’Estació de Tren?
        Desistit per part del promotor.

Ens pot explicar com ha quedat el CAR i l’ampliació del CAP i quines gestions ha fet l’ajuntament al respecte?
        En negociació.

Desprès de la signatura del contracte de l’Aigua, Clavegueram i Pluvials del municipi amb la Societat SOREA, s’han produït una sèrie de modificacions que han passat per urgència a les Juntes de Govern:

Ens pot dir els motius per no explicar-ho als regidors de l’oposició?
        Cap.
        (Quina barra!)

Alguns coneixem el tema, però a tots els que han entrat nous, els ha de tractar amb aquesta indiferència a l’hora d’explicar un contracte tant necessari i urgent pel municipi?
        Cap indiferència.
(La resposta de la pregunta anterior és la prova de la indiferència)

Un concurs que precisament va ser tant públic i transparent, per què vostè l’amaga tant?
        No amago res.
        (I tampoc ensenya res!)

Per què explica les millores primer als afectats, que és molt lícit, i no ho explica als regidors de l’oposició?
        No és del tot cert.
        (Però una mica sí)

Quin model de comunicació, és aquest, de cridar a un regidor de cada grup i per separat, en lloc de fer-ho amb tots els portaveus, com a mínim?
         Un de tants.
        (Ja no és indiferència, és menyspreu!)Ha anunciat a la premsa, que aquestes modificacions, comportaran un augment de les inversions que havia de realitzar l’empresa guanyadora del concurs al municipi, de 12 milions d’Euros, augmentaven a 15 milions d’Euros:

Ens pot dir quines obres d’inversió faran que no estiguin contemplades en el Plec de Clàusules que va elaborar l’Ajuntament, on constava el detall de la relació d’inversions que havien de fer al municipi?
        Està en estudi.
        (Si no està signat no estarà al contracte)

En l’última Comissió Informativa, ens va comentar que les obres del local on s’ha d’instal·lar la Policia Local ja havien començat: Al fer-li preguntes sobre aquest tema, ens va contestar que no tocava. En un Ple, creiem que toca i per respecte als ciutadans que ens escoltin, també:

Quin import suma el pressupost de l’obra i tota l’adequació de les instal·lacions?
        420.408,44 € IVA inclòs.

Quins procediments han seguit per contractar l’empresa que ha començat?
        Els habituals.
        (A dit?)

Quina empresa realitza l’obra?
        Varies.

S’han agafat treballadors de l’atur?
        Nosaltres en aquest cas no podem decidir, sí recomanar.
(Això vol dir “no”? Les empreses han fet cas de les recomanacions?)

A quantes empreses han demanat pressupostos?
        A les que marca la llei.
(La llei senyala que per aquest import l’obra s’ha d’adjudicar per concurs i prohibeix explícitament fraccionar-la)

I respecte a altres lloguers:

Quin és l’estat actual del lloguer del magatzem destinat a arxiu?
        Tal com vostès el van deixar.
(Els que el van precedir pagaven el lloguer. S’ha seguit pagant?)

Quin és l’estat actual del lloguer de l’antiga LAIK?
        No existeix.

Quin és l’estat actual del lloguer del local de Bambú Torredembarra, SL, quina ocupació té prevista i quan la té prevista?
        Llogat, local d’entitats, el més aviat possible.
(Quines obres d’adequació s’han de fer? Què costen? Quines entitats? Per tenir-lo així era tan urgent llogar-lo abans de les eleccions?)

Com a màxim responsable d’aquesta Corporació i ara també dels permisos d’usos dels locals municipals, voldríem saber què va passar durant un cap de setmana en el qual va quedar tot l’edifici de l’Ajuntament obert. Això vol dir que durant un cap de setmana tothom hi podia entrar, sense que hi hagués cap encarregat, ni portes, ni conserge, ni ningú.

Ens pot explicar quines mesures ha pres, davant d’un fet tant greu i que hagués pogut portar conseqüències?
        Les adequades
(S’ha establert un protocol per què no torni a passar? S’ha renyat algú?)


José Oviedo
Regidor de relacions amb la Ciutadania.
Regidor de personal.
(6 preguntes)

Desprès de més d’un any que l’oposició ha presentat mocions i ni tant sols les aprovades pel ple han tirat endavant, li preguntem per una, que els comerços i empresaris ens fan arribar sovint:

El govern preveu que l’emissora municipal Ona La Torre faci algun dia publicitat, perquè els d’aquí no hagin d’anar a altres emissores per anunciar-se?
Des de la Regidoria de Comunicació s’està treballant estretament amb el Departament d’Intervenció i Tresoreria per posar en marxa el servei de publicitat a l’emissora municipal de ràdio. Es valora la possibilitat d’iniciar el servei amb patrocinis publicitaris.

Sap el govern, que per molt que digueu que teniu l’economia sanejada, (cosa que ja veurem) la publicitat pagaria els sous dels empleats?
Tractant-se d’un servei nou, no disposem de suficients dades per saber amb exactitud quins serien els ingressos obtinguts i més en època de crisis.
(Hi ha molts models per comparar i poder fer estimacions. Només cal veure la publicitat d’establiments de La Torre que fa Altafulla Ràdio).

Heu pensat que desprès d’uns anys i més amb aparells tècnics, s’ha d’anar modernitzant i en canvi no tenim recursos d’un servei que en podria generar?
        Esperem fer inversions a la ràdio aquest 2012.
(En què consistiran? Seran inversions o renovació de material trencat que ja s’hauria d’haver anat substituint per amortització?)

Tenim material de TAC12 que no es fa servir perquè no hi ha cap tècnic contractat per manca de pressupost. Amb la publicitat d’Ona la Torre ho tindríem solucionat i les noticies de la Vila es farien des d’aquí.
Bona part dels ajuntaments no han fet servir aquesta possibilitat perquè amb el desenvolupament de la televisió s’ha constatat que TAC12 cobreix adequadament el volum d’informació que es genera al municipi.

Veient tot un seguit de contractacions amb escassa publicitat, diríem que amb “nocturnitat i traïdoria”:

Quins procediments de contractació de personal s’han seguit per a la incorporació del nou secretari d’alcaldia?
Un dels procediments regulats amb la normativa vigent.
(Procediment a dit i d’amagat, sense alternatives ni proves de selecció. Potser legal, però no transparent)

Quin procediment es va seguir quan es va incorporar l’antecessora en aquest lloc de treball, i quina situació jurídica laboral té actualment aquesta persona?
Un dels procediments regulats amb la normativa vigent. Funcionària interina en substitució de baixa de maternitat.
(Ja es veu que el procediment no va ser prou bo, quan n’ha hagut de buscar un altre. I ara pregunto: Què passarà amb la funcionària interina quan torni la que està de baixa?)


Sr. Santiago Ardèvol
Regidor d’Hisenda
(10 preguntes)
Després d’haver-ho demanat molts cops sense obtenir-ne resposta i amb benefici de la necessària transparència sobre tot en època de crisi:

Quin sou brut anual té l’alcalde per la seva dedicació exclusiva?
Contestat verbalment al Sr. Rovira, en tot cas aquest sou està per sota de les recomanacions de les dues federacions de municipis.
        (54.000 euros bruts anuals)

Quin sou brut tenen cada un dels regidors amb dedicació exclusiva? I el regidor amb dedicació parcial?
Té intenció, l’equip de govern, de publicar al taulell d’anuncis municipal oficial o al web les remuneracions de tots els membres electes de la Corporació Municipal?
Contestat verbalment al Sr. Rovira, en tot cas aquest sou està per sota de les recomanacions de les dues federacions de municipis.
(Dedicació exclusiva 40.400 euros bruts anuals; la meitat la dedicació parcial; els altres regidors de govern 19.500; i els de l’oposició 9.750)
(El Sr. Massagué manté que compleix amb la llei havent publicat al BOP la literalitat de l’acord del ple que aprovava les dedicacions sense noms ni sous. Potser compleix la llei però demostra el seu criteri de foscor i opacitat. Naltros hem insistit en aquesta pregunta fins que hem obtingut les dades perquè considerem que la primera cosa que ha de ser pública és aquesta, i que tothom ho pugui valorar)

Havent constatat l’assistència a FITUR de diversos regidors sense una funció clara de promoció turística:

Quin ha estat el cost total de la presència de la delegació municipal a aquesta fira comptant dietes, despeses, hotel, etc. de 5 regidors?
        Contestat en el ple.

Quins tècnics i de quines regidories hi van assistir i quin cost han suposat?
Contestat en el ple.
(La resposta la va donar el Sr. Duran, amb les dades del Patronat de Turisme comparant-les amb un altre any que van costar més. El Sr. Alcalde ens va fer un resum d’allò que cada regidor s’havia pagat de la butxaca)

Desprès de tres anys que els xiringuitos de la Platja no han pagat a l’Ajuntament els requisits exigits en el contracte i que han seguit ocupant el mateix espai a la Platja, encara que aquest passat estiu, no han obert ni les portes, tot i que han de donar un servei al públic en general però en especial als visitants de la Platja:

Des de la regidoria d’Hisenda i Tresoreria, quines mesures han adoptat?
        Les normals
        (Una resposta poc clara per no dir allò que no s’ha fet)

Quina quantitat de diners deuen a l’Ajuntament?
        9.450 euros més despeses.

Per què des del primer any d’impagaments, no s’han licitat a altres interessat posant-ho a concurs públic de nou tal com contempla el contracte?
        Cada any s’ha convocat concurs.
        (M’informen que cada any ha quedat desert. Per què?)

Amb el tema d’impagaments, des d’Hisenda s’està treballant amb el mateix sistema d’amiguisme que es practica en la resta d’actuacions i procediments d’aquest govern?
        Impertinent.
(Aquesta pregunta “impertinent” queda justificada amb la resposta a les mesures adoptades: “Les normals”. És normal trigar tant a embargar les guinguetes? Els concursos quedaven deserts perquè hi havia l’obligació de pagar un lloguer excessiu als propietaris dels mòduls? Tot és valorable)

Abans de les Eleccions Municipals es van dur a terme unes enquestes telefòniques que va contractar l’ajuntament:

Quin import va pagar l’Ajuntament?
        4.963 euros

Per quin motiu no es va fer públic el resultat?
        Cap en concret.

Per què no se’n va informar als regidors de la corporació, ja que el nostre nom sortia a totes les trucades que realitzaven als domicilis?
        Es va lliurar còpia a tots els regidors.
(A mi em va arribar un estudi, que no va rebre tothom, sobre dades generals del poble. Però l’enquesta demanava valoracions dels polítics i altres qüestions electorals que no ha vist ningú)

Si us plau, ara que ja han passat les eleccions, feu-nos arribar còpia de l’enquesta, còpia de la factura i còpia del AD.Sr. Ignasi Duran
President del Patronat de Turisme
Regidor de Comerç.
(8 preguntes)

Ens pot explicar quin procediment ha seguit per convocar els membres de la Junta del Patronat de Turisme que no son delegats de cap partit polític?
A la Junta del 18 d’octubre de 2011, es va debatre i aprovar per unanimitat la crida pública de les associacions que la junta va creure oportuna, tots ells vinculats a Torredembarra.

Quin criteri s’ha seguit per incorporar a dues persones de fora del municipi i incloure-les a la Junta quan una no hi te cap relació i l’altra, és un paradista que va per tot arreu?
Li responc a l’anterior pregunta, tots ells tenen relació en Torredembarra.
(Si per exemple els membres del Patronat valoressin, en interès del comerç local, l’eliminació dels mercadets ambulants, quin paper jugaria dins del Patronat el representant de l’Associació Catalana de Paradistes? La sola vinculació que té amb Torredembarra és que li deixin gestionar parades al poble!)

Per quina raó no hi ha cap representant de Port Torredembarra?
Hi ha el representant dels empresaris del port, Sr. Àngel Roca, i un conseller de Port Torredembarra, S.A., jo mateix.
(Port Torredembarra, S.A. l’ha nomenat formalment el seu representant al Patronat?)

En sis mesos com a President, ha presentat uns pressupostos amb unes partides sense especificar, sense cap calendari d’actuacions, sense especificar la política a seguir amb turisme, etc. Tenint en compte que vostè cobra mitja jornada de dedicació, i que per la feina que ha dut a terme durant aquest temps, te molt a desitjar,

Ens pot dir quantes hores dedica a les regidories que li han estat delegades?
        Més de les que estic obligat.
        (Quantes n’està obligat?)

Desprès del boicot anunciat pels municipis de la rodalia que han fet públic de no venir a comprar a La Torre pel tema de l’ús indiscriminat del radar, vostè com a regidor de Comerç:

Quines accions o mesures ha pres a part de donar suport a qui ho ha consentit?
        No he sentit cap anunci oficial de boicot dels municipis veïns.
        (Què espera, que ho publiquin al B.O.P.?)

Quantes vegades s’ha reunit amb l’associació de Comerciants per parlar i buscar una solució al tema?
Un parell de vegades. I unes quantes més amb comerciants de forma individual.
        (I han arribat a alguna conclusió?)

Quantes vegades s’ha reunit amb associacions empresarials, turístiques i altres del sector econòmic del municipi per buscar, proposar, treballar conjuntament i conèixer les seves inquietuds ens èpoques tant difícils?
        4 reunions amb empresaris i la seva associació.
        (Amb l’Associació d’Apartaments Turístics també? Quan?)

S’ha plantejat proposar que els establiments del poble no paguin l’ocupació de via pública, quan amb el muntatge de l’October Fest, aquesta empresa no va pagar cap impost d’ocupació de via pública?
No; l’ocupació de via pública és competència de un altre regidoria.
(Encara que sigui d’una altra regidoria li pregunto si s’ha plantejat proposar-ho)


Sra. Núria Gómez
Regidora d’Ensenyament
(4 preguntes)

Com vostè deu saber, s’havia de construir una escola als terrenys al costat del CAP:

Ens pot dir quines accions ha pres al respecte per iniciar l’obra?
        Crec que no s’iniciaran.

Quines accions ha realitzat amb el departament d’ensenyament?
        Totes les necessàries.

Sap com està el tema del Pla Parcial per poder desencallar-ho i tirar endavant la construcció de l’escola.
        Sí.

Ha analitzat pel volum d’escolaritats, si ara és necessària o no aquesta escola?
        Sí.
(Després d’aquestes respostes tan “assenyades”, i havent quedat la regidora en evidència, ens va complaure amb detalls del present i futur de l’escola Mirades)


Sr. Pere Font
Regidor de Platges i Medi Ambient
(1 pregunta)

Davant la seva presència a FITUR, i tenint present que la seva és una regidoria una mica transversal:

Quines són les accions municipals que vostè hi va desenvolupar, i quin profit se n’ha tret o se’n traurà?
Contactar e intercanviar experiències amb diferents municipis costaners de la resta d’Espanya.
Presentar la documentació de la bandera blava.
Entrevista institucional amb el quart vice-president del Congrés dels Diputats.
(Gràcies. Respostes concretes. Però del profit no en parla...)


Sra. Rosa Maria Guasch
Regidora de Cultura
(1 pregunta)

Davant la seva presència a FITUR, i tenint present que ja fa anys que hi assiteix amb l’excusa de promocionar el Cartell de Premis, i veient que els resultats són minsos o inexistents:

Quines són les accions municipals que vostè hi va desenvolupar, i quin profit se n’ha tret o se’n traurà?
        Contestat verbalment a Montserrat Gassull.
(Va manifestar que havia anat a reunir-se amb periodistes per promocionar el premi Mañé i Flaquer. Ens sembla molt bé, però potser s’hi haurien d’afegir esforços per tal que aquest premi tornés a tenir anomenada. Potser la seva dilució dins del Cartell de Premis no el deixa destacar)

22/3/12

Acte Públic 24 de març a Baix a Mar


A C T E   P Ú BLIC
Xerrada - col·loqui

OBRES A BAIX A MAR

Propostes d'ERC sobre vialitat.
L'impacte de les obres. Millores i sacrificis de la renovació del clavegueram.

Dia:DISSABTE, 24 DE MARÇ
Hora:A LES 11.00 DEL MATÍ
Lloc: SALA DE CONFERÈNCIES DE
"CAL BOFILL"

Us hi esperem, esteu tots convidats!!!

16/3/12

HERÈNCIES
Tant se val que siguin municipals o nacionals, sempre que hi ha un canvi de govern el que entra es queixa del merder que li ha deixat el que surt. És una roda que no para: sempre queda algun ruscle. I al govern entrant li va bé que n’hi hagi, de ruscles, per fer-los servir d’excusa quan convé. Això són les herències.

Quan un govern entra, les herències les ha d’acceptar, van amb el càrrec. Les pot fer servir com excusa, és un dret. I vinguin de l’època  que sigui ha de començar a endreçar-les, és obligat. Si no fa res per arreglar-les n’hereta també la responsabilitat subjacent. En una frase: l’acceptació d’una herència i de les seves conseqüències és obligatòria i el seu valor com excusa caduca.

El Sr. Masagué ja fa tres anys i mig que és alcalde i encara en té, d’herències. N’hi ha alguna de llarg recorregut, ho reconec, però n’hi ha algunes que simplement no les ha acceptat i encara li ronden.  Parlem d’herències concretes:

Els Muntanyans II: És una herència rebotada del govern Sagalà, amb la cagada de l'Agència Catalana de l'Aigua i informes d’impacte mediambiental favorables de tècnics que després es manifestaven en contra. Ja ens lamentarem quan ens toqui pagar (si toca), però no és una excusa homologable ara mateix.

Promotores relacionades amb una regidora: Herència d’un plet per un excés de confiança del govern Jiménez davant els trucs legals de la regidora. Indemnització inicial de 350.000€ contra els 800.000€ demanats per la promotora; la sentencia definitiva ho augmenta a 1.000.000€. Els advocats contractats per l’ajuntament han “marcat gol en pròpia porta”?. També hi ha un plet relacionat amb la mateixa regidora i que obliga a enderrocar un edifici. La primera herència ja no té valor com a excusa, i la segona: Quina excusa té? Ara cal resoldre-les totes dues.

Deute amb el Consell Comarcal: Des de 2006 fins 2011, el tema ha estat parat més temps amb el govern Masagué que amb el govern Jiménez.

Teatre-auditori: Herència d’una obra en curs. S’havia de licitar la segona fase, la d’instal·lacions; el govern sortint ho va advertir; el govern entrant es va adormir i la constructora va seguir aixecant parets que es van haver de foradar i reconstruir: vet aquí la desviació del pressupost.

Resumint, el valor de les herències com excusa ha caducat i sembla que la majoria ja han estat acceptades. Doncs ara ja no són herències, sinó problemes a resoldre que ens afecten a tots.

D’altra banda, és prudent que un govern valori les herències que està construint. Per molt que s’esforci sempre deixarà algun ruscle! Mireu:

Un lloguer absurd a Clarà de 6.000€ mensuals, per no fer-hi res. La continuïtat del lloguer de l’antiga LAIK. La nova seu de la Policia Local per 9.000€ al mes quan ens oferien un edifici sencer amb sotans per 6.000€ al mes i carència del primer any molt ben situat: Passeig Miramar, entre l’estació i el Passeig de la Sort. I també disposem de 270 m2 diàfans a l’edifici de VPO de nova construcció. I un terreny a l’antiga nau de la brigada al Moli de Vent. 

Un concurs de recollida d’escombraries sobredimensionat i aparatós.

Una assegurança de responsabilitat patrimonial per respondre dels actes del Sr. Masagué fins 300.000€. No fa gaires dies, l’alcalde ha fet un decret delegant les competències a partir de 300.000€ de responsabilitat patrimonial a la Junta de Govern. Que rebrem una herència inesperada i cara?

Endeutament de deu milions d’euros en tres anys. Més els interessos elevadíssims per la renegociació del deute històric. Més l’allargament d’aquest deute per la carència que ha permès una certa comoditat financera que ara es veurà interrompuda. L’actual mandat ja ho patirà, però encara quedarà patiment.

Aquesta és l’herència que trobarà el que vindrà darrere d’aquest govern si no s’hi fa alguna cosa ara. Com he dit abans hem de deixar de parlar d’herències. Prou de queixes i de fer el ploramiques. No hi ha  herències, sinó problemes a resoldre que ens afecten a tots.

Eduard Rovira i Gual

12/3/12

OBRES A BAIX A MAR


L’Ajuntament de Torredembarra finalment ha signat el contracte de l’aigua. Una de les primeres conseqüències és la renovació de la xarxa de clavegueram de Baix a Mar.

Ja veieu si n’era d’important signar-lo, amb la companyia que fos! I així ho demanava ERC abans de les eleccions municipals.

La renovació del clavegueram de Baix a Mar i d’altres zones de la vila és una assignatura pendent que ara s’arreglarà gràcies al canvi de sistema de gestió de l’aigua, promogut per ERC al capdavant de la regidoria d´obres i serveis.

Aprofitar les obres que han d’aixecar els carrers de Baix a Mar per endreçar el barri ho trobo un encert i ho valoro molt positivament. De fet el programa d’acció municipal d’ERC contempla modificacions a Baix a Mar amb criteris coincidents amb el projecte. I així ho hem manifestat a l’equip de govern que ens ha acceptat diverses suggerències que milloren el projecte inicial.

Per sort no hem fet tard, però com a membre de la Corporació Municipal hauria d’haver conegut el projecte abans, i no en la seva presentació al veïns. A la reunió tècnica que s’ha fet a petició meva he demostrat que el debat i l’intercanvi d’informació és positiu.

L’aparcament de vehicles

El projecte d’ERC contemplava la pèrdua d’algunes places d’aparcament perquè no preveia obres tant generals. La reurbanització de tot el barri n’afectarà moltes més per qüestions purament tècniques, que no de voluntat política per part de ningú. Sobre les alternatives d’aparcament també he proposat algunes idees que no es contradiuen amb les de l’equip de govern, però necessiten inversió i permisos d’altres Administracions.

Durada de les obres

Les obres començaran de seguida i duraran un any. Ens agradaria tenir ara el pla d’obres i aturades i que també el coneguessin els veïns: Primer els membres de la Corporació, i immediatament els veïns. Només per deferència institucional.

Eduard Rovira Gual
Grup Municipal d’E.R.C.

10/3/12

Dia Internacional de les Dones


Amb motiu de la celebració del
Dia Internacional de les Dones

des d’Esquerra us volem emplaçar a la

PROJECCIÓ D’UN DOCUMENTAL TEMÀTIC  i al posterior debat amb totes les persones assistents sobre el paper de les dones en els càrrecs importats de les empreses i les institucions
Lloc: Sala de Reunions del Casal
(carrer Capella,6)TORREDEMBARRA

 

Dia: dissabte dia 10 de març de 2012

 

Hora: dos quarts de 7 del vespre
Enguany fa 101 anys de la primera commemoració del 8 de març com a Dia internacional de les Dones. Una data d'homenatge i reivindicació al moviment a favor dels drets de les dones que ens permet manifestar les desigualtats encara existents actualment. Fa més d'un segle que aquest dia reivindiquem la igualtat dels drets entre homes i dones i, és ben cert, que hem avançat, però encara no hem assolit i estem lluny de l’objectiu de la plena igualtat, perquè una cosa són els drets legals i una altra de ben diferent, els assolits.

Avui, l'actual context de crisi provocat per la manca de control dels mercats financers i la recent reforma laboral imposada pel govern espanyol suposa, a la pràctica, un clar retrocés en els drets i condicions laborals de la ciutadania, i molt especialment de les dones, conquerits durant anys de lluita i reivindicació. Dins el paquet de mesures proposades des dels governs actuals contra la crisi, la reforma laboral serà aquella que més incidència tindrà sobre els drets dels i les treballadores i afectarà, concretament, a les possibilitats de promoció professional de les dones. Tampoc s’ha tingut en compte fins a quin punt aquestes mesures podien afectar les dones; el Govern no ha valorat, d’entrada, l’impacte que podien tenir des d’una perspectiva de gènere, malgrat la seva obligatorietat. Aquesta reforma no garanteix tampoc l’obligatorietat de posar en marxa els plans d’igualtat a les empreses. La reforma laboral representa un pas enrere en els drets de les dones.

Altres mesures com la congelació del salari mínim i la reforma de l’IRPF pot provocar una disminució de la independència econòmica de les dones, ja que són aquelles que menys salari de mitjana tenen, i a més pateixen una discriminació salarial del 22% per realitzar la mateixa feina que els homes. Tanmateix, la baixada de salaris està estretament lligada amb la disminució de la pensió i en conseqüència abocarà a les dones, encara més, a la l’exclusió i a la pobresa. La congelació de les plantilles del sector públic perjudica especialment les dones perquè són les que ocupen molts d’aquests llocs, especialment a la sanitat i l’educació, on les retallades han estat més severes i ara s’obre la porta a la privatització dels serveis públics.


El fet de promoure el treball assalariat a temps parcial, la disminució de la despesa social, la manca de polítiques adreçades a afavorir la conciliació personal, laboral i familiar conjuntament amb la poca corresponsabilitat dels homes, provocarà una divisió encara més gran del treball. En aquesta situació, es reafirmen els esquemes tradicionals patriarcals encara vigents a les nostres societats. Les dones seran les que més patiran aquests canvis: l'atur de llarga durada, el retorn a la inactivitat estructural i de nou, la càrrega de la majoria de les tasques de la llar, de les quals encara avui, la societat, no ha estat capaç de distribuir de manera igual entre homes i dones. És per tot això que les dones i els homes de d'Esquerra Republicana i les JERC volem fer que aquest 8 de març, dia en que la reforma laboral inicia el procés de convalidació al Congrés, ens mobilitzem arreu dels Països Catalans per reclamar que no podem fer ni un pas enrere en els drets aconseguits aquest segle de lluita i que volem ser DONES AMB TOTS ELS DRETS


           

8/3/12

RÈPLICA AL SR. ALCALDELa passada edició d’ El Mònic ens oferia una entrevista amb el Sr. Masagué que era un altre monòleg amb els mateixos tòpics que no ha deixat de fer servir, tant als mitjans de comunicació com als plens: Les herències i l’oposició.

L’entrevista comença amb una cita que acaba amb “...l’oposició no ens ajuda”. Rèplica: L’alcalde té majoria per governar sense dependre de l’oposició; l’alcalde no informa de res a l’oposició perquè no li porti la contrària; l’alcalde s’ofèn si l’oposició el critica. En realitat l’alcalde no necessita ni vol que l’ajudin, només és una excusa.

Després fa referència a la dificultat de treballar amb els pressupostos prorrogats. Rèplica: El seu govern els va prorrogar.

Diu que la sentència dels Muntanyans ens ha posat els pels de punta. Rèplica: Està recorreguda per la Generalitat i no afecta de moment a l’Ajuntament. I com element de crítica a l’oposició convé recordar que el procés urbanístic ve d’un govern convergent, referendat per la Generalitat.

Seguim amb el milió d’euros per indemnitzar a una promotora vinculada a una regidora. Rèplica: La promotora demanava 800.000 €; a l’audiència el jutge va fixar la indemnització en 350.000 €; i la sentencia definitiva ho ha augmentat a 1.000.000 €. Els advocats contractats per l’Ajuntament (molt cars, per cert) deuen haver “marcat gol en pròpia porta”. O són molt dolents...

Ara farem referència a les obligacions amb el Consell Comarcal, que el govern Jiménez va deixar de pagar l’any 2006 per un desacord amb la quantitat. Rèplica: El Sr. Masagué és alcalde des del juny de 2008; l’acord de pagament s’ha signat a finals de 2011; el tema ha estat parat més temps amb el govern Masagué que amb el govern Jiménez, i en qualsevol cas s’haurien d’haver fet provisions comptablement.

Sobre el teatre auditori diu a l’entrevista que el projecte estava mal redactat. Rèplica: Això no és cert. Quan el Sr. Masagué va esdevenir alcalde s’havia de licitar la segona fase, la d’instal·lacions: El govern sortint ho va advertir; el govern entrant es va adormir i la constructora va seguir aixecant parets que es van haver de foradar i reconstruir: vet aquí la desviació del pressupost.

De la signatura del contracte de l’aigua també n’estem molt contents. Ja era hora! El sr. Masagué llueix els 15 milions d’euros d’inversions i les bonificacions pels empadronats. Rèplica: Ningú ens ha explicat (a l’oposició ja és normal, però tampoc a la ciutadania) si la diferència entre els 12 milions derivats del concurs i els 15 milions finals són per fer obres que no estan al plec de condicions o són simplement una actualització de preus per fer allò que ja s’ha de fer. I convé tenir present que actualment la concessionària podrà contractar obra a més bon preu, i els 15 que aporta teòricament li poden costar menys. Qui ha de controlar i fiscalitzar les inversions?
Pel que fa a les bonificacions, aquestes s’apliquen sobre el mínim contractat i no sobre l’excés de consum, i tampoc sabem si se’n beneficiaran els negocis. Amb les primeres factures ja ho veurem.

Parlant de futuribles, tres obres per acabar: piscina coberta, teatre-auditori i cementiri. Les vol acabar aquest mandat. Així ho esperem. Li valorem la intenció. No hi ha rèplica. Bé que el reglament del cementiri ja l’hauria de tenir fet del mandat anterior.

I parlant de coses positives l’alcalde els 600.000€ que diu que ha recuperat de l’IVA. Rèplica: No hem vist cap document que ho demostri, però es diu que ja s’han ingressat. Si l’oposició en tingués un document s’acabarien les especulacions i li reconeixeríem el mèrit.

Acaba l’entrevista amb tres polèmiques: Radar, IBI i neteja viària.
Amb el radar diu que l’ajuntament està per solucionar problemàtiques (Tant de bo!) Rèplica: La problemàtica la va generar un afany recaptatori.

Amb l’IBI, que està congelat i que ja veurem què fa el sr. Rajoy. Rèplica: Hi ha una actualització dels valors cadastrals programada fa deu anys per un govern convergent, i per congelar-lo de veritat s’hauria d’haver reduït el tipus de l’impost. Aquest tipus que amb l’alcalde Masagué ha anat pujant el 2008, 2009, 2010 i 2011 junt amb el valor cadastral, passant d’un IBI per habitant de 347,53 € l’any 2007 a un IBI per habitant de 536,39 € l’any 2010. Ja hi afegirem què farà el sr. Rajoy.

Sobre la neteja viària diu que el temps li ha donat la raó. Rèplica: Ja sabíem que COSBAPSA no ho feia bé i no critiquem que es busqués una alternativa, però va ser la deixadesa del govern que va fer caducar un expedient iniciat, i interessos electorals no ho van deixar resolt abans. Després s’ha fet de pressa i el resultat no és l’esperat: Només cal veure la brutícia dels carrers.


Nota: Després d’haver escrit aquest article hem pogut comprovar que al mateix número d’ El Mònic, i unes pàgines abans, es publica una nota de premsa anunciant el cobrament de la devolució de l’IVA  de 609.181,32 €. A tall de demostració hi ha una còpia del comprovant bancari de l’ingrés. Ens n’alegrem molt de dues coses: Una, que tingui raó l’Alcalde, perquè són diners de tots (i li reconeixem el mèrit). I dues, que hagi mostrat un document (tal com casualment hem demanat en aquest escrit), per acabar amb les especulacions. Lamentem, però, que els regidors de la Corporació Municipal haguem de obtenir per la premsa la informació que ens pertoca conèixer pel càrrec. D’altra banda, si ara s’ha cobrat i hi ha unes al·legacions és que primer hi ha hagut una resolució de l’Agència Tributària. Per què el Sr. Alcalde no l’ha ensenyat abans?