ERC

25/11/13

Preguntes del grup municipal d'ERC al ple del dia 21/11/2013


Transcripció de les preguntes fetes pel Grup Municipal d'ERC per a ser respostes al ple del dia 21/11/2013, però que seran respostes al proper ple


 
Al Sr. José Oviedo, regidor de Governació:

 1. La recent eliminació del doble sentit de circulació del carrer Girona, és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 2. Sou conscients que l’únic accés a la Plaça de Catalunya és pel Passeig de la Sort i que els accessos al carrer Pere Badia es focalitzen encara més a l’extrem est, és a dir a les cruïlles del carrer dels Garrofers i el Passeig de l’Estació?
 3. La recent eliminació del doble sentit de circulació del Passeig del Mediterrani, és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 4. Sou conscients que el Passeig Rafael de Campalans té 4 entrades i una única sortida pel carrer dels Atinents?
 5. Les modificacions dels accessos al col·legi l’Antina és conseqüència d’algun pla de reordenació de la vialitat de Torredembarra, o només és una actuació puntual?
 6. Sou conscients dels perills afegits que suposen aquestes modificacions, les quals no han resolt els perills preexistents? 
 7. Sou conscients que l’eliminació de la sortida de vehicles del col·legi l’Antina per canalitzar tota la circulació per l’Urbanització Les Dunes posa més densitat de vehicles a la sortida de les Dunes accedint a la rotonda del pont de Clarà que no té bona visibilitat, que ja era perillosa i que sota el nostre punt de vista ja s’hauria d’haver modificat? 
 8. Quan tenen previst fer alguna acció per corregir un defecte tan evident com que, entrant a la població per la carretera de La Riera, l’autopista o la N-340, per anar a la zona comercial del carrer Pere Badia o al pàrquing del Carrer Filadors, s’ha de fer tota una volta per accedir per la cruïlla del carrer dels Garrofers o el Passeig de l’Estació?
 9. Quan tenen previst aplicar allò que ja s’havia consensuat amb l’Associació de Veïns del Barri de Sant Jordi, per tal de racionalitzar la seva vialitat? 
 10. Ja han analitzat el règim d’aparcaments de Baix a Mar i n’han tret alguna conclusió?
 11. Quan tenen previst constituir una comissió d’estudi (que el sr. Oviedo ja va dir que volia fer) per analitzar i debatre la vialitat de tota la població per corregir defectes tan evidents com els que acabem de descriure?

A la Sra. Francisca Felguera, regidora de Serveis.

 1. Han rebut cap queixa d’usuaris del servei urbà d’autobusos com a conseqüència de la supressió parcial el servei que s’ha fet al final de l’estiu?
 2. Havien previst a quina quantitat d’usuaris afectaria la supressió de les sortides a partir de les 18.30 hores?
 3. Quina va ser aquesta previsió?
 4. Havien previst a quina quantitat d’usuaris afectaria la supressió del servei dels dissabtes?
 5. Quina va ser aquesta previsió?

Al Sr. Daniel Masagué, alcalde de Torredembarra

 1. Quin nombre de talls d'aigua s'han realitzat a Torredembarra des de l'inici de la concessió del servei d'aigua i clavegueram a SOREA?
 2. I quantes d'aquestes persones s'han acollit als ajuts que donen els serveis socials?
 3. Quina política de difusió es fa d'aquesta possibilitat entre la població més vulnerable des de la Regidoria de Benestar social?
 
Al Regidor de Platges o de Medi Ambient (a qui correspongui)

 1. Hi ha algun pla definit en relació al grup de plantes dunars que es van trasplantar a la platja de la paella i que han arrelat bé?
 2. Està previst deixar que s’escampin de forma natural sense que la neteja de platja ho impedeixi?
 3. Vist l’èxit de l’arrelament, com es pensa aprofitar l’experiència?