ERC

25/11/13

INTERVENCIÓ D’EDUARD ROVIRA EN RESPOSTA A LES MANIFESTACIONS DEL SR. MASAGUÉ A LA RÀDIO EL DIVENDRES 15 DE NOVEMBRE DE 2013

Prego que no digui que nosaltres diem mentides. M'explico:

Quan vostè ha dit en actes públics de certa solemnitat que gràcies al seu govern s'ha modernitzat la xarxa d'aigua i clavegueram, qui menteix? Vostè.

I la prova és que quan li ha convingut (per exemple divendres passat a la ràdio), vostè ha dit que la culpa de la fórmula polinòmica per revisar el preu de l'aigua que consta al plec de clàusules del contracte, és dels governs anteriors, i principalment d'Esquerra.

Però en canvi ha dit en nombroses ocasions que el mèrit de les inversions en la xarxa d'aigua i clavegueram no és d'Esquerra, sinó dels governs de vostè.

Tots els mèrits són dels que van impulsar el concurs.

Vostè ha mentit. No nosaltres. Li prego que no ens digui mentiders.

La noticia de premsa que li ha fet dir-nos mentiders deia: "la Junta de govern local ha aprovat l'augment del preu de l'aigua amb efectes a 1 de gener de 2013", i això és exactament cert.

Per tant no hem dit cap mentida. Li prego, doncs que no ens digui mentiders.

També deia a la ràdio que jo feia el ridícul. Doncs no, i li diré per què:

Primer: La publicitat de l'augment del preu de l'aigua aprovat per la junta de govern local, ha fet que vostè digués públicament per la ràdio que el concurs pel servei d'aigua i clavegueram va ser impulsat pel govern anterior a vostè, i per tant, ha reconegut que les inversions que se'n deriven també.

Segon: Soc conscient que la fórmula polinòmica que regula la revisió dels preus de l'aigua no és simplement l'IPC. Amb la fórmula es valoren tres índex més que en aquest cas ha provocat una diferència d'un 0,15% més que el simple IPC.

Però ara vostè em torna a fer trampes. I li prego que no en faci.

El plec de condicions del concurs va ser aprovat amb els vots a favor de CiU, junt amb ERC, ABG, PSC, PP i VUT.

A més a més, amb el govern actual -és a dir, CIU, PP i GIT-, després d'haver signat el contracte en aplicació de la sentència judicial, vostè i el seu govern -és a dir, CIU, PP i GIT- van acceptar negociar i aprovar el canvi de diverses condicions del contracte.

Una va ser aplicar immediatament la revisió del preu de l'aigua, fent servir de base l'any de la presentació d'ofertes i no pas l'any de la signatura del contracte.

En aquell moment vostè va dir que amb aquesta revisió hi havia un augment de les inversions. Més tard va acceptar en aquesta sala de plens que l'augment de les inversions era simplement l'actualització de la quantitat prevista amb l'IPC.

És a dir que vostè va acceptar la revisió del preu de l'aigua amb la fórmula polinòmica a canvi de revisar les inversions amb l'IPC.

Per què no va aplicar la fórmula polinòmica en les dues revisions?

O millor, per què no ha aplicat com a any de referència inicial de totes les revisions posteriors, l'any de signatura del contracte i no l'any de presentació d'ofertes?

Li prego que no digui que soc jo el que fa el ridícul.

Els periodistes busquen un titular, però jo simplement poso els fets damunt de la taula.

I el fet és que en aplicació de clàusules d'un contracte, sí, impulsat per Esquerra, però també aprovat per vostès, i modificat per aquest govern, la mateixa setmana que s'aprova l'augment del preu de l'aigua, també s'aprova l'augment dels impostos i taxes un 4,9%.

I no dic cap mentida. Ni faig el ridícul fent pública aquesta evidència.

Ni faig el ridícul quan poso damunt la taula que els informes que acompanyen aquest augment del preu de l'aigua pel 2013 diuen que enguany és correcte però sense voler diuen que l'any 2012 vostès van fer trampes.

Un dels informes diu: "la retribució del concessionari durant el primer any de contracte serà aquella que resulti de la seva oferta, i no es podrà revisar fins transcorregut un any des de l'inici de la concessió"

L'altre diu: "No procedirà cap revisió de la retribució del contractista durant el primer any de la concessió, comptat des de l'inici de les prestacions objecte del contracte".

El contracte es va signar el 18 de novembre de 2011.

Un altre prec. No em tingui pena. No passi pena per mi.

Vostè diu que no sap qui és el número 1 o el número 2 a Esquerra. Però tampoc n'ha de fer res.

A partir d'aquí deixi'ns treballar com naltros vulguem. Si no ho pot comprendre potser és perquè vostè està acostumat a que un mana i els altres s'aixanten.

Li prego que no em tingui pena. Cuidi's de casa seva.

I un prec final.

Si cada divendres vostè gasta una hora del seu temps públic, i del temps públic de la ràdio local, per fer comentaris personals sobre els membres de l'oposició que legalment critiquen l'acció de govern, permeti'ns que els dilluns gastem una mica de temps per fer-li la rèplica.

Però a més a més considero que no ens hauria de menystenir com ho fa públicament, i en lloc de dir que jo no entenc les coses i faig el ridícul, contradigui'm amb arguments certs o convidi'm a debatre'ls, i que cada qual faci el ridícul com pugui.

Eduard Rovira Gual