ERC

30/7/10

Moció Demanant Dimisió Alcalde

Davant l’error d’un regidor del grup Municipal d’ABG, en la votació
del Ple passat, el grup Municipal d’ERC, i per evitar que aquest fets
es repeteixin, es veu amb l’obligació de presentar la següent moció.
Exposició dels fets:
En el Ple Extraordinari del passat 14 de Juliol, el Sr. Alcalde va fer
us d’un abús antidemocràtic al no deixar rectificar un vot per part
del regidor Sr. Lluís Suñé, d’ABG. Dita equivocació va permetre
configurar una majoria per l’ aprovació de la urgència per passar
a l’aprovació dels pressupostos municipals. inexistent en aquells
moments a la Sala de Plens.
En el Ple del mes de maig, vostè va deixar rectificar a una regidora
per el mateix error, ja que el beneficiava per la no aprovació d’una
moció.
En l’última Comissió informativa, es va acordar que durant la
setmana del 12 al 17 de juliol no es celebraria cap Ple, degut a la
Festa Major, i vostè Sr. Alcalde no ho va respectar.
Veiem molt mala fe, per convocar un Ple Extraordinari per aprovar
els pressupostos, quan tots estàvem informats de que faltaria
una regidora de l’oposició i del mateix grup polític per motius de
vacances.
Vostè ha aprovat els pressupostos d’una manera il·legítima, només
amb la minoria del seu govern i el vot equivocat d’un regidor.
La mateixa manera que vostè va aconseguir l’Alcaldia: amb un vot
il·legítim.
Estem cansats, de que vostè falti als principis bàsics de tots els
regidors, com és el cas que hem exposat i tants altres que podem
anomenar.
La manca d’informació i de consens, els canvis d’actitud, la no
predisposició de qualsevol proposta que porti l’oposició. I no
oblidem, els intents de desestabilitzar els grups municipals que
forment aquest Consistori. Son aquest motius els que el fan
governar d’una forma molt poc elegant i molt impròpia d’un Alcalde
elegit democràticament.
Per tot l’exposa’t:
Demanem la dimissió del Sr. Daniel Masagué, Alcalde de
Torredembarra, perquè aquest Ajuntament i el grup que representa,
CIU, quedin en una actitud positiva i democràtica davant del nostre
municipi, el qual no es mereix de cap manera el tracte que reben els
seus representant legítims.