ERC

15/1/10

L’AJUNTAMENT I LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI

Els representants d’E.R.C. al Patronat Municipal de Turisme, van demanar al President Sr. Pere Font i regidor de Comerç i Promoció Económica, què passes per aprovació la següent proposta:

La elaboració d’un Pla Director del Desenvolupament Socioeconòmic què englobi tots els sectors productius de Torredembarra, com son:

Turisme
Comerç
Industria
Agricultura, ramaderia i pesca.

Aquets pla Director contemplarà tots els recursos dels què disposa Torredembarra, el desenvolupament per fases, el període de temps per realitzar-lo, les inversions tant en serveis, com en obres i millores en general per adequar amb qualitat i servei el nostre municipi amb la finalitat d’assolir els objectius previstos a la finalització d’aquest Pla Director.
Amb el sector comercial, varem proposar la elaboració d’un P.O.E.C, (Pla d’Ordenació d’Establiments Comercials)
La definició molt resumida del POEC es la següent: “...permet conèixer quina és l’estimació competitiva del comerç del municipi per tal de proposar les accions i la reglamentació concreta i necessària per assolir un model comercial òptim...”

La proposta no va ser acceptada ni passada per aprovació a la Junta del Patronat, amb l’argument de què ell no creia amb estudis. Ja li varem aclarir en el mateix moment, què els Plans Directors no son estudis, ans al contrari, com diu la mateixa paraula els Plans Directors son una eina i un esquema per dur-los a terme. Analitzant els elements de què disposem, què hem de fer i on volem arribar en un període de temps no superior a vuit anys.

Ara no ens queixarem del què està passant amb la concentració de botigues en un mateix eix comercial. Aquesta afluència ja es veia venir i ERC en el seu últim període al govern, ja ho va deixar engegat. Però els governs canvien i no tots tenen les mateixes prioritats.