ERC

16/3/14

Al·legació d'ERC Torredembarra al Pla d'Infraestructures, Transport i Vivenda per una nova estació de tren

Dóna compliment al que havia anunciat en un comunicat el 13 de febrer en relació a la deficiències d'aquest equipament

14/03/2014 · Redacció Torredembarra
ERC Torredembarra ha presentat una al·legació al Pla d’Infraestructures, Transport i Vivenda (PITVIdemanant un calendari concret per a laconstrucció d’una nova estació, i així garantir la qualitat del serveiDónacompliment així a un dels punts que ERC va fer públic el 13 de febrer en uncomunicat sobre les deficiències de l'estació.

En aquell comunicatERC va assegurar que es comprometia a presentaral·legacions al PITVIque des del gener fins al 12 de març s'ha trobat enperíode d'exposició pública, per assegurar que, en el compliment del citatPlaTorredembarra gaudeixi d’una estació de tren a l’alçada de lesnecessitats de les persones que la utilitzen.

Concretament s’ha demanat"A la vista de la falta de definició de les inversions a realitzar a l’estació de Torredembarra durant el període devigència del PITVIconsiderem que el Plad’acord amb allò que estàestablert en el seu apartat corresponent a Estacions i edificis ha decontemplar la construcció d’una nova estació de tren en el municipi deTorredembarra dotada de tot el necessari per a poder prestar els serveisde qualitat que exigeix la seva condició de tercera estació de la demarcacióde Tarragona en nombre de persones usuàries d’acordtambéamb l’altademanda previstainclosos els serveis bàsics de manteniment i neteja."

Aquesta demanda està justificada pel nombre d’usuaris (és la terceraestació de la demarcació en nombre de viatgers) i per les prioritats del propiPla d’Infraestructuresque fan referència a la millora del servei en funciódels usuaris.

L’al·legació també sol·licita que es concedeixi a ERC Torredembarra laconsideració de part interessada en el desenvolupament de l’expedient i, pertantser informats de qualsevol avenç sobre el tema.Aquesta al·legació és una acció concreta i directa. Segons la formació republicana, en tots els anys del govern compartit entre CiU i PP, no s'ha aprofitat aquesta aliança per gestionar alguna cosa de l'estació. ERC apel·la a les últimes reivindicacions de l'equip de govern perquè aquesta al·legació presentada al PITVI sigui admesa per l'organisme estatal competent.