ERC

14/6/12

Moció de l´últim ple que no va ser aprovada

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. SOBRE L’EXPLOTACIÓ DEL PÀRKING FILADORS, PERQUÈ SIGUI DEBATUDA EN EL PROPER PLE.  

Després de dos anys de la inauguració del pàrquing del carrer Filadors, la seva explotació i el seu ús públic segueixen estan molt per sota dels mínims raonables. En canvi les seves despeses de vigilància, manteniment i neteja són exageradament elevades en comparació a l’ús. Aquestes despeses d’uns 10.000 euros al més han esdevingut en la pràctica una despesa sense motius, una subvenció per una empresa desconeguda.  En el Ple del passat mes de Juliol del 2010, el grup municipal d’ERC d’aquest ajuntament, ja va presentar una moció sobre aquest mateix tema. El principal argument per rebutjar la moció va ser que el pàrquing acabava de ser inaugurat i que l’empresa de manteniment i vigilància tenia un contracte en vigor. Però als pocs mesos, el contracte finalitzava i el govern el va tornar a renovar sense cap procediment ni públic ni obert, sense fer cas a la moció i a les peticions dels membres de l’oposició. Per si no n’hi ha prou, les dues persones que hi treballen no son del municipi.  Ara, la situació econòmica general i del pressupost municipal fan que ens haguem de replantejar l’explotació del pàrquing Filadors. A més a més ja no hi ha entrebancs perquè el contracte de serveis de vigilància i manteniment ja està vençut. Des de fa uns quans mesos, la quantitat de 10.000€ s’està pagant mensualment sense contracte i amb avisos reiterats per part de la Interventora Accidental.  És obligació de l’equip de govern vetllar pels interessos municipals i per una administració correcta del impostos dels contribuents.   Els 240.000€ en dos anys, que ha pagat l’ajuntament per un manteniment pràcticament inexistent degut a la poca afluència de cotxes, s’haurien pogut destinar a arranjar la zona verda de sobre del pàrquing que està en un estat deplorable, com altres zones verdes de municipi.  A la moció del 2010 ja es proposaven altres formules d’explotació efectives, econòmiques i de servei, amb un funcionament de 24 hores.  Per tots aquest motius exposats, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER:  Per tal de poder gestionar l’equipament “Pàrking Filadors” de la forma més sostenible per a la hisenda local i en favor dels recursos públics i humans, caldria fer una explotació de forma directa, amb treballadors de la plantilla actual de l’ajuntament i així optimitzar recursos i minimitzar els costos de l’explotació. Aquests recursos humans haurien de sortir de les categories professionals D i E que consten dintre de la relació de llocs de treball actuals i que amb 55 o més anys d’edat no poden realitzar les tasques adscrites al seu lloc per diferents causes entre elles la mobilitat reduïda o d’altres.

 SEGON:  Incentivar l’ús de l’aparcament les 24 hores amb modalitats d’abonament que beneficiïn els residents i usuaris habituals, la qual cosa afavoriria la circulació de vehicles pel casc urbà, facilitant aparcaments de pernocta pels veïns.

TERCER:  Que aquest acords es duguin a terme de forma immediata i urgent degut a la quantitat tant important de diners que es poden estalviar.       Signat: Eduard Rovira i Montserrat Gassull, regidors de la Corporació