ERC

20/12/09

Brossa Soterrada

L’Ajuntament traurà a concurs el sistema de recollida de brossa selectiva, continuant al casc antic, amb el sistema porta a porta.
El sistema porta a porta hi podem estar d’acord sempre què no incrementés el cost de la recollida què és paga habitualment i segons contracte. L’ajuntament ha pagat durant aquest mesos la quantitat de 32.000 € cada mes, afegits al què ja costa el servei.
Val la pena pagar quest diferencial de diners per el sistema porta a porta?

Desprès de revisar el plec de clàusules tècniques, ens trobem què el concurs tindrà una durada de vuit anys: Quines empreses poden venir a concursar, si en vuit anys no amortitzen de cap manera la maquinària?
Què pot passar, què ens portin maquinària aprofitada d’altres municipis perquè a la nostra Vila no els hi sortiran el números?
Quan és treu un concurs públic, s’ha de posar el màxim de millores per el municipi, què per axó és fa una concessió, i si convé s’allarga la durada de la concessió, però el municipi tindrà les necessitats al dia i més amb el tema de la brossa.

No contemplen cap illa de contenidors soterrats. Evidentment què no poden ser a tot el municipi, però ERC ha demanat què s’instal•lin contenidors soterrats als carrers principals o més comercials, per diverses raons: l’impacte visual ja què tapen la vista dels comerços, per higiene, per comoditat dels usuaris, per evitar males olors i per seguir una línia moderna i de cambi. etc.
Ells diuen que comporten molts problemes: Si, si insta-l’en els què van posar a Altafulla, tothom ha pogut comprovat la problemàtica, però penseu que hi han molts sistemes i què està tot inventat: grans capacitats (4.000L. cada un), diferents instal•lacions, materials moderns i duradors com l’acer oxidable, i què el mateix camió què recull els altres contenidors, pot recollir els soterrats.
En molts municipis en continuen instal•lant en carrers concrets i passejos marítims. Podeu comprovar-ho si aneu a Sitges i a altres poblacions què els han instal•la’t no fa gaire temps. Per tant, si tants problemes comportessin, no els instal•larien, ja què cap municipi vol problemes afegits, què ja n’hi ha prous
En aquestes fotografies, podreu comprovar la diferencia què hi ha dels uns als altres:
Què preferiu, soterrada, o no?