ERC

16/2/09

Els fons estatals d'inversió local

Esquerra hem presentat per registre al govern de Masagué varies propostes on creiem que haurien d’anar destinats els diners dels Fons del Estatals d’Inversió Local que ha designat el govern Espanyol als municipis per invertir en obres públiques. Al nostre poble, hi ha destinats 2.500.000 que el govern municipal haurà de presentar els projectes aquest mes de gener.
Com què no ens han convocat a cap reunió per parlar d’aquest tema tant important per el nostre municipi. Nosaltres els hi varem exposar varies necessitats, tot i que entenem que n’hi ha moltes més, però en aquests hi han els projectes fets, que la que el govern presentarà, de moment no hi res elaborat i podem córrer el risc de perdre-ho tot, degut a que els terminis que exigeix l’estat son molt precipitats.

-Adequació de l ’antiga Ctra. Nacional 340 per convertir- la en una Rambla.
-Substitució d’enllumenat antic i adequació de la resta a la normativa de la Generalitat.
-Piscina coberta o arranjament i adequació de l’existent.
-La Plaça Joaquim Boronat.

Perquè hem decidit aquestes propostes entre tantes que ens manquen a Torredembarra?
L’antiga carretera, amb les modificacions que faci falta, ha de ser la connexió del poble amb baix a mar, perquè d’una vegada per totes, aquesta separació que per més impediments,es una gola de llop, es converteixi en un eix cèntric, de passeig i de comerç i sigui compartit per el barri i el nucli urbà, i així evitar tantes barreres. Hem de tenir en compte que l’entorn del Auditori si està en aquestes condicions, no lluirà ni convidarà, ni serà pràctic per acudir als actes que s’hi facin.
L’enllumenat públic no cal que l’expliquem gaires coses que a simple vista tothom ho pot comprovar, per estètica i per seguretat.
La piscina, sigui la mateixa o una de nova, es necessària per la nostra vila i si no mireu la quantitat de gent que es desplaça fora del municipi perquè a la nostra hi manquen tot tipus de condicions.
I la Plaça Joaquim Boronat, creiem que al estar situada dins del eix comercial i centre del poble, està en unes condicions tercermundistes. Amb una gran manca de seguretat en el paviment degut al deteriorament, manca d’espai per jugar els infants, manca de vegetació amb bancs per descansar i una font ruïnosa. Es evident que n’hi moltes mes de coses, com per exemple l’escorxador.
Però primerament, s’ha de decidir molt clarament els usos en que ha d’estar destinat i per fer-hi un casal juvenil, creiem que existeixen altres indrets que amb unes reformes mínimes es podria posar en funcionament per iniciar-ho, com per exemple el Casal.
Ara al que no estem d’acord es que aquests diners es destinin tots amb el pàrquing que es vol fer a Filadors. Creiem que hi ha altres sistemes per construir aquest pàrquing i que al poble no li costarien ni un Euro. Un pàrquing que si l’ha d’explotar l’Ajuntament, acabarà seguen gratuït i només comportarà despeses molt elevades al nostre Ajuntament. Un pàrquing que per molt necessari que sigui, estarà ple dos mesos a l’any, i la resta, a la meitat. Una obra que si no s’arregla i s’adequa l’espai públic que quedarà a sobre, i que ha de ser zona verda, què passarà, que hi posaran cotxes, també per estacionar?
Pensem que primer hem d’anar per prioritats i deixar el nostre poble en condicions i desprès ja anirem per altres obres que també son necessàries , però no tant . Si no mai tindrem una vila, arreglada, cuidada, amb eixos que siguin agradables de creuar, tant per els vianants com per els automòbils . Es una bona imatge general la que hem d’aconseguir i que en puguem gaudir tot l ’any, no només al ’estiu, com serà el pàrquing de Filadors.
Creiem que per la motivació que s’han creat aquest fons i que es per donar feina a la gent que està en atur, seria millor moltes obres de petita envergadura amb la finalitat de que hi poguessin participar més nombre d’empreses o que el propi Ajuntament les realitzes contractant gent de l’atur.